Syre ges ut av Dagens O2 som ägs av Mediehuset Grön Press som i sin tur ägs av Lennart Fernström. Mediehuset Grön Press ger ut nyhetstidningar för alla som vill förändra världen och se ett fritt, demokratiskt, solidariskt och hållbart samhälle bortom tillväxtdogmer och arbetslinjer. Vi är en icke vinstdrivande koncern. Det innebär att alla intäkter går tillbaka till verksamheten.

Mediehuset Grön Press äger och ger i dotterbolag utöver Syre ut:
▸ Tidningen Global som kommer ut måndag och torsdagar digitalt. tidningenglobal.se
▸ Landets Fria Tidning som kommer ut tisdag och fredag digitalt. landetsfria.nu
Fempers Nyheter som kommer ut tisdag och fredag digitalt. fempers.se
Ledarsidorna i Syre, Landet Fria Tidning och Tidningen Global är frihetligt gröna. Här kan du läsa den första ledaren och programförklaringen i Syre. Fempers har ingen ledarsida men låter många olika feministiska röster komma till tals i krönikor. Tidningarna är helt fristående från alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intressegrupper.

ALLMÄNNA KONTAKTUPPGIFTER

Prenumerationsärenden: Se vanliga frågor
Faktura- och ekonomifrågor (inte för prenumerationer): ekonomi@tidningensyre.se
Syres redaktion: redaktionen@tidningensyre.se
Debattinlägg: debatt@tidningensyre.se (ingen ersättning betalas ut för debattinlägg)
Dataskyddsansvarig: dataskyddsansvarig@tidningensyre.se – T.ex. för att få personuppgifter borttagna
Dataskyddspolicy: Mediehuset Grön Press AB värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.

Insänt material:
Redaktionerna ansvarar inte för inskickat obeställt material och betalar inte ut någon ersättning för sådant material om det inte tydligt framgått som villkor för publicering när materialet skickats in.

REDAKTIONSLEDNING


⇧ Lennart Fernström
 | Chefredaktör och ansvarig utgivare, redaktör ledarsidan, Under ytan och krönikorna | VD | lennart.fernstrom@tidningensyre.se


Benita Eklund | Redaktionschef, Zoomredaktör samt st f. utgivare |  benita.eklund@tidningensyre.se

Jenny Rönngren nyhetschef på tidningen Syre
Jenny Rönngren | Nyhetschef  | jenny.ronngren@tidningensyre.se

REDAKTIONEN


Björn Danielsson | Morgonredaktör | bjorn.danielsson@tidningensyre.se 


Anna Langseth | Basinkomstkorrespodent (tjänstledig) | anna.langseth@tidningensyre.se

Daniel Vergara, Korrespondent högerextremism och konspirationsrörelser på tidningen Syre
⇧ Daniel Vergara | Korrespondent högerextremism och konspirationsrörelser | daniel.vergara@tidningensyre.se


Ossian Sandin | Miljökorrespondent |  Ossian Sandin@tidningensyre.se 


Peter Al Fakir | Tf Basinkomstkorrespodent. (Redaktör och skribent på avdelningen Energi)  |  peter.alfakir@tidningensyre.se


Seda Aksoy | Fredskorrespondent  |  seda.aksoy@tidningensyre.se


Jenny Luks | Matskribent |  jenny.luks@tidningensyre.se

Stina Lagerkvist, Djurrättskorrespondent på tidningen Syre
Stina Lagerkvist | Djurrättskorrespodent  |  stina.lagerkvist@tidningensyre.se


⇧ Charlotte Wester | Helg- och kvällsredaktör | charlotte.wester@tidningensyre.se

Corinne Platten
Corinne Platten | Reporter (Föräldraledig) |  corinne.platten@tidningensyre.se


⇧ Malin Bergendal | Ledarskribent, debattredaktör, korrektur samt biträdande glödredaktör | malin.bergendal@tidningensyre.se


⇧ Valdemar Möller – Ledarskribent och Energiredaktör | valdemar.moller@tidningensyre.se

Madeleine Johansson | Helg- och kvällsredaktör | madeleine.johansson@tidningensyre.se

Mia Blacke Bjurling | Digital redaktör | mia.blacke@gronpress.se

Kim Richter | AD, fotograf och redigering | kim.richter@tidningensyre.se

Daniel Augustsson redigerare Tidningen Syre
⇧ Daniel Augustsson | Redigering | daniel.augustsson@tidningensyre.se

EKONOMI, ADMINSTRATION OCH WEBBUTVECKLING

Maria Tingvall | Ekonomiansvarig  | maria.tingvall@gronpress.se

Mats Båvner, ekonom på Syre
⇧ Mats Båvner | Ekonom  | mats.bavner@gronpress.se

ANNONS