Radar · Arbetskritik

Över hälften av svenskarna är positiva till sex timmars arbetsdag

Vissa grupper har fått stressigare arbetsförhållanden under pandemin, till exempel inom vården, vilket kanske kan förklara varför fler vill ha sex timmars arbetsdagar med full lön, än tidigare, tror  Göran Kecklund, professor.

En färsk undersökning visar att 51 procent av svenskarna tycker att sex timmars arbetsdag vore en mycket eller ganska bra idé. Det är en ökning jämfört med förra året. ”Det är ett viktigt budskap till Sveriges politiker,” säger Göran Kecklund, professor.

Varje år frågar SOM-institutet vid Göteborgs universitet befolkningen i Sverige om hur de ställer sig till olika politiska frågor. Senaste rapporten kom i förra veckan, och den visar att många vill ha arbetstidsförkortning. Hela 51 procent var positiva till sex timmars arbetsdag.

– Att det är över 50 procent som vill ha sex timmars arbetsdag är ju ändå ganska många. Det här är ingen liten struntundersökning, utan den är gjord på ett seriöst sätt, säger Göran Kecklund, professor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, och som tidigare gjort en studie om arbetstidsförkortning.

Orsaken till det starka stödet för sex timmars arbetsdag tror han handlar om att många tycker det är svårt att få ihop livspusslet – att kombinera arbete med familj och samtidigt få egentid. Särskilt kvinnor är positiva till sex timmars arbetsdag. Bland dem anser 60 procent att ett sådant politiskt förslag vore bra.

– Att inte få egen tid kan ge en återhämtningsbrist, säger Göran Kecklund.

Ökat intresse för arbetstidsförkortning i år

När SOM-institutet frågade om sex timmars arbetsdag föregående år svarade 44 procent att de tyckte att det vore ett mycket eller ganska bra förslag. Göran Kecklund tror att ökningen i årets rapport kan ha att göra med coronapandemin.

– En gissning är att många tycker att de har en hög stress och den har kanske accentueras ännu mer för vissa arbetsgrupper under pandemin, säger han, och syftar då främst på vårdpersonal.

Han tycker det är svårt att i dagsläget avgöra om det ökade intresset för arbetstidsförkortning är en trend, eller bara en tillfällig händelse. För att ta reda på det behöver man ser hur intresset utvecklas undet fler år i rad.

Men för 25 år sedan var intresset för arbetstidsförkortning ännu högre. Då var det hela 61 procent som tyckte att sex timmars arbetsdag var en mycket bra eller ganska bra idé.

– Då var frågan mer politiskt het, säger Göran Kecklund.

Miljöpartiet pratade om friår, och Vänsterpartiet var tydligare med att de drev frågan om arbetstidsförkortning. Men på senare år har intresset för frågan dalat på riksnivå, även om det har gjorts en del försök i kommunerna med arbetstidsförkortning och full lön.

– Det är kanske dags att skruva upp intresset för de här frågorna igen, säger Göran Kecklund, som tänker sig att arbetstidsförkortningen inte behöver gå från åtta timmar till sex timmar med det samma, utan att arbetstiden i stället skulle kunna minska i mindre steg.

– Det är ett viktigt budskap till Sveriges politiker att det finns en bred uppfattning om att man önskar detta, säger Göran Kecklund.

Enkäten i SOM-institutets rapport utfördes år 2020 och 1 774 personer svarade på frågan om just sex timmars arbetsdag.

Läs mer: 

9 av 10 vill ha fyradagars arbetsvecka

Kortad arbetstid med full lön i Norrtälje

Uppmärksammat försök med förkortad arbetsdag avslutas