Syre ges ut av Dagens O2 som ägs av Mediehuset Grön Press som i sin tur ägs av Lennart Fernström. Mediehuset Grön Press ger ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Vi är en icke vinstdrivande koncern. Det innebär att alla intäkter går tillbaka till verksamheten.

Mediehuset Grön Press äger och ger i dotterbolag utöver Syre ut:
▸ Tidningen Global som kommer ut måndag och torsdagar digitalt med det bästa från månaden 8 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. tidningenglobal.se
▸ Landets Fria Tidning som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 8 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. landetsfria.nu
Fempers Nyheter som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 6 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin. fempers.se
Ledarsidorna i Syre, Landet Fria Tidning och Tidningen Global är frihetligt gröna. Här kan du läsa den första ledaren och programförklaringen i Syre. Fempers har ingen ledarsida men låter många olika feministiska röster komma till tals i krönikor. Tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

ALLMÄNNA KONTAKTUPPGIFTER

Prenumerationsärenden: prenumeration@tidningensyre.se – Tel:08-559 24 630 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.
Faktura- och ekonomifrågor (inte för prenumerationer): ekonomi@tidningensyre.se
Syres redaktion: redaktionen@tidningensyre.se
Debattinlägg: debatt@tidningensyre.se (ingen ersättning betalas ut för debattinlägg)
Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@tidningensyre.se – T.ex. för att få personuppgifter borttagna
Dataskyddspolicy: Mediehuset Grön Press AB värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
Redaktionerna ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

REDAKTIONSLEDNING


⇧ Lennart Fernström
 | Chefredaktör och ansvarig utgivare, redaktör ledarsidan, Under ytan och krönikorna | VD | lennart.fernstrom@tidningensyre.se


Benita Eklund | Redaktionschef, Zoomredaktör samt st f. utgivare |  benita.eklund@tidningensyre.se

Jenny Rönngren nyhetschef på tidningen Syre
Jenny Rönngren | Nyhetschef  | jenny.ronngren@tidningensyre.se

REDAKTIONEN


Björn Danielsson | Morgonredaktör | bjorn.danielsson@tidningensyre.se 


Anna Langseth | Basinkomstkorrespodent  | anna.langseth@tidningensyre.se

Daniel Vergara, Korrespondent högerextremism och konspirationsrörelser på tidningen Syre
⇧ Daniel Vergara | Korrespondent högerextremism och konspirationsrörelser | daniel.vergara@tidningensyre.se


⇧ Hanna Strid | Migrationskorrespondent | hanna.strid@tidningensyre.se


⇧ Hanna Westerlund | Radarredaktör print, Redaktör I blickfånget och Syre förklarar hanna.westerlund@tidningensyre.se


Ossian Sandin | Miljökorrespondent |  Ossian Sandin@tidningensyre.se 


Peter Al Fakir | Skribent och biträdande redaktör I blickfånget, redaktör kvisset  |  peter.alfakir@tidningensyre.se


Seda Aksoy | Kvällsredaktör och fredskorrespondent  |  seda.aksoy@tidningensyre.se


Britta Söderberg | Frihets- och integritetskorrespondent  |  britta.soderberg@tidningensyre.se


Jenny Luks | Vego- och djurrättsreporter |  jenny.luks@tidningensyre.se

Stina Lagerkvist, Djurrättskorrespondent på tidningen Syre
Stina Lagerkvist | Djurrättskorrespodent  |  stina.lagerkvist@tidningensyre.se


⇧ Charlotte Wester | Frihets- och integritetskorrespondent (Föräldraledig) | charlotte.wester@tidningensyre.se

Corinne Platten
Corinne Platten | Reporter (Föräldraledig) |  corinne.platten@tidningensyre.se


⇧ Henrik Persson | Reporter | henrik.persson@tidningensyre.se

Erik Pettersson politikreporter på tidningen Syre
⇧ Erik Pettersson | Reporter politik | erik.pettersson@tidningensyre.se

Jeanette Thelander reporter på tidningen syre
⇧ Jeanette Thelander | Reporter | jeanette.thelander@tidningensyre.se


⇧ Malin Bergendal | Ledarskribent, En syl i vädret, korsordsmakare, korrektur samt biträdande redaktör för ledarsidan, Under Ytan och krönikorna | malin.bergendal@tidningensyre.se

Madeleine Johansson | Helg- och kvällsredaktör | madeleine.johansson@tidningensyre.se


⇧ Kim Richter |
AD, fotograf och redigering | kim.richter@tidningensyre.se

Andreas Ericsson
⇧ Andreas Ericsson | Redigering | henrik.persson@tidningensyre.se

Daniel Augustsson redigerare Tidningen Syre
⇧ Daniel Augustsson | Redigering | henrik.persson@tidningensyre.se

EKONOMI, ADMINSTRATION OCH WEBBUTVECKLING

Maria Tingvall | Ekonomiansvarig  | maria.tingvall@tidningensyre.se

Mats Båvner, ekonom på Syre
⇧ Mats Båvner | Ekonom  | mats.bavner@tidningensyre.se


⇧ Marie Malmberg | HR-generalist | marie.malmberg@tidningensyre.se

Digital strateg Syre
⇧ Dena Eidi | Digital strateg | dena.eidi@tidningensyre.se

Mia Blacke Bjurling Kommunikatör tidningen Syre
⇧ Mia Blacke Bjurling | Kommunikatör | mia.blacke.bjurling@tidningensyre.se

Digital produktägare och webbutveckling
⇧ Kim Vági | Digital produktägare och webbutveckling | kim.vagi@tidningensyre.se

Webbutveckling Syre
⇧ Anton Ahrenberg | Programmering och webbutveckling | anton.ahrenberg@tidningensyre.se

 

 

ANNONS