Syretidningarna är nyhetsmagasin för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer.

Tidningar för dig som vill förändra världen.

▸ Syre kommer ut måndag till fredagar digitalt med det bästa från veckan på papper 40 fredagar per år.
▸ Syre Stockholm och Syre Göteborg kommer ut digitalt på tisdagar och fredagar med det bästa från de digitala tidningarna på papper 20 fredagar per år.
▸ Syre Global kommer ut måndag och torsdagar digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.
▸ Landets Fria Syre kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.

Alla fem tidningarna är frihetligt gröna på ledarsidan. Här kan du läsa den första ledaren och programförklaringen i Syre.

MEDIEHUSET GRÖNT
Nyhetsmagasinet Syre, Syre Stockholm, Syre Göteborg , Syre Global och Landets Fria Syre ges ut av Mediehuset Grönt som startades 2015. Mediehuset Grönt ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund och andra organisationer eller intressegrupper.

KONTAKTUPPGIFTER
Prenumerationsärenden: prenumeration@tidningensyre.se – Tel: 010-102 27 54 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.
Faktura- och ekonomifrågor (inte för prenumerationer): ekonomi@tidningensyre.se
Press- och kommunikation: andreas.bjuner@tidningensyre.se
Syres redaktion: redaktionen@tidningensyre.se
Syre Göteborgs redaktion: redgbg@syregoteborg.se
Syre Stockholms redaktion: redsthlm@syrestockholm.se
Syre Globals redaktionsmejl: redglobal@syreglobal.se
Landets Fria Syres redaktionsmejl: redlfs@landetsfriasyre.se
Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@tidningensyre.se – T.ex. för att få personuppgifter borttagna

Insänt material: Redaktionerna ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

Debatt: Texter på max 3 500 tecken skickas till debatt@tidningensyre.se, debatt@syregoteborg.se eller debatt@syrestockholm.se. Redaktionerna förbehåller sig rätten att korta inskickade texter och vi tar inte in anonyma texter eller texter under pseudonym. Vi betalar aldrig ut ersättning för insända debattartiklar.

Dataskyddspolicy: Mediehuset Grönt AB värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

VI SOM JOBBAR FÖR MEDIEHUSET GRÖNT
⇧ Andreas Bjunér| Kommunikatör och sociala medier-redaktör | andreas.bjuner@tidningensyre.se


⇧ Andreas Ericsson | Redigerare | andreas.ericsson@tidningensyre.se

⇧ Anna Jonasson  | Reporter, Landets Fria Syre | anna.jonasson@landetfriasyre.se


⇧ Anna Velander Gisslén|
 Energi Syre Stockholm | anna.gisslen@syrestockholm.se

Bella Frank | Reporter Syre Global | bella.frank@syreglobal.se


Benita Eklund | Zoomredaktör Syre och st.f. utgivare|  benita.eklund@tidningensyre.se


⇧ Charlotte Wester|
 Nyhetsredaktör och reporter, Syre Stockholm | charlotte.wester@syrestockholm.se


⇧ Hanna Gisslén | Sf redaktör Radar och Zoom  Syre Göteborg | hanna.gisslen@syregoteborg.se

 

⇧ Hanna Strid | Radarredaktör, Syre | hanna.strid@tidningensyre.se


⇧ Hanna Westerlund | Chefredaktör och ansvarig utgivare, Syre Stockholmhanna.westerlund@syrestockholm.se


Jan-Åke Eriksson | Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre Global | jan-ake.eriksson@syreglobal.se


Jenny Luks | Energi och kalendarium, Syre Göteborg |  jenny.luks@syregoteborg.se


⇧ Kim Richter | 
Redigeringschef och grafiskt ansvarig | kim.richter@tidningensyre.se

 

⇧ Klas Lundström | Reporter Syre Global | klas.lundstrom@syreglobal.se


⇧ Lennart Fernström
 | Chefredaktör och ansvarig utgivare Syre | VD Mediehuset Grönt – lennart.fernstrom@tidningensyre.se


⇧ Malin Bergendal – Ledarskribent, Energi, korsord, Syre – malin.bergendal@tidningensyre.se


⇧ Mats Båvner – Ekonomiansvarig – mats.bavner@tidningensyre.se

⇧ Nina Andén – Redigerare – nina.anden@tidningensyre.se


⇧ Olof Klugman – Reporter, Syre –  olof.klugman@tidningensyre.se


⇧ Pauline Gyllengahm – Administratör och koordinator – pauline.gyllengahm@tidningensyre.se


⇧ Sofia Härén – Chefredaktör, Landets Fria Syre – sofia.haren@landetsfriasyre.se


⇧ Valdemar Möller – Chefredaktör och utgivare Syre Göteborg – valdemar.moller@syregoteborg.se