Radar · Arbetskritik

Fler positiva till förkortad arbetstid – särskilt skåningar 

Person som går balansgång i mörkret

68 procent av Malmöborna vill ha 30 timmars arbetsvecka, enligt en undersökning.
– För att få ett mer hållbart arbetsliv i längden behöver vi jobba smartare och där ser vi att kortare veckoarbetstid är en viktig pusselbit”, säger Linnéa Jahn, fackförbundet DIK:s styrelse.

Drygt 50 år har gått sedan införandet av 40-timmars arbetsvecka och nu hörs röster för att sänka arbetstiden. Enligt en ny undersökning, beställd av DIK, vill i dag majoriteten i Sverige (64 procent) ha 30 timmars arbetsvecka.

I sydsverige når andelen som vill ha 30-timmars arbetsvecka 70 procent, skriver fackförbundet i ett pressmeddelande. Färre än hälften av de som arbetar heltid i Skåneområdet tror att de kan fortsätta jobba till pensionen med en 40-timmars arbetsvecka.

– Att så många skåningar känner en oro för att orka jobba hela vägen till pensionen, samtidigt som pensionsåldern höjs, är anmärkningsvärt. Sänkt arbetstid med bibehållen lön är ett sätt att få fler att orka längre och förhoppningsvis kan det även få ner de skenande stressrelaterade sjukskrivningarna, säger Linnéa Jahn, lokalfacklig representant i Skåne och första vice ordförande i DIK:s förbundsstyrelse, i pressmeddelandet.

”Frågan levande”

Utöver att en klar majoritet vill se arbetstidsförkortning i framtiden tror en av tre att det kommer ske redan inom 5–10 år, enligt undersökningen. De vanligaste orsakerna till att vilja ha sänkt arbetstid är för att få ökad livskvalitet, bättre balans mellan arbete och privatliv eller minskad stress.

– Resultatet visar att frågan om arbetstidsförkortning i allra högsta grad är levande. Norge, Danmark och Island har redan sänkt arbetstiden utan att produktivitet och samhällsekonomi tagit skada. Vetenskapliga studier pekar åt samma håll, kommenterar Anna Troberg, förbundsordförande i DIK, i pressmeddelandet.

Fackförbundet har också tagit fram rapporten Tiden är inne för kortare arbetstid, där de bland annat skriver: ”Många länder har redan kortat arbetstiden med goda resultat. Det gäller både länder som är högst jämförbara med Sverige som till exempel Norge som gick ned till 37,5 timmar 1987 och Danmark som införde 37.­timmarsvecka 1990, och länder i andra delar av Europa och världen”.

Unga mer positiva

Ökad produktivitet är en primär orsak till att Dik, ett fackförbund för kultur, kommunikation och kreativ sektor, anser att arbetstidsförkortning är en både nödvändig och fullt möjlig reform.

”Under perioden 1973–2019 har produktiviteten ökat med nästan 145 procent. Det betyder att en genomsnittlig arbetstagare i dag producerar nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan”, står det i rapporten.

Enligt undersökningen har också attityderna gentemot arbetstidsförkortning förändrats, där unga i högst grad svarat att de under de senaste två åren har blivit mer positivt inställda.

Även andra fackförbund, som Kommunal, Transport och Vårdförbundet har drivit frågan om förkortad arbetstid, rapporterar Dagens Arena.

Utvalda siffror för Sydsverige

  • 68 procent av yrkesverksamma i Malmö vill se 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. I övriga sydsverige är andelen 70 procent.
  • 57 procent av Malmöborna tror att vi kommer att arbeta mindre än 40 timmar per vecka i framtiden.
  • 51 procent i Malmö som idag arbetar heltid tror att de kommer fortsätta orka göra det till pensionen om arbetstiden fortsätter vara 40 timmar per vecka. I resterande Sydsverige är andelen 48 procent.
Tiden är inne för kortare arbetstid

Utvalda nationella siffror 

  • 64 procent av alla yrkesverksamma vill se 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. 
  • 44 procent av kvinnorna och 56 procent av männen som idag arbetar heltid tror att de kommer fortsätta orka göra det hela vägen till pensionen om arbetstiden fortsätter vara 40 timmar per vecka. 
  • 53 procent tror att vi kommer arbeta mindre än 40 timmar per vecka i framtiden, och 32 procent tror att det kommer ske redan inom 5–10 år.
Tiden är inne för kortare arbetstid
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV