Radar · Inrikes

Fridolin får Läromedelsförfattarnas särskilda pris

Gustav Fridolin

Gustav Fridolin prisas av Läromedelsförfattarna för sin insats som särskild utredare till den läromedelsutredning som den dåvarande regeringen tillsatte 2019. ”Oerhört hedrande” kallar han det i ett pressmeddelande.

Läromedelsförfattarnas särskilda pris delas årligen ut ”till personer som gjort stor nytta för läromedlens ställning i Sverige”, skriver intresseorganisationen i ett pressmeddelande.

– De senaste åren har läromedel gått från att vara en ickefråga till att bli en självklar del av skoldebatten. Det har vi till stor del Gustav Fridolin att tacka för, som i roll av särskild utredare lyssnade på lärare och elever och la fram förslag som tar oss ett steg närmare vår vision om ett kunskapsorienterat samhälle, säger Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.

Gustav Fridolin har varit språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister 2014–2019. I dag arbetar han som lärare på Stadsmissionens Folkhögskola och är krönikör i Syre.

”Som vi konstaterade i utredningen: satsningar på bra läroböcker och andra läromedel är sannolikt den snabbaste och mest kostnadseffektiva insatsen som kan göras för att öka skolans likvärdighet, minska lärarnas administrativa arbetsbörda och stärka elevernas läsning och lärande”, skriver Gustav Fridolin på Facebook.

Prissumman på 50 000 kronor uppger han ska användas till de som arbetade med utredningen, hans lärarlag samt barn och det återstående till Palestinagruppernas och flyktingorganisationen FARR:s arbete för skolgång till de barn som har det svårast.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV