Syre Göteborg

Det frivilliga Göteborg – lika för alla?

Zoom Förra veckan skrev vi om det segregerade civilsamhället, som ängsliga mediediskussioner till trots verkar vara på bättringsvägen enligt en ny rapport. I detta nummer möter vi volontärerna Kerstin och Pelle, problematiserar frivilligarbetet en aning och kollar upp hur en kan navigera och engagera sig i Göteborgs ideella värld.

Det segregerade civilsamhället

Zoom Det är ingen hemlighet att det är tanterna som fixar kyrkkaffet. Kvinnor är språkvänner, hockeymorsor och kulturtanter. Ingen blir heller förvånad av att se traditionella herrar på styrelseposter i bostadsrättsföreningar och idrottsförbund, som roddare på festivaler och i olika bygg-gemenskaper. Människor med funktionsvariationer får bara plats på vissa ställen, ungdomar verkar inte engagera sig alls och icke-binära syns bara på Pride. Civilsamhället är segregerat. Men är det egentligen ett problem?

På väg mot en cykelvänligare stad

Zoom Cykelvägar som slutar i tomma intet, dåligt separerade gång- och cykelvägar, trafikomläggningar och vägbyggen där cyklister hamnar i kläm eller tvingas ta knöliga omvägar. Göteborg känns inte alltid som en cykelvänlig stad. Men stora planer är på gång för att förvandla staden till ett nytt cykelmecka.

Medier som språkrör

Zoom Med finansmannen Mats Qvibergs köp av Metro importerades debatten om styrd journalistik till Sverige. En konsekvens i Göteborg blev att Västtrafik inte fortsatte samarbetet med gratistidningen. Åsiktsjournalistik har visserligen en lång historia i Sverige men att en ägare försöker hårdstyra det redaktionella arbetet är ovanligt.

Gemensamt byggande – bara för medelklassen?

Zoom Göteborg är första kommunen i Sverige som antagit som konkret mål att främja medborgare som vill vara med och bygga sitt eget hus, i form av byggemenskaper. Med nuvarande system krävs det dock mycket kunnande, tid och eget kapital för att få vara med.

Snart får Birgitta sitt kollektivhus

Zoom Sedan början av 80-talet har kvinnor i Göteborg i hård motvind kämpat för fler kollektiva boendeformer i staden. Birgitta Rang är en av dem, som efter mer än 25 års lobbyarbete nu har siktet inställt på sitt egna drömhus i Östra Kålltorp. Detta är första delen i en serie om alternativa boendeformer i Göteborg.

De kämpar för skärgården

Zoom Ända sedan andra världskriget har Göteborgs södra skärgård varit ett övningsområde för den svenska försvarsmakten. Skärgårdsborna har om inte uppskattat den militära närvaron, så åtminstone stått ut med den. Men i slutet av 2010 fick försvaret tillstånd att utöka sina övningar kraftigt. Det blev starten på en dragkamp om skärgården som fortfarande pågår.

Fredsrörelsen samlar till motstånd

Zoom I september anländer tusentals militärer till Göteborg, som är ett av huvudområdena för Försvarsmaktens övning Aurora 17. Flera medlemsländer i Nato deltar och många oroar sig för att övningen innebär ytterligare ett steg närmare militäralliansen. Under parollen Stoppa Aurora samlar sig nu fredsrörelsen till protest.

I Frihamnen får bilarna fint vänta utanför

Radar – Nyhet När morgondagens göteborgare tar sig runt i Frihamnsområdet är det inte med egen bil, däremot kan hen plocka ut bilar, elcyklar och lastcyklar ur områdets pool. Inte ens sopbilen får komma in, om områdets arkitekter får bestämma.

Benny bidrog till Gambias demokratisering

Zoom I början av december 2016 gick folket i Gambia till valurnorna och röstade fram Adama Barrow till landets förste demokratiskt valde president. Det innebar slutet på den tidigare presidenten Yahya Jammehs auktoritära styre som pågått i 22 år. Valet i Gambia uppmärksammades världen över, men mindre omtalat är sociala mediers betydelse för valutgången. Göteborgaren Benny Ek-Williamsson, som växte upp i Gambia, var en av alla som engagerade sig över internet för att avsätta Jammeh.

Stor miljöpåverkan när hamnen expanderar

Zoom Nu vill Göteborgs hamn expandera för att kunna möta krav utifrån. En fördjupning av farleden ligger i planerna tillsammans med en ny terminal i Arendal. Men med expansion kommer miljöpåverkan och staden har tvingats till att ge avkall på vissa kultur- och miljöaspekter till förmån för tillväxt. I den andra delen av Syre Göteborgs granskning av Göteborgs hamn får vi argumenten för och emot.

Hamnen som kallas miljöbäst och miljösämst

Zoom Göteborg hamn prisas internationellt för sitt miljöarbete och nomineras samtidigt till greenwashing-priser för att de upplåter mark till en naturgasterminal. Syre träffar hamnens miljöchef och aktivistgruppen Fossilgasfällan för att få deras olika syn på saken.

Ekologisk satsning ger mer vegetariskt

Zoom Från och med 1 januari 2014 har Göteborgs stads skolor och förskolor helt vegetariska menyer minst en dag i veckan, vilket enligt miljöförvaltningen redan märks i mätningarna som minskad klimatpåverkan.

”Negativt tänkande ger en bättre värld”

Zoom Posivitetsnormen skapar en övertro som leder till sämre prestationer, orealistiska planer och icke infriade politiska löften. Så lyder en del av argumentationen från förespråkarna för negativt tänkande. De förespråkar en ”tillnyktring” som kan leda till ökad självhälsa, mer solidaritet och i slutändan ett bättre samhälle.

Global kitchen – arbete för fler

Zoom En internationell saluhall är på väg att realiseras i Göteborgs centrum. Servering och catering i kombination med försäljning av olika råvaror och konceptuella produkter ska möjliggöra entreprenörskap och leda till jobb för utrikesfödda kvinnor med erfarenheter inom matlagning. Men hur högt i tak är det på arbetsförmedlingen egentligen? Global kitchen kallas projektet vars initiativtagare vägrar ge upp.

Värvare i med- och motvind

Zoom Många viker undan med blicken när en värvare med pärm under armen kommer gående mot dem. Andra stannar gärna och pratar en stund. Hur är det egentligen att arbeta som värvare på stan? Och är det verkligen en bra strategi för miljöorganisationer att arbeta på det sättet?

Entreprenörer på Ringön utmanar mode industrin

Zoom Västsverige har länge varit ett nav för den svenska modeindustrin. Även om produktionen av kläder gradvis har flyttats utomlands har flera ledande företag fortfarande sina huvudkontor här. På Ringön i Göteborg finns dessutom entreprenörerna som går emot strömmen och vars mål är att förändra och omkullkasta hela branschen.

Natur som medicin mot stressrelaterad ohälsa

Zoom Diagnoser som är relaterade till stress fortsätter att öka, och Sofia som jobbade i vården är en av dem som har drabbats. För henne var rehabilitering i naturen genom Gröna Rehab i Göteborg en avgörande del i återhämtandet. En väg som har visat sig hjälpa många.

Samhällets nya utstötta

Zoom Ensamkommande barn som fyller 18 år får inte längre behålla sitt boende. Utan boende är det svårt att fokusera i skolan, och den negativa spiralen inleds. Den nystartade frivilligorganisationen Agape försöker hitta lösningar innan det gått för långt. ”Det här samhället håller på att skapa precis det vi säger att vi ska bekämpa, nämligen utanförskap”, säger Agapes initiativtagare Matilda Brink Larsen.

Ekologisk mat som klassfråga

Zoom Klyftorna i Göteborg växer och möjligheten att köpa ekologisk mat blir allt mer en klassfråga. För Hammarkullebon Lume Stokaj, som flydde från Kosovo för tio år sedan, är det en lyx att äntligen ha råd att köpa ekologiskt till sina barn.

Skola för nybyggare

Zoom Situationen för ensamkommande barn och ungdomar hårdnar i Sverige. Förutom en osäkrare tillvaro för ungdomarna riskerar förändringarna att drabba fungerande verksamheter och personal som i dag arbetar med att stötta ungdomarna. En relativt okänd aktör är folkhögskolor som erbjuder boende, studier och särskilt stöd. Vi har besökt Löftadalens folkhögskola i Åsa.

Matchmaking för stadsodlare

Zoom Göteborg har vunnit priser för sitt arbete med stadsodling. Som enda kommun med riktade pengar och politiskt uppdrag att driva frågan går det fort fram. Och i slutet av februari lanseras en matchmakingfunktion för att para ihop markägare med odlare.

Målmedvetet miljöarbete bakom låsta dörrar

Zoom Miljöstudier och vegetarisk mat för de intagna, och för personalen är det videomöten istället för tjänsteresor som gäller. Det är några saker som har gjort att Kriminalvårdens miljöarbete ligger i topp jämfört med många andra myndigheter i Sverige. Syre gjorde ett besök på anstalten i Skogome för att ta reda på hur djupt miljöengagemanget har slagit rot.

Prenumerera

från 30kr per månad

Prenumerera

De vill sprida solceller över Sverige

Radar – Nyhet Har du funderat på att skaffa solceller? I förra veckan lanserades Solcellskollen, en ny hemsida som vill underlätta för privatpersoner ...

Nöjda resenärer ger fler elbussar

Radar – Nyhet Busslinje 55 mellan Chalmers och Lindholmen har trafikerats under två år av uteslutande eldrivna bussar. Pilotprojektet beskrivs som lyckat och ...

Förskolor brister i solskydd

Radar – Nyhet En ny rapport från Miljöförvaltningen och Miljömedicinskt Centrum på Sahlgrenska visar att var fjärde förskola brister i solskydd. De flesta ...

Forskning kritisk till skolans digitalisering

Radar – Nyhet Det finns en naiv och omedveten inställning till vilka effekter olika digitala verktyg har på inlärning och koncentrationsförmåga. Det var ...

Karta visar hur mycket energi som kan sparas i flerbostadshus

Radar – Nyhet En ny kartläggning, gjord av forskare vid Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet, visar vilka potential det finns för energibesparingar i ...

Göteborg ska bli en vattenklok stad

Radar – Nyhet Under veckan diskuterades framtidens vattenutmaningar på konferensen Embrace the water i Göteborg. Samtidigt antog staden en rad principer för att ...

Etiska dilemman i det ekonomiska systemet synas i ny forskning

Radar – Nyhet En ny forskargrupp på Göteborgs universitet ska utreda etiska dilemman kring det finansiella systemet. Tuffare krav på både miljömässig och ...

Startar nytt boende för ensamkommade

Radar – Nyhet I dag öppnar ett nytt boende för ensamkommande i Göteborg. Bakom det står organisatonen Agape och tre kyrkoförsamlingar, som tillsammans ...

Det gröna Göteborg – en omtvistad vision

Radar – Nyhet Göteborgs ska bli en grön och nära storstad ­–  men vad innebär det egentligen? Det diskuterades i en paneldebatt på ...

Parkeringsbolaget vill ha färre p-platser

Radar – Nyhet När flera stora ombyggnationer i staden drar igång samtidigt kommer omkring 7 000 parkeringar försvinna tillfälligt i centrala stan, något som ...

Tillväxt minskar inte miljöutsläppen

Radar – Nyhet Att ökad ekonomisk tillväxt leder till minskade utsläpp är en teori som inte stämmer. Det visar en ny avhandling från ...

Lokal maktlöshet bakom höga halter av luftföroreningar

Göteborg har länge haft höga halter av hälsoskadliga luftföroreningar. Men att få bukt på problemen ligger inte helt i stadens ...

Många vill dela varor och tjänster med sina grannar

Radar – Nyhet När HSB Göteborg undersöker vad 1  000 västsvenskar vill ha ut av sitt boende i framtiden kommer delningsekonomi och innovativa hållbarhetslösningar ...

Våtmarker för rekreation

Radar – Nyhet Nu vill den rödgröna ledningen skapa gröna rekreationsområden genom klimatanpassade våtmarker, som kan översvämmas vid kraftiga skyfall och samtidigt vara ...

Angeredskola föredöme inom fysisk aktivitet

Radar – Nyhet Svenska skolbarn rör sig minst i Norden. På Långmosseskolan i Angered har man tagit tag i problemet genom att certifiera ...

Regeringen öppnar för att begränsa konflikträtten

Radar – Nyhet Med anledning av konflikten i Göteborgs hamn tillsätter regeringen nu en utredning som ska se över rätten att vidta stridsåtgärder ...

Första bokslutet som visar på samhällsnytta

Radar – Nyhet Som första svenska aktör har Vägen ut-kooperativen i Göteborg gjort ett så kallat ECG-bokslut, som också tar hänsyn till sociala ...

Mångmiljonsatsning på fossilfritt Göteborg

Radar – Nyhet Göteborg har långt kvar till att nå överenskommelserna från klimatmötet i Paris – men nu tas ett kliv som ska ...

Barngrupperna i förskolan ska minska

Radar – Nyhet De rödgröna vill satsa på minskade barngrupper i förskolan. 150 miljoner kronor kan komma att satsas nästa år – men ...

Sex miljoner till naturvård

Radar – Nyhet Femton kommuner i Västra Götaland får dela på sex miljoner kronor för lokala naturvårdsprojekt. I Göteborg ska man röja längs ...

Växande städer drivkraft för hållbara innovationer

Radar – Nyhet Förtätning, trafikstockningar och plötsliga avbrott i vattenförbrukningen är tre områden som driver fram nya idéer inom urban hållbarhet. Några av ...

Lösningar i fokus när haven diskuterades

Radar – Nyhet I tisdags mottog vice statsminster Isabella Lövin den dagsfärska rapporten Ocean Solutions Report, fylld av svenska lösningar på havens problem, ...

Fi hoppar av det rödgrönrosa styret

Radar – Nyhet Feministiskt initiativ lämnar den rödgrönrosa ledningen i Göteborg. Anledningen är att man inte kunnat nå en överenskommelse med Socialdemokraterna om ...

Giftig mark exporteras till norsk skärgård

Radar – Nyhet När ett nytt bostadsområde ska byggas på Lindholmen exporteras miljöfarligt avfall till Norge. Marken som blivit förorenad av den tidigare ...

Tillit i fokus på Vetenskapsfestivalen

Radar – Nyhet Just nu pågår Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Temat för året är tillit, ett ämne som det vrids och vänds på under ...

Hallå där Karin Gyllenklev ...

Radar – Nyhet … som i samband med Vetenskapsfestivalen träffar Sveriges 100 häftigaste forskare i en webbserie.

Försäkringsbolag vill innovera bort rattsurfandet

Radar – Nyhet Nästan varannan bilförare rattsurfar, något som har skapat en ny trafiksituation med stora risker. Bank- och försäkringsbolaget Länsförsäkringar utvecklar just ...

Fritt fram för fler köpcentrum

Radar – Nyhet Den styrande rödgrönrosa minoriteten har blivit överkörda i Göteborgs kommunfullmäktige i frågan om att tillåta fler nya externa köpcentrum. Moderaternas ...

V: Låt alla kommuner prova 6-timmarsdagar

Radar – Nyhet Alla kommuner ska få pengar för att följa Göteborgs exempel med pilotprojekt för 6-timmars arbetsdag. Det var Vänsterpartiets partiledare Jonas ...

Pilotprojekt vållar politisk strid

Radar – Nyhet De pilotprojekt som Jonas Sjöstedt talade varmt om är politiskt sprängstoff lokalt. När nystartade Lövgärdets socialkontor själva vill korta ner ...

I Frihamnen får bilarna fint vänta utanför

Radar – Nyhet När morgondagens göteborgare tar sig runt i Frihamnsområdet är det inte med egen bil, däremot kan hen plocka ut bilar, ...

Begagnade pärlor bland drivor av lump och vintage

Energi – I blickfånget Att shoppa behöver inte betyda plattare plånbok eller ett gnagande dåligt samvete för miljön. I Göteborg finns hundratals butiker med ...

Gratis att ta med cykeln på tåget

Radar – Nyhet Från och med årskiftet ska det bli möjligt att ta med cykeln på Västtrafiks tåg och bussar utan kostnad. Det ...

Muralmålningarna i Frölunda kan försvinna

Radar – Nyhet De två stora väggmålningarna på Mandolingatan som skapades under Artscape-festivalen blev snabbt omtyckta av Västra Frölundas invånare och besökare. Men ...

De kämpar för naturens rättigheter

Radar – Nyhet Helgen 21–22 april hölls konferensen Naturens rättigheter i Sigtuna. I samband med den fick också Göteborg besök av två tunga ...

Kommuner storsatsar på solel

Radar – Nyhet I måndags startades nätverket Sol i väst, i vilket kommuner och kommunala bolag i Västra Götaland kraftsamlar för att bygga ...

Ny spårvagnskarta synliggör det segregerade Göteborg

Radar – Nyhet Hyrorna i Göteborg kan komma att öka med uppåt 50 procent under de kommande fem åren och de som drabbas ...

Stadsdelsnämndernas framtid hotad

Radar – Nyhet I januari rapporterade Syre Göteborg om Kommunstyrelsens beslut att centralisera för- och grundskolan i Göteborg. Nu är beslutet också klubbat ...

Butiken som blandar nostalgi med miljötänk

Energi – I blickfånget Retrobutiken Kvillehyllan på Hisingen har ett ovanligt koncept. Ägaren Melisa Milak köper inte in prylar och säljer dyrt. Här är ...

Göteborgspriset går till arkitekt

Radar – Nyhet Den chilenske arkitekten Alejandro Aravena får 2017 års Göteborgspris för hållbar utveckling. Tillsammans med sina kollegor har han bland annat ...

Global marsch för källkritik i Göteborg

Radar Historiens största vetenskapliga manifestation, March for science, har ivriga förespråkare i Göteborg. Nu är det dags att ta ställning för ...

Länet får 13 miljoner från Klimatklivet

Radar – Nyhet Naturvårdsverket har beviljat 13 miljoner kronor till klimatsatsningar i Västra Götaland. Pengarna kommer från Klimatklivet och går främst till projekt ...

Inget bygglov för Hundstallet

Radar – Nyhet Efter att ha arrenderat mark av kommunen i tre år och samlat in 20 miljoner för att kunna starta sin ...

Räddningsmissionen letar hjärterum

Radar – Nyhet Bostadsbristen i Göteborg är större än någonsin. Sedan i höstas driver Räddningsmissionen projektet Finns det hjärterum? där privatpersoner får hjälp ...