Välkomna som annonsörer i Syretidningarna.

I Syretidningarna når du Sveriges mest frihetliga och gröna läsare. Med en mycket medveten och engagerad läsargrupp har vi begränsat med annonser i tidningarna. De flesta utgivningar är helt annonsfria eller har 1–2 egenannonser. Det gör att de som annonserar syns extra bra. Vi ger även ut Fria Tidningen där det också finns möjlighet att annonsera.

Prismodell

Som en solidarisk tidning anpassar vi priserna efter annonsörernas ekonomiska möjligheter. Vi gillar också öppenhet och har därför nedan listat de priser som verkligen gäller och ytterligare rabatter ges normalt inte. Vi är däremot öppna för olika sorter av byten (se nedan). Istället för rabatter har vi tre olika prisnivåer enligt följande:

A – Kommersiella/vinstdrivande företag och riksdagspartier.

B – Företag och ideella föreningar/nätverk med hjärtat på rätt ställe som omsätter mindre än 2 miljoner per år samt partier utanför riksdagen (men med partistöd).

C –Företag, partier ideella föreningar/nätverk med hjärtat på rätt ställe som omsätter mindre än 1 miljoner per år.

Pris för helsidan oplacerat i nyhetsmagasinet Syre

A – 18 000 kr
B – 10 000 kr
C – 5 000 kr

Pris för halvsida oplacerat i nyhetsmagasinet Syre

A – 10 000 kr
B – 6 000 kr
C – Ni föreslår ett pris som fungerar för er.

Pris för helsidan oplacerat i Syre Stockholm, Syre Göteborg, Syre Globalt, Fria tidningen eller Landets Fria Tidning. 

A – 15 000 kr
B – 8 000 kr
C – 4 000 kr

Pris för halvsida
oplacerat i Syre Stockholm, Syre Göteborg, Syre Globalt, Fria tidningen eller Landets Fria Tidning. 

A – 8 000 kr
B – 4 500 kr
C – Ni föreslår ett pris som fungerar för er.

Placeringar
  • Sidan 3 (endast helsida) – + 30% extra
  • Sidan 4–5 (endast helsida) – + 20% extra
  • Sidan 6–7 – + 10% extra
  • Baksidan (endast helsida) – + 50% extra, dock lägst 10 000 kr.
Paket
  • Samma annons i alla tidningar – Annonsen i en av de lokala tidningarna gratis.
  • Samma annons i två tidningar – 50% rabatt på annonsen i Syre Stockholm, Syre Göteborg eller Syre Globalt.
  • Upprepning av samma annons – 50% rabatt på varje annons efter första.
  • Omslag 4 sidor –  Pris som ordinare pris för fyra helsidor.  kategori C pris som kategori B

Paket- och placeringsrabatter kan bara i vissa fall kombineras.

Alla priser är exklusive moms.

Byten och samarbeten

Vi älskar samarbeten och är alltid öppna för byten, inte minst med er som tillhör kategori C, men även B och A. Om ni har ett sammanhang där våra tidningar kan synas, där vi kan marknadsföras eller samarbeta, så kontakta oss gärna med förslag.

Tidningarna

Syre har 5 000 prenumeranter över hela landet och kommer normalt ut på papper varje fredag. Undantaget är vissa veckor som innehåller röda dagar eller lediga aftnar och juli-augusti. 10–11 gånger per år ger vi ut ett månadsmagasin som trycks upp i 500–5 000 extra exemplar och delas ut på mässor eller dylikt. Ni betalar inget extra för att gå i dessa nummer. Syre kommer även ut digitalt varje tisdag.

Syre Stockholm och Syre Göteborg har 2 500 – 3000 prenumeranter var i respektive stad och kommer normalt ut på papper varje fredag. Undantaget är vissa veckor som innehåller röda dagar eller lediga aftnar och juli–augusti.

Syre Global har drygt 3 000 prenumeranter och kommer komma ut som ett tjockare månadsmagasin 11 gånger per år. Dessutom som en digital tidning två gånger i veckan.

Fria Tidningen har drygt 3000 prenumeranter och kommer normalt ut på papper varje fredag. Undantaget är vissa veckor som innehåller röda dagar eller lediga aftnar och juli–augusti.

Landets Fria tidning beräknas starta våren 2019 med drygt 3 000 prenumeranter. Den kommer komma ut som ett tjockare månadsmagasin 11 gånger per år. Dessutom som en digital tidning två gånger i veckan.

Teknisk information

Tryckytan för helsida är 250 mm x 350 mm, plus 10 mm utfall. Halvsida ligger normalt längst ner och marginalen uppåt ska då vara minst 5 mm.

Bokningar, frågor och inskickande av material

Bokning sker senast onsdag för införande fredag nästkommande vecka. För frågor om pris och införande samt bokning av material mejla pauline.gyllengahm@tidningensyre.se.

Lämning av färdigt material ska vara oss tillhanda senast fredag 9.00 för införande fredag nästkommande vecka. Material och ev tekniska frågor om materialet (se dock ovan först) skickas till kim.richter@tidningensyre.se med kopia till pauline.gyllengahm@tidningensyre.se