Syre, Syre Stockholm och Syre Göteborg ges ut av Mediehuset Grönt som startades 2015. Mediehuset Grönt ägs av Lennart Fernström och alla Syretidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund och andra organisationer eller intressegrupper.

Syretidningarna är nyhetsmagasin för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Syre kommer ut digitalt på tisdagar och på papper på fredagar, 10 gånger per år gör vi ett tjockare månadsmagasin. Syre Stockholm och Syre Göteborg kommer ut på fredagar. Alla tre tidningarna är frihetligt gröna på ledarsidan. Här kan du läsa den första ledaren och programförklaringen i Syre, om varför tidningarna inte är miljötidningar.

KONTAKTUPPGIFTER
Prenumerationsärenden: prenumeration@tidningensyre.se   – 08-845 033
Nyhetsmagasinet Syres redaktion: redaktionen@tidningensyre.se
Syre Göteborgs redaktion: red@tidningensyre.se
Syre Stockholms redaktion: benita.eklund@tidningensyre.se

Redaktionerna ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickas in.

Debatt: Texter på max 3500 tecken skickas till debatt@tidningensyre.se, debatt@syregoteborg.se eller debatt@syrestockholm.se. Redaktionerna förbehåller sig rätten att korta inskickade texter och vi tar inte in anonyma texter eller texter under pseudonym. Vi betalar aldrig ut ersättning för insända debattartiklar.

Faktura- och ekonomifrågor: ekonomi@tidningensyre.se

Medarbetare:


⇧ Alexandra Olsson –
Syregården i Almedalen  – alexandra.olsson@tidningensyre.se – 070-378 97 67


Benita Eklund – Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre Stockholm –  benita.eklund@syrestockholm.se


Björn Danielsson – Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre Göteborg – bjorn.danielsson@syregoteborg.se – 070-425 32 62


Jan-Åke Eriksson – Bild i alla Syretidningar, debatt och kalendarium i Syre Stockholm – jan-ake.eriksson@tidningensyre.se


Jenny Luks – Mat med Jenny i Syre, Energi i Syre Göteborg  –  jenny.luks@syregoteborg.se


⇧ Katinka Richter
– Syregården i Almedalen – katinka.richter@tidningensyre.se


⇧ Lennart Fernström
– Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre, vd Mediehuset Grönt – lennart.fernstrom@tidningensyre.se


⇧ Maja Andersson
– Radar och Zoom i Syre Göteborg – maja.andersson@syregoteborg.se


⇧ Malin Bergendal – Ledare, Energi, korsord och korrektur – malin.bergendal@tidningensyre.se


⇧ Olof Klugman – Radar (nyheter) –  olof.klugman@tidningensyre.se – 073-600 52 95

⇧ Simon Nummela – Prenumerationer, försäljning och ekonomi – simon.nummela@tidningensyre.se


⇧ Sofia Härén – Redaktionschef och ställföreträdande utgivare på Syre samt redigeringschef Mediehuset Grön. – sofia.haren@tidningensyre.se


⇧ Valdemar Möller – Ledare och debatt – valdemar.moller@syregoteborg.se