Om Syre

Syre är tidningen för de som vill förändra världen. Med vår spetskompetens inom djurrätt, miljö, basinkomst, integritetsfrågor och migration strävar vi efter att hitta unika perspektiv i vår rapportering och granskning av aktuella händelser. Genom det når vi ut till en aktiv och engagerad målgrupp som brinner för social och ekologisk hållbarhet. Tidningen kommer ut sex dagar i veckan digitalt tillsammans med en tryckt upplaga per vecka.

Syre Tidningar

Logga GLOBAL

Tidningen Global kommer ut med två digitala nummer i veckan. Genom tidningens unika karaktär och spetskompetens når vi ut till en avgränsad målgrupp som har ett stort intresse för internationell nyhetsbevakning och globala samhällsfrågor.

Landets Fria Tidning kommer ut digitalt två gånger i veckan. Målgrupp som engagerar sig för praktisk omställning med djurrättsperspektiv och hållbar aktivism, och som fokuserar på att vi alla kan vara medskapare till den framtid vi vill se.

Fempers Nyheter kommer ut digitalt två gånger i veckan.  Målgrupp som engagerar sig för frågor inom feminism. 

Kontakt

Vid frågor om annonsering eller för offerter kontakta:
Thomas Kågström,
Annonsansvarig
annons@tidningensyre.se

ANNONS


Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV