Mediehuset Grönt ger sedan 2015 ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Mediehuset Grönt ägs av Lennart Fernström och tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

Tidningar för dig som vill förändra världen.

Vi ger ut:
▸ Syre som kommer ut måndag till fredagar digitalt med det bästa från veckan på papper 38 fredagar per år.
▸ Tidningen Global som kommer ut måndag och torsdagar digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.
▸ Landets Fria Tidning som kommer ut tisdag och fredag digitalt med det bästa från månaden 10 gånger per år i ett tjockare månadsmagasin.

Alla tidningarna är frihetligt gröna på ledarsidan. Här kan du läsa den första ledaren och programförklaringen i Syre.

KONTAKTUPPGIFTER
Prenumerationsärenden: prenumeration@tidningensyre.se – Tel:08-559 24 630 måndag 15.00–19.00, torsdag 15.00–19.00.
Faktura- och ekonomifrågor (inte för prenumerationer): ekonomi@tidningensyre.se
Syres redaktion: redaktionen@tidningensyre.se, debatt@tidningensyre.se.
Tidningen Globals redaktion: redglobal@syreglobal.se
Landets Fria Tidnings redaktion: landetsfria@landetsfria.nu
Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@tidningensyre.se – T.ex. för att få personuppgifter borttagna
Dataskyddspolicy: Mediehuset Grönt AB värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
Redaktionerna ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

VI SOM JOBBAR FÖR MEDIEHUSET GRÖNT
⇧ Andreas Bjunér| Kommunikationsansvarig och digital redaktör, Syre  | andreas.bjuner@tidningensyre.se


⇧ Andreas Ericsson | Basinkomst- och allmänreporter, Syre | andreas.ericsson@tidningensyre.se

⇧ Anna Jonasson  | Reporter, Landets Fria Tidning | anna.jonasson@landetsfria.nu

Bella Frank | Reporter, Tidningen Global | bella.frank@syreglobal.se

Benita Eklund | Zoom- och redaktör samt st f. utgivare, Syre |  benita.eklund@tidningensyre.se 

Björn Danielsson | Morgonkollen, Syre |  bjorn.danielsson@tidningensyre.se 


⇧ Charlotte Wester|
 Integritets- och Stockholmsreporter, Syre | charlotte.wester@tidningensyre.se


⇧ Hanna Gisslén | Djurrätts-. Göteborgs- och allmänreporter, Syre | hanna.gisslen@tidningensyre.se

⇧ Hanna Strid | Migration–, utrikes- och allmänreporter, Syre | hanna.strid@tidningensyre.se


⇧ Hanna Westerlund | Redaktör I blickfånget, allmän- och stockholmsreporter, Syre hanna.westerlund@tidningensyre.se


Jan-Åke Eriksson | Chefredaktör och ansvarig utgivare, Tidningen Global | jan-ake.eriksson@syreglobal.se

Jenny Luks | Vego-, Göteborg- och allmänreporter, Syre |  jenny.luks@tidningensyre.se

Jerker Jansson | Odla med Jerker, krönikör och allmänreporter, Syre |  jerker.jansson@tidningensyre.se 


⇧ Kim Richter | 
Redigeringschef, grafiskt ansvarig och webb, Syre | kim.richter@tidningensyre.se

⇧ Klas Lundström | Reporter, Tidningen Global | klas.lundstrom@syreglobal.se


⇧ Lennart Fernström
 | Chefredaktör och ansvarig utgivare, Syre | VD Mediehuset Grönt | lennart.fernstrom@tidningensyre.se


⇧ Malin Bergendal – Ledarskribent, Redaktör Omöjliga intervju och en Syl, korsord, Syre | malin.bergendal@tidningensyre.se

⇧ Mats Båvner – Ekonomiansvarig Mediehuset Grönt | mats.bavner@tidningensyre.se

⇧ Nina Andén – Redigering och reporter, Landets Fria Tidning| nina.anden@landetsfria.nu


⇧ Olof Klugman – Reporter, Syre | olof.klugman@tidningensyre.se

Ossian Sandin | Miljö-, Skåne- och allmänreporter, Syre |  Ossian Sandin@tidningensyre.se 


⇧ Pauline Gyllengahm – Administratör och koordinator Mediehuset Grönt | pauline.gyllengahm@tidningensyre.se


⇧ Sofia Härén – Chefredaktör, Landets Fria Tidning | sofia.haren@landetsfria.nu

⇧ Valdemar Möller – Ledar-, debatt- och Energiredaktör, Landets Fria Tidning | valdemar.moller@landetsfria.nu