Radar · Miljö

Asien värst drabbat av klimatrelaterade katastrofer

Cyklonen Mocha slog hårt mot både Myanmar (bilden) och Bangladesh under 2023.

Asien är den världsdel som drabbas hårdast av klimatförändringar och klimatrelaterad extremväder. Det visar en ny rapport från Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

Förra året rapporterades totalt 79 katastrofer i Asien som kunde kopplade till så kallade hydrometeorologiska riskhändelser, enligt Emergency Events Database. Av dessa var över 80 procent relaterade till översvämningar och stormar, med mer än 2 000 dödsoffer och nio miljoner människor direkt drabbade. Det gör Asien till den mest katastrofutsatta regionen i världen, enligt rapporten.

Samtidigt slogs värmerekord i flera asiatiska länder. Men trots att detta innebär växande hälsorisker så rapporteras ofta inte värmerelaterad dödlighet, enligt rapporten. Regionen är också utsatt för omfattande glaciärsmältning, vilket kan påverka vattenförsörjningen framöver.

– Rapportens slutsatser är en ögonöppnare. Många länder i regionen upplevde sitt hetaste år någonsin 2023, tillsammans med en störtflod av extrema förhållanden, från torka och värmeböljor till översvämningar och stormar. Klimatförändringarna förvärrade frekvensen och svårighetsgraden av sådana händelser, vilket djupt påverkade samhällen, ekonomier och, viktigast av allt, människoliv och miljön som vi lever i, säger WMO:s generalsekreterare Celeste Saulo i ett pressmeddelande

Ofta drabbas också sårbara länder hårdast. 

– Till exempel drabbade den tropiska cyklonen Mocha, den starkaste cyklonen i Bengaliska viken under det senaste decenniet, Bangladesh och Myanmar. Tidig varning och bättre beredskap räddade tusentals liv, säger Armida Salsiah Alisjahbana, verkställande sekreterare för den ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stilla havet (ESCAP), som samarbetat med WMO för att ta fram rapporten.

Hon påpekar att de båda organisationerna kommer att fortsätta sitt arbete för att höja klimatambitionerna och påskynda politik som kan ge alla i regionen tillgång till tidiga varningssystem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV