Vill du vara med i bygget av Sveriges största gröna medieföretag?

Aldrig har behovet av frihetlig grön journalistik varit större. Därför växlar vi nu upp ytterligare i bygget av ett grönt mediehus som förmedlar nyheter, analyser och samhällsdebatt i både gamla och nya former. Vi söker er som vill vara med på denna resa, ni som också tycker att världen behöver mer av frihetligt gröna tankar och journalistik. Som vill ha ett jobb som bidrar till en bättre värld, där du inte bara är ett kugghjul i konsumtionssamhället.

Vi erbjuder en kreativ miljö där du har stora möjligheter att påverka din egen, företagets och tidningarnas utveckling. En arbetsplats med mycket kompetenta och trivsamma medarbetare. En frihet att själv påverka arbetstider och även kunna jobba på distans flera dagar i veckan. Under det närmaste året kommer vi att utlysa flera tjänster, så håll koll i våra tidningar och webbsidor eller anmäl intresse enligt nedan.

Fem nyhetsredaktörer/-skribenter för print och webb

Vi ökar nu vår nyhetsbevakning och söker därför fem nyhetsredaktörer-/skribenter.

 • Radar-/nyhetsredaktör med ansvar för våra nyheter i pappersutgåvorna.
 • Digital morgon-/utrikesredaktör med ett huvudsakligt fokus på vad som händer och har hänt runt om i världen medan större delen av Sverige sover.
 • Digital dagredaktör med fokus på snabba uppdateringar i alla våra digitala kanaler under vardagarna.  
 • Digital kvällsredaktör med samma fokus som dagredaktören, men under hela kvällen.
 • Digital helgredaktör med möjlighet att jobba maximalt inom de ramar som lagar och avtal sätter under två dygn. 

I tjänsterna ingår såväl eget skrivande som att ta in och hantera material från både frilansare och nyhetsbyråer.

Vi söker dig som  

 • är en van nyhetsredaktör eller reporter
 • har erfarenhet från dagspress
 • har god allmänorientering och bra koll på de frågor som våra tidningar fokuserar på
 • är snabb och kan hantera stress utan att det nämnvärt påverkar kvaliteten.

För printtjänsten krävs dessutom att du kan hantera enklare tidningsredigering/layout enligt mall. För de digitala tjänsterna krävs omfattande vana vid att jobba med webbsidor, appar, sociala medier och andra digitala kanaler samt att du gillar den snabba nyhetspulsen och lätt sätter ihop en snabb rewrite när så krävs.

Det är ett plus, men inget krav, om du

 • har en bred kompetens när det gäller såväl papperstidningar som digital nyhetsförmedling och kan hoppa in på andra uppgifter.
 • har specialkunskap och intresse för något av de ämnen som vi söker ämnesredaktörer/-reportrar för (se tidningensyre.se/lediga-jobb)

Ansökningstid: Ansökningarna behandlas löpande när de kommer in.
Start: Printredaktören så snart som möjligt. De digitala redaktörerna efter överenskommelse.  
Storlek på tjänsterna: Både heltid och deltid är möjligt.
Anställningsform: Provanställning syftande till tillsvidareanställning.
Placering: Stockholm, andra orter kan dock diskuteras för främst morgon-, kvälls- och helgtjänsten.

Övriga villkor: Se efter texten om Redaktör(er) Syre Malmö.

Redaktör(er) Syre Malmö

Mediehuset Grönt ger i dag ut fem tidningar varav två, Syre Stockholm och Syre Göteborg, är lokala tidningar. I början av nästa år startar vi vår tredje lokala tidning, Syre Malmö. Därför söker vi nu en redaktör som med material från frilansare, andra redaktörer och det den själv producerar kan göra tidningen. Ditt jobb kommer vara att samordna tidningen övergripande och ta fram material till Radar, Zoom och/eller Energi.

Vi kan också tänka oss ett samarbete med en mediegrupp/-kooperativ eller mindre medieföretag i Malmö med hjärtat på rätt ställe för detta uppdrag. Vi har i dag ett sådant samarbete i Göteborg med GetAware.

Vi söker dig (er) som:  

 • är en van och driven redaktör
 • är en vass och snabb skribent
 • har god allmänorientering, bra koll på Syres profilfrågor samt frihetliga och gröna idéer
 • är bra på helikoptersyn, hålla koll på många bollar och att samarbeta  
 • är snabb och kan hantera stress utan att det nämnvärt påverkar kvaliteten.
 • har erfarenhet från dagspress.

Det är ett plus men inget krav om du:

 • kan hantera enklare tidningsredigering/layout enligt mall
 • har en bred kompetens när det gäller såväl papperstidningar som digital nyhetsförmedling
 • är väl bevandrad i sociala medier och bra på att få ut nyheter brett
 • är bekväm med att synas och delta i offentliga sammanhang såsom paneldiskussioner
 • är bekväm med att vara utgivare eller ställföreträdande utgivare.

Ansökningstid: Du kan söka tills tjänsten är tillsatt, men tidigare ansökan ökar chansen.  

Start: Efter överenskommelse någon gång i början av 2019.
Storlek på tjänsten: Heltid i första hand, deltid kan diskuteras.
Anställningsform: Provanställning syftande till tillsvidareanställning.
Placering: Malmö.

Gemensamma villkor för alla tjänster
Arbetstider: Till stor del fria efter eget ansvar.
Lön: Gemensam lön i företaget är 29 000 kr i månaden.
Semester: 30 dagar per år + möjlighet att ta ut ledighet för röda dagar på andra dagar.
Mångfald: För att få en bra sammansatt grupp ser vi gärna att du som söker har en bakgrund i en annan del av världen. Just nu har vi också liten övervikt av män varför icke-män är extra välkomna att söka.   
Ansökan och frågor: Mejla till lennart.fernstrom@tidningensyre.se. Skriv namnet på tjänsten i ämnesraden (inga frågor besvaras på telefon eller i andra kanaler än mejl).

Frihetligt gröna ledarskribenter på frilansbasis

I takt med att både antal tidningar och tätheten i utgivningarna ökar behöver vi fler frihetligt gröna ledarskribenter på frilansbasis. Primärt där vi har eller kommer att starta våra lokala tidningar, Stockholm, Göteborg och Malmö, men även från andra orter kan vara intressant. Just nu söker vi på grund av hur ledarredaktionen ser ut i dag dig som inte är man. Om du dessutom har en bakgrund i en annan del av världen så är det ytterligare ett plus.

Är du en driven opinionsskribent med en mycket tydlig frihetligt grön inriktning och intresserad, skicka en ansökan till lennart.fernstrom@tidningensyre.se. Ansökan ska innehålla:

 • två provledare på 3000 tecken
 • andra texter som du har skrivit, i första hand opinionstexter
 • en beskrivning var du står ideologiskt
 • minst tre exempel på texter under Glöd som du håller med om och minst tre som du inte håller med om. Det får gärna vara ledare, men andra Glödtexter går också bra.

Mer information om Syres och ledarsidans inriktning hittar du i den första ledaren på arkiv.tidningensyre.se/det-handlar-om-makt.

Tjänster som planeras utlysas under närmaste året

Under det närmaste året, när  tjänsten ovan är tillsatt kommer vi successivt (en i taget) utlysa nedanstående tjänster. När inte annat framgår så är det tänkt att tjänsterna ska vara i Stockholm men för rätt person kan vi även titta på Göteborg, Malmö eller annan ort.

Ämnesredaktörer-/reportrar: Under året så kommer vi trappa upp bevakningen inom några av våra fokusområden med fördjupningssidor och löpande nyhetsbevakning. För det söker vi journalister med ett extra intresse för och stor kunskap inom dessa områden:

 • Politikreporter med en bred bevakning av partipolitiken, de utomparlamentariska rörelserna och opinionen.
 • Miljöreporter med fokus på klimatfrågan, resursfrågor och ekologisk hållbarhet.
 • Migrationsreporter med fokus på mänskliga rättigheter, Sveriges och EUs flyktingpolitik, integration och den framväxande rasismen.
 • Djurrättsreporter med fokus på såväl sakfrågorna som de rörelser, företag, myndigheter och andra verksamheter som är inblandade i frågorna.
 • Basinkomstreporter med fokus på alla försök runt om i världen, rörelserna, förslagen som finns, forskning, arbetskritik, trygghetssystem och fördelningspolitik.
 • Integritetsreporter med fokus på mänskliga rättigheter, storebrorssamhället, minoritetsförtryck, normfrågor, HBTQ-frågor och kroppssuveränitet.

En tjänst kan innehålla en kombination av några av ovanstående reporteransvar. Men den kan också vara fokuserad på bara ett av dem och då kombineras med annat ansvar som till exempel allmänreporter.

Tror du att någon av ovanstående tjänster skulle passa dig och vill ha information när den tjänsten utlyses skicka ett mejl till intresseanmalan@tidningensyre.se. Skriv namnet på tjänsten, så som den är benämnd ovan, i ämnesraden (är du intresserad av flera, skriv samtliga i ämnesraden). För att få en bra sammansatt grupp så välkomnar vi extra mycket intresseanmälan från dig som har en bakgrund i en annan del av världen. OBS att frågor om tjänsterna inte kommer att besvaras förrän de är utlysta.

Frilans

Vi behöver också fler frilansskribenter när vi utökar. Vill du skriva som frilansare för oss, kontakta redaktören för den avdelningen du vill skriva för eller skicka ett mejl till redaktionen@tidningensyre.se.