Radar · Utrikes

Tuffare regler mot trafficking i EU

EU-parlamentet i Strasbourg.

Under tisdagen röstade EU-parlamentet igenom nya hårdare regler för att bekämpa trafficking och för att bättre stötta offren. 

De nya reglerna, som nu bara behöver officiellt godkännande av ministerrådet för att träda i kraft, inkluderar fler typer av brott förutom sexuellt utnyttjande och arbetskraftsutnyttjande. När reglerna träder i kraft blir också tvångsäktenskap, illegala adoptioner och utnyttjande av surrogatmödraskap olagligt inom EU.

– Tolv år efter antagandet av direktivet har parlamentsledamöterna varit tvungna att se över EU:s regler, eftersom trafficking har blivit mer sofistikerad och resurserna till vårt förfogande förblev rudimentära. Vi måste kunna hitta offer tidigt, och skydda och stödja dem. Människohandel är tortyr; förövarna måste betala för vad de har gjort och offren måste få ersättning och upprättelse för sitt lidande, säger spanska EU-parlamentarikern Eugenia Rodríguez Palop (vänstern) i ett pressmeddelande.

Reglerna kommer bland annat se till att samarbetet mellan myndigheter som bekämpar människohandel och de som har hand om asylfrågor förbättras, så att människor i behov av internationellt skydd kan få lämpligt stöd och skydd, och att deras rätt till asyl respekteras.

Att använda tjänster från ett offer av människohandel kommer att kriminaliseras, detta för att minska efterfrågan som driver utnyttjandet.

Åklagare ska också kunna välja att inte åtala offer för kriminella handlingar som de tvingats att begå, och offren ska ha rätt till stöd oavsett om de samarbetar med utredningar eller inte.

Europaparlamentariker Malin Björk (V), som varit medrapportör för frågan, säger i ett pressmeddelande: 

– Vi har uppnått framsteg under dessa förhandlingar; nya former av exploatering kommer att kriminaliseras och offrens rättigheter, inklusive de som är migranter, kommer att förbättras.

– Vi har påbörjat en förändring och nu måste medlemsländerna göra det bästa av detta direktiv och se till att kvinnor och flickor inte köps och säljs i Europa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV