Syre Göteborg

Revansch för dem långt från arbetsmarknaden

Zoom Det satsas just nu på att skapa fler sociala jobb i Göteborg. Ett sätt som visat sig framgångrikt är att större företag samarbetar med mindre sociala företag. Chipstillverkarna Estrella och Lärjeåns Café och trädgårdar, som båda ligger i Angered, började samarbeta av en slump.

Minkfarmning – en omtvistad bransch

Zoom Människor som inte har tillräcklig utbildning avlivar djur, minkar hålls i för små burar och stallar saknar ljus. Det är några av de brister som länsstyrelsen har upptäckt när de under de senaste fem åren har kontrollerat minkfarmer i Västra Götaland.

De rycker ut för djuren

Zoom Trafik, skräp i naturen, miljöförstöring, mänsklig oförmåga eller olyckor. Djuren omkring oss, både tama och vilda, råkar ut för människans framfart nästan var de än befinner sig. Möt ambulansförarna som behöver stora hjärtan och tjocka skyddshandskar på jobbet.

De ritar om bokmässekartan

Zoom Just nu pågår Bokmässan i Göteborg, en jätte som varit minst sagt omtvistad det senaste året. Samtidigt har nya aktörer klivit fram och anordnar egna litterära arrangemang under helgen. Har Bokmässan till slut fått konkurrens? Syre Göteborg har mött nykomlingarna Bokmassan och Scener och samtal.

De slåss om dina gamla grejer

Zoom Branschen för begagnade kläder och prylar växer starkt i hela Sverige. I Göteborg har traditionella aktörer som biståndsorganisationen Emmaus Björkå och kommunala Kretsloppsparken Alelyckan fått se nya kommersiella aktörer ta en allt större del av second hand-kakan.

Största krigsövningen på 20 år

Zoom I våras kunde du läsa i Syre Göteborg om hur fredsrörelsen förberedde sig för att protestera mot försvarsmaktsövningen Aurora 17. I måndags inleddes övningen och därför följer vi nu upp med ytterligare ett reportage. Vad kan Aurora 17 leda till, såväl militärt som för miljön? Och på kort och lång sikt?

Promenadloppis ger nytt liv till lokalsamhället

Zoom Promenadloppisen i villaområdet Utby, några kilometer utanför Göteborgs centrum, lockar över trehundra säljare och mångdubbelt fler besökare. Men här är det inte huvudsakligen jakten på att tjäna pengar som tilltalar säljarna, utan snarare viljan att vara med i att bygga upp en starkare lokal gemenskap.

Mjölken – pengarna och propagandan

Zoom De senaste åren har den så kallade mjölkkrisen väckt starka känslor hos svenskarna. Men få vet att politiker, sjukvård och skola har spelat en stor roll i att skapa den relation vi i dag har till det ”vita livsmedlet” – eller känner till de miljarder kronor som varje år betalas ut till de svenska mjölkbönderna.

Göteborg växer – var får de unga plats?

Zoom Göteborg är i dag en stad i omvandling. Det byggs på alla håll och kanter, snabbt och intensivt. Vem tar vara på barnens intressen mitt i allt detta? Denna vecka tar vi en titt på barnperspektivet i stadsplaneringen, ett område där Göteborg ligger i framkant – något många kanske inte känner till.

En mänsklig länk

Zoom 1 000 mil ligger framför dem. Genom att cykla från Climate camp Sweden i Göteborg till Ende Gelände i Tyskland blir de som en mänsklig länk mellan två klimatläger och en förenande kraft i klimatrörelsen. Gruppen som cyklar kallar sig för Cooperide.

”Varför gör vi det inte tillsammans?”

Zoom En ny generation klimataktivister har inspirerats av de tyska klimatlägren och har stora ambitioner för vad de vill åstadkomma tillsammans. Förra veckan samlades aktivister från flera olika länder på Hisingen i Göteborg för att delta i lägret Climate Camp Sweden. Målet var att skapa nya vänskapsband rörelser emellan och genomföra en aktion mot den planerade naturgasterminalen i Göteborgs hamn. ”Jag hoppas att alla går stärkta härifrån”, säger Fanny Sannerud, en av arrangörerna.

Ångesten över klimatet – del 2

Zoom Förra veckan berättade vi om personer som har kanaliserat sin klimatångest i ett aktivt miljöengagemang. Denna vecka riktar vi fokus mot de unga. Enligt en rapport tidigare i vår är klimatet den viktigaste frågan för ungdomar, som upplever mer oro än genomsnittssvensken. Vi pratade med tre miljöintresserade ungdomar om deras tankar kring klimatoro och framtiden.

"Viktigt att unga är representerade"

Zoom Björn Fondén har trots sina blott 20 år hunnit med en rad sätt att visa sitt miljöengagemang. Som 16-åring startade han en miljöorganisation i Lidköping. Han är inspiratör för We change där han har rest runt i Sverige för att prata med gymnasieungdomar om hållbarhetsfrågor. Detta år är han dessutom representant för Sveriges unga i FN.

Ångesten över klimatet – del 1

Zoom Klimatångest har blivit ett begrepp de senaste åren, och kanske bör man till och med börja tala om klimatsorg, menar forskare. I två nummer av Syre Göteborg får vi träffa både vuxna och unga som reflekterar över sin klimatångest. I den första delen möter vi Ulrika Wilhelmsson och Helen Rosell, vars oro har kanaliserats i aktivt miljöengagemang.

Den förföljda fågeln

Zoom Ålkråka, havstjäder och storskarv. Kärt barn har många namn, brukar det heta. Men runt en av Sveriges största sjöfåglar lever en våldsam konflikt.

Det frivilliga Göteborg – lika för alla?

Zoom Förra veckan skrev vi om det segregerade civilsamhället, som ängsliga mediediskussioner till trots verkar vara på bättringsvägen enligt en ny rapport. I detta nummer möter vi volontärerna Kerstin och Pelle, problematiserar frivilligarbetet en aning och kollar upp hur en kan navigera och engagera sig i Göteborgs ideella värld.

Posthotellets växande samarbete

Zoom På Clarion Hotel Post grönskar det. Trädgårdsmästaren William Baily och odlaren Jonas Lindh odlar timsfärska grönsaker åt hungriga gäster. Samtidigt pågår en stadsjordbruksrevolution i Göteborg, där målet är att minska stadens sårbarhet.

Det segregerade civilsamhället

Zoom Det är ingen hemlighet att det är tanterna som fixar kyrkkaffet. Kvinnor är språkvänner, hockeymorsor och kulturtanter. Ingen blir heller förvånad av att se traditionella herrar på styrelseposter i bostadsrättsföreningar och idrottsförbund, som roddare på festivaler och i olika bygg-gemenskaper. Människor med funktionsvariationer får bara plats på vissa ställen, ungdomar verkar inte engagera sig alls och icke-binära syns bara på Pride. Civilsamhället är segregerat. Men är det egentligen ett problem?

På väg mot en cykelvänligare stad

Zoom Cykelvägar som slutar i tomma intet, dåligt separerade gång- och cykelvägar, trafikomläggningar och vägbyggen där cyklister hamnar i kläm eller tvingas ta knöliga omvägar. Göteborg känns inte alltid som en cykelvänlig stad. Men stora planer är på gång för att förvandla staden till ett nytt cykelmecka.

Medier som språkrör

Zoom Med finansmannen Mats Qvibergs köp av Metro importerades debatten om styrd journalistik till Sverige. En konsekvens i Göteborg blev att Västtrafik inte fortsatte samarbetet med gratistidningen. Åsiktsjournalistik har visserligen en lång historia i Sverige men att en ägare försöker hårdstyra det redaktionella arbetet är ovanligt.

Gemensamt byggande – bara för medelklassen?

Zoom Göteborg är första kommunen i Sverige som antagit som konkret mål att främja medborgare som vill vara med och bygga sitt eget hus, i form av byggemenskaper. Med nuvarande system krävs det dock mycket kunnande, tid och eget kapital för att få vara med.

Snart får Birgitta sitt kollektivhus

Zoom Sedan början av 80-talet har kvinnor i Göteborg i hård motvind kämpat för fler kollektiva boendeformer i staden. Birgitta Rang är en av dem, som efter mer än 25 års lobbyarbete nu har siktet inställt på sitt egna drömhus i Östra Kålltorp. Detta är första delen i en serie om alternativa boendeformer i Göteborg.

De kämpar för skärgården

Zoom Ända sedan andra världskriget har Göteborgs södra skärgård varit ett övningsområde för den svenska försvarsmakten. Skärgårdsborna har om inte uppskattat den militära närvaron, så åtminstone stått ut med den. Men i slutet av 2010 fick försvaret tillstånd att utöka sina övningar kraftigt. Det blev starten på en dragkamp om skärgården som fortfarande pågår.

Fredsrörelsen samlar till motstånd

Zoom I september anländer tusentals militärer till Göteborg, som är ett av huvudområdena för Försvarsmaktens övning Aurora 17. Flera medlemsländer i Nato deltar och många oroar sig för att övningen innebär ytterligare ett steg närmare militäralliansen. Under parollen Stoppa Aurora samlar sig nu fredsrörelsen till protest.

I Frihamnen får bilarna fint vänta utanför

Radar – Nyhet När morgondagens göteborgare tar sig runt i Frihamnsområdet är det inte med egen bil, däremot kan hen plocka ut bilar, elcyklar och lastcyklar ur områdets pool. Inte ens sopbilen får komma in, om områdets arkitekter får bestämma.

Benny bidrog till Gambias demokratisering

Zoom I början av december 2016 gick folket i Gambia till valurnorna och röstade fram Adama Barrow till landets förste demokratiskt valde president. Det innebar slutet på den tidigare presidenten Yahya Jammehs auktoritära styre som pågått i 22 år. Valet i Gambia uppmärksammades världen över, men mindre omtalat är sociala mediers betydelse för valutgången. Göteborgaren Benny Ek-Williamsson, som växte upp i Gambia, var en av alla som engagerade sig över internet för att avsätta Jammeh.

Stor miljöpåverkan när hamnen expanderar

Zoom Nu vill Göteborgs hamn expandera för att kunna möta krav utifrån. En fördjupning av farleden ligger i planerna tillsammans med en ny terminal i Arendal. Men med expansion kommer miljöpåverkan och staden har tvingats till att ge avkall på vissa kultur- och miljöaspekter till förmån för tillväxt. I den andra delen av Syre Göteborgs granskning av Göteborgs hamn får vi argumenten för och emot.

Hamnen som kallas miljöbäst och miljösämst

Zoom Göteborg hamn prisas internationellt för sitt miljöarbete och nomineras samtidigt till greenwashing-priser för att de upplåter mark till en naturgasterminal. Syre träffar hamnens miljöchef och aktivistgruppen Fossilgasfällan för att få deras olika syn på saken.

Ekologisk satsning ger mer vegetariskt

Zoom Från och med 1 januari 2014 har Göteborgs stads skolor och förskolor helt vegetariska menyer minst en dag i veckan, vilket enligt miljöförvaltningen redan märks i mätningarna som minskad klimatpåverkan.

”Negativt tänkande ger en bättre värld”

Zoom Posivitetsnormen skapar en övertro som leder till sämre prestationer, orealistiska planer och icke infriade politiska löften. Så lyder en del av argumentationen från förespråkarna för negativt tänkande. De förespråkar en ”tillnyktring” som kan leda till ökad självhälsa, mer solidaritet och i slutändan ett bättre samhälle.

Global kitchen – arbete för fler

Zoom En internationell saluhall är på väg att realiseras i Göteborgs centrum. Servering och catering i kombination med försäljning av olika råvaror och konceptuella produkter ska möjliggöra entreprenörskap och leda till jobb för utrikesfödda kvinnor med erfarenheter inom matlagning. Men hur högt i tak är det på arbetsförmedlingen egentligen? Global kitchen kallas projektet vars initiativtagare vägrar ge upp.

Värvare i med- och motvind

Zoom Många viker undan med blicken när en värvare med pärm under armen kommer gående mot dem. Andra stannar gärna och pratar en stund. Hur är det egentligen att arbeta som värvare på stan? Och är det verkligen en bra strategi för miljöorganisationer att arbeta på det sättet?

Entreprenörer på Ringön utmanar mode industrin

Zoom Västsverige har länge varit ett nav för den svenska modeindustrin. Även om produktionen av kläder gradvis har flyttats utomlands har flera ledande företag fortfarande sina huvudkontor här. På Ringön i Göteborg finns dessutom entreprenörerna som går emot strömmen och vars mål är att förändra och omkullkasta hela branschen.

Natur som medicin mot stressrelaterad ohälsa

Zoom Diagnoser som är relaterade till stress fortsätter att öka, och Sofia som jobbade i vården är en av dem som har drabbats. För henne var rehabilitering i naturen genom Gröna Rehab i Göteborg en avgörande del i återhämtandet. En väg som har visat sig hjälpa många.

Samhällets nya utstötta

Zoom Ensamkommande barn som fyller 18 år får inte längre behålla sitt boende. Utan boende är det svårt att fokusera i skolan, och den negativa spiralen inleds. Den nystartade frivilligorganisationen Agape försöker hitta lösningar innan det gått för långt. ”Det här samhället håller på att skapa precis det vi säger att vi ska bekämpa, nämligen utanförskap”, säger Agapes initiativtagare Matilda Brink Larsen.

Ekologisk mat som klassfråga

Zoom Klyftorna i Göteborg växer och möjligheten att köpa ekologisk mat blir allt mer en klassfråga. För Hammarkullebon Lume Stokaj, som flydde från Kosovo för tio år sedan, är det en lyx att äntligen ha råd att köpa ekologiskt till sina barn.

Skola för nybyggare

Zoom Situationen för ensamkommande barn och ungdomar hårdnar i Sverige. Förutom en osäkrare tillvaro för ungdomarna riskerar förändringarna att drabba fungerande verksamheter och personal som i dag arbetar med att stötta ungdomarna. En relativt okänd aktör är folkhögskolor som erbjuder boende, studier och särskilt stöd. Vi har besökt Löftadalens folkhögskola i Åsa.

Matchmaking för stadsodlare

Zoom Göteborg har vunnit priser för sitt arbete med stadsodling. Som enda kommun med riktade pengar och politiskt uppdrag att driva frågan går det fort fram. Och i slutet av februari lanseras en matchmakingfunktion för att para ihop markägare med odlare.

Prenumerera

från 30kr per månad

Prenumerera

Nudging ledde till mer vegetariskt

Radar – Nyhet Med hjälp av nudging lyckades en universitetsrestaurang få fler att välja vegetarisk mat. Verena Kurz doktorsavhandling vid Göteborgs universitet visar att ...

Inget mer flaskvatten på länsstyrelsen

Radar – Nyhet Länsstyrelsen Västra Götaland slutar att köpa in vatten på flaska. Därmed ”kranmärker” man också hela sina verksamhet, ett initiativ som ...

Angeredsutmaningen ger unga hopp om framtiden

Glöd – Debatt

Skön rockbar och godkända burgare

Energi – Mat med Jenny

Hon får årets Civilkuragepris

Radar – Nyhet Lisen Brunberg, tidigare anställd på Attendos LSS-boende i Partille, får Civilkuragepriset 2017. Priset delas ut av Syndikalisterna till någon som ...

Kritik mot kommunens utlandsresor

Radar – Nyhet Stadsrevisionen har granskat 20 utlandsresor som Nämnden för intraservice i Göteborgs stad  har gjort. Man riktar skarp kritik mot att ...

Organisation Miljöbron firade 20 år

Radar – Nyhet Förra veckan jubilerade organisationen Miljöbron, som skapar samarbeten med hållbarhetsfokus mellan studenter och företag. – Det känns fantastiskt att vår ...

Göteborg i bräschen för inkluderande äldrevård

Radar Ett år efter att Göteborgs stad sjösatte en ny modell för ett lhbtq-inkluderande tanke- och arbetssätt inom äldreomsorgen är det ...

Marsch för djurrätt genom Göteborg

Radar – Nyhet I lördags hölls en demonstration i centrala Göteborg för att uppmärksamma djurförtryck. Runt 300 personer marscherade under parollen “För djurens ...

Förtrollande förebilder för små rebelltjejer

Energi – Recension

Göteborgs första cykelöverfarter

Radar – Nyhet

Oenighet kring gift på älvbotten

Radar – Nyhet

Fler tåg mellan storstäderna

Radar – Nyhet

Ny metod för organdonation

Radar – Nyhet

Teater Kattma vill skapa arena som är öppen för alla

Energi – Recension Teater Kattma är teatern som gärna välkomnar skådespelare med olika funktionsvariationer. I sin nya uppsättning undersöker de om ett samhälle ...

Brittisk omställningsguru besökte Göteborg

Radar – Nyhet Framtidsveckan i Göteborg avslutades med ett seminarium med den brittiske omställningsgurun Rob Hopkins. Hans huvudbudskap var att fantasin, vårt viktigaste ...

Ensamkommande utvisades – men flera fall ska omprövas

Radar I tisdags tvångsutvisades 10 personer från Migrationsverkets förvar i Kållered till Afghanistan. Flera personer som skulle ha varit med på ...

Valdemar Möller tipsar: Jord – en filmfestival för planeten

Energi – Syre tipsar

Valdemar Möller tipsar: Avantgardet

Energi – Syre tipsar

En vecka som blickar framåt

Radar – Nyhet Den här veckan äger det årliga miljö- och omställningsarrangemanget Framtidsveckan rum. Årets stora dragplåster Transition Networks-grundaren Rob Hopkins anländer till ...

Nu drar Gudrun Schyman igång förvalskampanj

Radar – Nyhet Nu har Feministiskt initiativ dragit igång sin förvalskampanj och arbetar, precis som inför förra valet, med lite okonventionella metoder för ...

En viktig trivselbok för hållbara hem

Energi – Recension

Gratis prylar istället för att slänga

Energi – Syre tipsar

Jordärtskockspizza med färska kantareller

Energi – Mat med Jenny Vad gör man om man får ett kilo kantareller av en generös kamrat, och en påse jordärtskockor direkt från kolonilotten ...

Utflyktsmål: Stadsmuseet

Energi – Syre tipsar

Motdemonstrationer lockade tusentals

Radar – Nyhet Knappt 500 demonstranter från Nordiska motståndsrörelsen och runt 10 000 motdemonstranter samlades under lördagen i Göteborg under några händelserika timmar. ...

Färre besökte bokmässan i år

Radar – Nyhet Helgens bokmässor påverkades starkt av demonstrationer och av besökare som bojkottade Svenska mässan på grund av att tidningen Nya Tider ...

Många aktioner mot nazisternas demonstration

Radar – Nyhet I morgon lördag ska Nordiska motståndsrörelsen hålla sin omdebatterade demonstration i Göteborg. Många motaktioner planeras, av olika slag och på ...

Nu kraftsamlar regionen inför klimatet 2030

Radar – Nyhet Västra Götaland tar krafttag för att ställa om regionen till nästan fossilfritt 2030. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen samarbetar och nu ...

Barnens egen plats på Bokmässan

Energi – Syre tipsar

Bibliotek och fri konst i fokus i den nya budgeten

Glöd – Debatt

Tillgänglig idrottshall firade tioårsjubileum

Radar – Nyhet Förra veckan tioårsjubilerade Pjäshallen i Kviberg, Göteborgs mest tillgängliga idrottshall. Hundratals personer var på plats för att skåla, mingla och ...

Nu börjar Göteborg satsa på bostäder

Radar – Nyhet Fram till år 2021 ska det byggas 7 000 nya bostäder i Göteborg, utöver ordinarie byggnation. I tisdags inleddes arbetet med ...

Nu inleds Miljövänliga veckan

Radar – Nyhet På måndag inleds årets upplaga av Miljövänliga veckan, som arrangerats av Naturskyddsföreningen sedan 1990. Syre Göteborg ringde upp Linda Mathiasson, ...

Backa eat gör kunderna mätta men överraskar inte

Energi – Mat med Jenny

Kvilletorget kan bli en plats för en grönare handel

Energi

Utflyktsmål: Ångbåtsbryggan

Energi – Syre tipsar

Clowner protesterade mot Aurora 17

Radar – Nyhet Den senaste veckan har det protesterats mot Försvarsmaktens övning Aurora 17 på flera sätt. Bland annat blockerade clowner ingången till ...

Sjumilaskolans nya ansikte

Radar – Nyhet Retorik, programmering och pod-verkstad är bara några av de aktiviteter som kan rusta en stadsdel för framtiden. Skola i centrum ...

Premiär för nya vegetariska brunchkoncept

Energi – Mat med Jenny Begreppet brunch, en blandning mellan frukost och lunch, har varit ett växande helgnöje för många blandkostare. Men för den som ...

Människorna bakom ett laddat begrepp

Energi – Syre tipsar

Många anmäler nazistdemonstrationer

Radar – Nyhet Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer väcker starka känslor. Justitieombudsmannen (JO) och Förvaltningsrätten har den senaste tiden fått ta emot ett stort ...

Rekordmånga röstade i kyrkovalet

Radar – Nyhet Socialdemokraterna är fortsatt störst i Göteborgs stift efter kyrkovalet, som inte har lockat så många väljare sedan 1950-talet. SD var ...

Göteborgsförslag om solcellspark ska utredas

Radar – Nyhet Med grund i ett medborgarförslag ska Göteborg energi utreda möjligheterna för en solcellspark i Göteborg.

Gränsöverskridande samarbeten skapar jobb

Att stora företag samarbetar med mindre sociala företag är ett sätt att öka arbetstillfällen för människor som står utanför den ...

Kinesiska restauranger behöver vässa sina vegorätter

Energi – Mat med Jenny För ungefär 15 år sedan, när krogutbudet såg helt annorlunda ut, gick jag och mina kompisar gärna ut på östasiatiska ...

Nazistmarschen överklagas av Judiska centralrådet

Radar – Nyhet Förra veckan meddelade polisen att Nordiska motståndsrörelsen får demonstrera i Göteborg den 30 september, på den judiska högtidsdagen jom kippur. ...

Jämlikhetsivrare är miljövänligast

Radar – Nyhet Människor som vill ha ett jämlikt samhälle beter sig mer miljövänligt än de som föredrar hierarkier. Det visar en ny ...

Så mycket släpper byggmaskinerna ut

Radar – Nyhet Trafikkontoret har låtit undersöka hur mycket maskinerna i byggentreprenader påverkar klimatet. Rapporten visar att det skulle ha stor effekt att ...

Ledamot i snålblåsten

Radar – Nyhet Valter Mutt är en av ”de fyras gäng”, det vill säga de fyra miljöpartistiska riksdagsledamöter som valt att driva en ...

Kvilletorget bjuder på positivt sunk och vällagade halvfabrikat

Energi – Mat med Jenny I det växande området kring Kvilletorget, där det både byggs bostäder och poppar upp nya näringsidkare, ligger Kville Pastahouse som ...

Göteborg får ersättning för dåliga spårvagnar

Radar – Nyhet I slutet av förra veckan offentliggjordes domen kring tvisten mellan Göteborgs spårvägar och den italienska spårvagnstillverkaren Ansaldobreda. Båda parter döms ...

Göteborg får ny kulturmyndighet

Radar – Nyhet Regeringen flyttar myndigheten för kulturanalys till Göteborg, som en del av deras nya utlokaliseringsstrategi.

Missnöje över inställda järnvägssatsningar

Radar – Nyhet Trafikverkets förslag till nationell transportplan för år 2018–2029 har väckt stort missnöje i Västsverige. ”Trafikverkets förslag är katastrofalt dåligt vad ...

Göteborg i unikt cykeldataprojekt

Radar – Nyhet I Göteborg ska trafikplanerarna prova att samla in GPS-data från cyklister för att förbättra trafikplaneringen. Pilotprojektet är först i sitt ...

Farliga ämnen i billig elektronik

Radar – Nyhet En ny rapport från miljöförvaltningarna i fyra städer, däribland Göteborg, visar att billig elektronik ofta innehåller farliga ämnen. Nu hotar ...

Flera plus i kanten till en annars alldaglig restaurang

Energi – Mat med Jenny The Temple pub. Det låter som murade källarvalv, hemligt lokaliserade bakom en gisten men osedvanligt tung port, genom vilken man ...

Premiär för lokal valuta i Majorna

Radar – Nyhet I september börjar den nya valutan Majoren gälla i ett 20-tal butiker i Majorna. Initiativtagarna hoppas på så sätt kunna ...

Frilagret firade femårsdag

Radar – Nyhet Sedan starten 2012 har Frilagret blivit en institution för Göteborgs unga kulturliv: Här skapas kultur av och för unga, på ...

”Arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset”

Radar – Nyhet Omkring 500 personer demonstrerade i söndags i längs Linnégatan i Göteborg mot de dåliga resurserna i förlossningsvården.

Fler flyger från Landvetter

Radar – Nyhet Antalet passagerare som flög från Landvetter flygplats ökade i juli månad med 11 procent jämfört med samma månad förra året.

Nu avlivas myterna om det perfekta föräldraskapet

Radar – Nyhet Runt professorn och författaren Agnes Wold rör det sig just nu absurt mycket, enligt henne själv. I dagarna släpper hon ...

Lotta saknar enkelheten men trivs på vita duken

Energi – I blickfånget Kortfilmen Lights out har över 100 miljoner visningar på Youtube, Vimeo och Facebook. Framgångarna med den lilla skräckfilmen tog skådespelaren ...

Allt fler får smak för nätmat i Göteborg

Radar – Nyhet Allt fler handlar mat på nätet och i Göteborg finns flera aktörer. Nystartade företaget Nätmat vill få oss att välja ...

Kräver stopp för tvångsutvisningar

Radar – Nyhet Sittstrejken mot utvisningar till Afghanistan som inleddes på mynttorget i Stockholm har spridit sig till Göteborg och Järntorget.

Hållbarhet i tre dimensioner

Radar – Nyhet Med jämställda scener och nolltolerans mot övergrepp som högt ställda mål är Kulturkalaset mitt i sitt elfte levnadsår. Uppdraget är ...

Kakig livsnjutning även för veganer

Energi – Mat med Jenny Det fanns en tid då snickerskaka och chokladboll var de enda veganska bakverken som erbjöds på kaféer i Göteborg. Förvisso ...

Konstverket The square på besök i Göteborg

Radar – Nyhet Slottsskogen har fått tillfälligt besök av The square, ett konstverk om tillit som är knutet till filmen med samma namn ...

Fossilgasprotest i stark motvind

Radar – Nyhet Starka vindar hindrade söndagens kajakaktion att nå ut till den planerade fossilgasterminalen i Göteborg hamn. Samtidigt drog demonstrationen på Älvsborgsbron  ...

Små, söta och salta rätter med snygg stuns

– Mat med Jenny Det är hög tid för krogrecensenten att besöka Magsinsgatan – kanske det trendigaste matstråket i Göteborg. Här ligger krogarna vägg ...