Syre ges ut av Dagens O2 som ägs av Mediehuset Grön Press som i sin tur ägs av Lennart Fernström. Mediehuset Grön Press ger ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Vi är en icke vinstdrivande koncern. Det innebär att alla intäkter går tillbaka till verksamheten.

Mediehuset Grön Press äger och ger i dotterbolag utöver Syre ut:
▸ Tidningen Global som kommer ut måndag och torsdagar digitalt med det bästa från månaden 8 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. tidningenglobal.se
▸ Landets Fria Tidning som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 8 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. landetsfria.nu
Fempers Nyheter som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 6 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. fempers.se
Ledarsidorna i Syre, Landet Fria Tidning och Tidningen Global är frihetligt gröna. Här kan du läsa den första ledaren och programförklaringen i Syre. Fempers har ingen ledarsida men låter många olika feministiska röster komma till tals i krönikor. Tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

ALLMÄNNA KONTAKTUPPGIFTER

Prenumerationsärenden: prenumeration@tidningensyre.se – Tel:08-559 24 630 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.
Faktura- och ekonomifrågor (inte för prenumerationer): ekonomi@tidningensyre.se
Syres redaktion: redaktionen@tidningensyre.se, debatt@tidningensyre.se.
Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@tidningensyre.se – T.ex. för att få personuppgifter borttagna
Dataskyddspolicy: Mediehuset Grön Press AB värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
Redaktionerna ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

REDAKTIONSLEDNING


⇧ Lennart Fernström
 | Chefredaktör och ansvarig utgivare | VD | lennart.fernstrom@tidningensyre.se

Benita Eklund | Redaktionschef, Zoomredaktör samt st f. utgivare |  benita.eklund@tidningensyre.se 

REDAKTIONEN

Anna Langseth | Basinkomstredaktör  | anna.langseth@tidningensyre.se

Björn Danielsson | Morgonredaktör, BAK och Radar i Siffror  | bjorn.danielsson@tidningensyre.se 

⇧ Charlotte Wester| Frihets- och integritetsredaktör | charlotte.wester@tidningensyre.se

⇧ Hannes Bjernhagen| webbredaktör och kommunikatör | hannes.bjernhagen@tidningensyre.se

⇧ Hanna Strid | Migrationsreporter och -redaktör | hanna.strid@tidningensyre.se


⇧ Hanna Westerlund | Tf djurrättsredaktör, Redaktör för I blickfånget och Syre förklarar hanna.westerlund@tidningensyre.se

Jenny Luks | Vego- och djurrättsreporter |  jenny.luks@tidningensyre.se

Jerker Jansson | Debattredaktör, Redaktör och skribent på Kan själv med Jerker, Omöjliga intervjun och kultursvepet samt krönikör |  jerker.jansson@tidningensyre.se 


⇧ Kim Richter | 
Redigerings- och grafiskt ansvarig samt webb/SEO | kim.richter@tidningensyre.se

⇧ Malin Bergendal – Ledarskribent, Redaktör och skribent för En syl i vädret samt korsordsmakare | malin.bergendal@tidningensyre.se

⇧ Madeleine Johansson – Helgredaktör | madeleine.johansson@tidningensyre.se


⇧ Olof Klugman – Politikreporter | olof.klugman@tidningensyre.se

Ossian Sandin | Miljöreporter och -redaktör |  Ossian Sandin@tidningensyre.se 

Peter Al Fakir | Allmän fördjupningsreporter |  peter.alfakir@tidningensyre.se

Stina Lagerkvist | djurrättsredaktör (föräldraledig) |  stina.lagerkvist@tidningensyre.se

Seda Aksoy | Kvällsredaktör |  seda.aksoy@tidningensyre.se

Tommy Johansson | Dagredaktör |  tommy.johansson@tidningensyre.se

EKONOMI, ADMINSTRATION OCH WEBBUTVECKLING

⇧ Pauline Gyllengahm – Administrativ chef  | pauline.gyllengahm@tidningensyre.se


⇧ Maria Tingvall – Ekonomiansvarig  | maria.tingvall@tidningensyre.se

⇧ Marie Malmberg – HR-generalist | marie.malmberg@tidningensyre.se


⇧ Kim Vági – Digital produktägare och webbutveckling | kim.vagi@tidningensyre.se

 

ANNONS