Aldrig har behovet av frihetlig grön journalistik varit större. Vi fortsätter därför nu att rekrytera fler medarbetare för bygget av en grön dagstidning som förmedlar nyheter, analyser och samhällsdebatt i både gamla och nya former. Vi söker er som vill vara med på denna resa, er som också tycker att världen behöver mer av frihetligt gröna tankar och journalistik. Vi söker dig som vill ha ett jobb som bidrar till en bättre värld, där du inte bara är ett kugghjul i konsumtionssamhället.

Vi erbjuder en kreativ miljö där du har stora möjligheter att påverka din egen, företagets och tidningarnas utveckling. En arbetsplats med mycket kompetenta, engagerade och trevliga medarbetare. En frihet att ofta kunna påverka arbetstiderna (ej helgtjänsten) och jobba på distans flera dagar i veckan. Vi utlyser löpande flera tjänster, så håll koll i våra tidningar och webbsidor eller anmäl intresse enligt nedan.

 

Digital nyhetschef

Syre fortsätter att växa och vi söker nu dig som vill leda nyhetsarbetet och vårt digitala arbete. Vi söker dig som gillar nyhetspulsen, de digitala formaten, det snabba rapporterandet och som brinner för våra fokusfrågor. Du kommer ha arbetsledaransvaret för 6–7 nyhets-, live och webbreportrar men även jobba nära våra ämnesredaktörer. Du kommer tillsammans med chefredaktören, redaktionschefen och energiredaktören även att ingå i tidningens redaktionella ledning och därigenom kommer du även att ha ett stort inflytande på tidningens övergripande och långsiktiga utveckling. 

Vi söker dig som:

 • har erfarenhet av redaktionellt ledarskap med mycket god förmåga att både leda i nuet och utveckla framåt.
 • är så bekant med Syres bevakningsområden att du kan göra bra nyhetsvärderingar ur ett Syreperspektiv. 
 • har bra koll på arbetet med att få spridning av texter i den digitala världen (SEO, sociala medier, appar, nyhetsbrev, botar och andra digitala kanaler)
 • är bra på feedback och textkritik.
 • är intresserad av Syres fokusfrågor.
 • jobbat med och är intresserad av en bred och allmän nyhetsjournalistik
 • har god kommunikationsförmåga.
 • är strukturerad, välorganiserad och prestigelös.

Det är ett plus om, men inte ett krav, att du

 • har stor vana att producera och bearbeta texter i en digital miljö.
 • har erfarenhet från dagspress, såväl digitalt som print.
 • har specialkunskap om eller har jobbat med något av de ämnen vi fokuserar extra på.
 • har erfarenhet av webbutveckling och ett strategiskt tänk med stor förståelse för både möjligheter och begränsningar på webben.
 • har bra koll på och förstår frihetligt gröna tankar. 
 • är förändringsbenägen och gillar snabb utveckling.
 • har erfarenhet av mojo (mobile journalism)
 • har en bakgrund i annan del av världen.
 • inte är cisman.

Ansökningstid: Du kan söka tills tjänsten är tillsatt, men tidig ansökan ger ett försprång. Intervjuer sker under december.
Start: Snarast efter överenskommelse.
Omfattning på tjänsten: I första hand heltid, deltid kan diskuteras. .
Placering: Stockholm, men stor del av arbetet kan ske på distans.
Arbetstider: Fria (förtroendearbetstid).
Ansökan: Lämnas i detta formulär.
Övriga villkor: Se längre ned under skrivande helgredaktör.

Två kommunikatörer/digitala strateger

Varje vecka producerar Grön press-tidningarnas journalister några hundra högklassiga artiklar om omställning, feminism, globala nyheter, miljö, basinkomst, migration, djurrätt, integritet och frihet, politik och mycket mer. Nu söker vi två kommunikatörer som vill hjälpa tidningarna att nå ut med artiklarna till fler. Eftersom vi i huvudsak publicerar digitalt får gärna minst en av er vi anställer vara inriktad på digitala strategier.
Båda kommer jobba mycket med och i viss mån vara kitt mellan redaktionerna, dem som jobbar tekniskt och dem som jobbar grafiskt. Därför är det är en stor fördel om du har erfarenhet av och förståelse för de områdena. 
Exakt hur arbetet kommer delas upp mellan de två tjänsterna beror på kompetens och intresse hos de två personerna som kommer in. Här finns en ganska stor flexibilitet och vi ser gärna två personer med olika tyngdpunkt i sin kompetens. En möjlig variant är att en person jobbar koncernövergripande med strategier, koncernens behov och som stöd/coachande till Fempers, Globals och Landets Fria Tidnings redaktioner och den andra fokuserar på Syre, både praktiskt och strategiskt. En annan möjlig uppdelning är att en jobbar mer renodlat med digital strategi och den andra med kommunikation i stort.

Vi söker er som uppfyller en stor del av detta:

 • Erfarenhet av strategiskt och operativt ansvar för all kommunikation. Utveckla, planera, driva och samordna kommunikationsaktiviteter.
 • Erfarenhet av och skicklighet i målgruppsanalys, målgruppsanpassning och varumärkesbyggande. 
 • Erfarenhet av och skicklighet i att optimera material i sociala medier och andra digitala kanaler.
 • Bra kunskap om användares digitala beteende och vad som fungerar i olika digitala kanaler.
 • Bra på copy.
 • Bra på sökmotoroptimering (SEO).
 • Arbetat med statistik och uppföljning av digitala kampanjer, t.ex i Google Analytics.
 • Bra på samarbete och att vara länken mellan till exempel det journalistiska, tekniska och det grafiska.
 • Bra uppdaterad och har koll på vilka digitala kanaler som driver trafik för stunden.
 • Van att leda arbeten/projekt.  


Det är ett extra plus om du dessutom kan bocka av några av dessa:

 • Har arbetat som digital strateg och är bra på att ta fram strategier och policyer för digitala kanaler
 • Stor erfarenhet när det gäller digital nyhetsförmedling både praktiskt och strategiskt.
 • Grafisk kompetens både för print och webb.
 • Van att producera och redigera videor.
 • Utbildning inom marknadsföring, digital marknadsföring, informatör/kommunikatör, media eller liknande.
 • Erfarenhet av att jobba med nyhetsbrev (innehåll, strategiskt och uppföljning). 
 • Är bra på CSS.
 • Erfarenhet av och är bra på crowdfunding.
 • Erfarenhet av och är bra på av storytelling.
 • Stor bredd och flexibilitet och kan hoppa in på många olika uppgifter.
 • Vana att ha mediekontakter/varit pressansvarig och har ett brett kontaktnät inom media.
 • Jobbat inom media, gärna som journalist.
 • Bra på segmentering, A/B-tester,  innehållsmarknadsföring och engagemangsdriven kommunikation.
 • Erfarenhet av och kompetens att kommunicera, exemplifiera och beställa tekniska lösningar
 • Bra koll på de frågor som Grön press tidningar har fokus på.
 • Förmåga att snabbt identifiera och skapa trender och virala succéer.
 • Kan WordPress och php.
 • Bra på UX-design.
 • Gillar en hög nyhetspuls och kan hantera stress utan att det påverkar kvaliteten.

Ansökningstid: Du kan söka tills tjänsten är tillsatt, men tidig ansökan ger ett försprång. Intervjuer kommer ske löpande.
Start: Snarast efter överenskommelse.
Omfattning på tjänsterna: Tjänsterna är i grunden heltid, men deltid är möjligt.
Placering: Stockholm, men stor del av arbetet kan ske på distans.
Arbetstider: Fria (förtroendearbetstid).
Ansökan: Lämnas i detta formulär.
Övriga villkor: Se längre ned under skrivande helgredaktör.

Politikreporter

Vi går in i ett valår och söker en politikreporter. Din uppgift blir att ha koll på vad som händer inom politiken, skriva snabba nyheter, fördjupande reportage och analyser. I bevakningen ingår såväl riksdagspartier som partier utanför riksdagen och politiska rörelser, framför allt de som är aktiva inom Syres fokusområden. Tjänsten har förtroendearbetstid vilket innebär att du planerar stor del av din arbetstid själv, men du ska vara beredd att arbeta på kvällar och helger när politiska händelser kräver det för att jobbet ska kunna utföras.

Vi söker dig som:

 • är vass skribent och mycket god berättare som hanterar såväl korta snabba nyheter som längre reportage och granskningar.
 • har koll på såväl aktuell dagspolitiken som partiernas historik och olika ideologiska grunder.
 • har god allmänpolitisk kunskap.
 • har journalistisk utbildning eller stor journalistisk erfarenhet.
 • har bra koll på och kunskap om Syres fokus ämnen i allmänhet och miljö och djurrätt i synnerhet. 
 • är bra på nyhetsvärdering.
 • har god samarbetsförmåga.
 • är flexibel i tid och kan anpassa arbetstiden efter politiska händelser. 
 • är en van och bra allmänreporter.

Det är ett plus om, men inte ett krav att du

 • har en bakgrund i annan del av världen.
 • inte är cisman.
 • har erfarenhet av snabb nyhetsrapportering.
 • har en stor bredd och flexibilitet och kan hoppa in på många olika uppgifter.
 • kan göra video och tv-inslag.
 • är en bra fotograf.
 • har erfarenhet av mojo (mobile journalism). 

Ansökningstid: Du kan söka tills tjänsten är tillsatt, men tidig ansökan ger ett försprång. Intervjuer sker preliminärt i början av januari.
Start: Snarast efter överenskommelse.
Omfattning på tjänsten: I första hand heltid, deltid ner till 75% kan diskuteras.
Placering: Stockholm, men delar av arbetet kan ske på distans.
Arbetstider: Fria (förtroendearbetstid).
Ansökan: Lämnas i detta formulär.
Övriga villkor: Se längre ned under frihets- och integritetskorrespondent.

Frihets- och integritetskorre

Vår Frihets- och integritetskorres går på föräldraledighet och vi söker nu en vikarie till åtminstone årsskiftet 22/23 och med mycket goda möjligheter till både förlängt och tillsvidareanställning efter det. Som ämneskorre på Syre är det du som är experten och håller koll på ett av våra fem fokusområden. Utifrån det skriver du alla slags rapporterande och fördjupande texter inom ämnet. Du ska ha en vilja och kompetens att kritiskt granska och gräva och utifrån det skriva längre fördjupande texter till vår avdelning Zoom. Men du ska också ha den dagliga kollen och kunna skriva korta snabba nyheter om ämnet.
Som Frihets- och integritetskorre bevakar du frågor där individers fri- och rättigheter saknas, är hotade eller begränsade, så som drogpolitik, övervaknings-/storebrorssamhället och hbtq+-frågor. Utöver att skriva om ämnet ingår att ha ansvar för frihetskollen.se och ett nyhetsbrev som skickas ut en gång i veckan.

Vi söker dig som:

 • är en vass skribent som är van att skriva långa reportage, granskningar, analyser och nyhetstexter.
 • har erfarenhet av och gillar att gräva.
 • har mycket bra koll på och ett stort intresse för övervaknings- och storebrorsfrågor.
 • har mycket bra koll på och ett stort intresse för narkotikafrågan och -politiken.
 • har mycket bra koll på och ett stort intresse för hbtq+-frågor.
 • har bra koll på och ett stort intresse för andra integritets-, frihet- och rättighetsfrågor. 
 • har journalistisk utbildning eller stor journalistisk erfarenhet.
 • är bra på nyhetsvärdering.
 • är flexibel i tid och kan anpassa arbetstider efter händelser på området.
 • har god allmänpolitisk kunskap.
 • kan hantera stress utan att det nämnvärt påverkar kvaliteten.

Det är ett plus om, men inte ett krav att du:

 • är bra fotograf.
 • har en bakgrund i annan del av världen.
 • inte är cisman.
 • har erfarenhet av mojo (mobile journalism).
 • kan göra enkla video och tv-inslag.
 • har erfarenhet av snabb nyhetsrapportering.
 • har erfarenhet från dagspress.
 • har en stor bred och kan vid behov gå in på andra uppgifter.

Ansökningstid: Du kan söka tills tjänsten är tillsatt, men tidig ansökan ger ett försprång. Intervjuer sker preliminärt under januari.
Start: Snarast efter överenskommelse.
Omfattning på tjänsten: 75–100 % efter önskemål. Om mer än 75 % kommer en del vara som allmänreporter.
Placering: Stockholm, men stor del av arbetet kan ske på distans. 
Arbetstider: Fria (förtroendearbetstid).
Ansökan: Lämnas i detta formulär.

Skrivande helgredaktör på 40–100 procent

Nu söker vi dig som vill sköta vår bevakning på helgerna som skrivande redaktör. I tjänsten ingår eget kort och snabbt skrivande, att hantera material från nyhetsbyråer, liverapportera/sända från olika händelser samt att få ut allt snabbt i alla våra digitala kanaler såsom webben, apparna, nyhetsbrev, sociala medier, bottar och så vidare. Du kommer oftast jobba ensam så det är viktigt att du är trygg med att sköta hela kedjan från nyhetsvärdering till publicering.
Tjänsten innebär två 12-timmarspass varannan helg och varje helgtimme räknas enligt det lokala kollektivavtalet som 1,2 vardagstimmar vilket gör att tjänsten är på 40 procent. Men för den som önskar finns även möjlighet att jobba fler helger eller vardagar ända upp till 100 procent.

Vi söker dig som:  

 • är van vid och bra på egna nyhetsvärderingar.
 • är van reporter/skribent med så hög kvalitet på skrivandet att texterna kan publiceras direkt (utan att annan redaktör eller korrektur är inblandat). 
 • har bra koll på de frågor som Syre fokuserar på.
 • har god allmänorientering och är van att ha bred koll på vad som händer i politiken, samhället och världen i realtid.
 • kan hantera stress och flera bollar i luften utan att det nämnvärt påverkar kvaliteten.
 • har stor bredd och flexibilitet och kan hoppa in på många olika uppgifter.
 • har erfarenhet av, gillar och tycker det är kul med den snabba nyhetsförmedlingen.
 • är trygg med att jobba ensam.

 

Det är ett plus, men inget krav, om du: 

 • är en van nyhetsredaktör.
 • är bra fotograf. 
 • har vana att arbeta i Indesign och Photoshop.
 • har grundläggande kunskaper i redigering av rörlig bild.
 • har en bred kompetens när det gäller såväl papperstidningar som digital nyhetsförmedling och kan hoppa in på många olika uppgifter.
 • har bra kunskap om och intresse av djurrätt eller något av våra andra fokusämnen. 
 • har bred erfarenhet av digitala kanaler såsom webbutveckling, digitala strategier och SEO. 
 • har erfarenhet från dagspress.
 • har erfarenhet av mojo (mobile journalism)
 • har en bakgrund i annan del av världen.

Ansökningstid: Du kan söka tills tjänsten är tillsatt, men tidig ansökan ger ett försprång. Intervjuer pågår.
Start: Snarast efter överenskommelse.
Omfattning på tjänsten: 40-100% efter önskemål.
Placering: Stockholm, men stor del av arbetet kan ske på distans.
Arbetstider: Lördagar och söndagar 8-21 inklusive en timmes rast.
Ansökan: Lämnas i detta formulär.

Gemensamma villkor för alla tjänster:

Lön: Likalön i företaget är 30 000 kr i månaden för heltid.
Anställningsform: Provanställning syftande till tillsvidareanställning.
Semester: 30 dagar per år.
Förmåner: Friskvård 3 600 kr/år. Personallunch varannan vecka. Mobil och dator som får användas även privat.
Kollektivavtal: Lokalt avtal med SJF.
Facklig kontaktperson:  Valdemar Möller (ordförande i lokala fackklubben), valdemar.moller@landetsfria.nu
Frågor: Mejla till Marie Malmberg på rekrytering@tidningensyre.se.  Inga frågor besvaras på telefon eller i andra kanaler än mejl.

Spontanansökningar inom webb, kommunikation, spridning, digital strategi etc

Vi välkomnar spontanansökningar inom allt som rör kommunikation och digitala kanaler i den allra bredaste bemärkelsen. Kommunikation, förpackning, webbutveckling  spridning, sociala medier, SEO, CSS, digital strategier, 3d designer, film/rörligt osv. Inte minst om du jobbat övergripande med kommunikation och/eller digitala strategier.  Skicka gärna ett mejl om du brinner för grön media, har jobbat med digitala kanaler för media och har en stor och bred kompetens inom webb som du tror vi på Syre kan ha nytta av. Berätta då vad du ser att du kan bidra med och vad du gjort som är relevant. Skicka till rekrytering@tidningensyre.se

Tjänster som kommer utlysas längre fram

Projektledare, producent, programledare och reporter för TV och radio/podd.  Vår nästa stora mediesatsning kommer vara tv och podd/radio. För det kommer vi dels behöva en erfaren projektledare/producent dels programledare/reporter.

Eventprojektledare. Som en del i att ge plats för och nå ut med andra diskussioner än det som syns i samhället i stort är vårt mål att även börja jobba med utåtriktade event. För detta kommer vi behöva en projektledare. Mer info kommer när pandemin börjat lägga sig.

 

ANNONS