Radar · Arbetskritik

9 av 10 vill ha fyra dagars arbetsvecka

I en undersökning framkommer att nästan nio av tio svenskar är för en arbetsvecka på fyra dagar.

Diskussionen kring arbetstidsförkortning har i Sverige fokuserat på sex timmars arbetsdag, medan många andra länder valt att titta på en fyradagarsvecka. En ny undersökning visar att nio av tio svenskar är positiva till det.

Nästan nio av tio svenskar skulle gå ner från fem till fyra arbetsdagar i veckan om de fick frågan av sin arbetsgivare. Bara 11 procent skulle dock vara villiga att gå ner i lön för att arbeta en dag mindre. Det visar en undersökning från molntjänstföretaget Citrix.

Få av de tillfrågade förväntar sig ett erbjudande om förkortad arbetstid inom en snart framtid. Av underlaget från undersökningen, som är utförd i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Mexiko, Kanada, Norge, Sverige och Danmark, räknar man med att det i snitt kommer dröja åtta år innan arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda det. Britterna tror dock att det kommer ta kortare tid, fem och ett halvt år.

Svenskarna visar viss oro kring fyradagarsvecka, till exempel skulle två tredjedelar bli mer stressade och mer än två femtedelar tror att de snarare är närmre en sexdagarsvecka. Hälften av svenskarna svarar i undersökningen att en arbetstidsförkortning till fyra dagar i nuläget inte är möjlig på grund av arbetsbelastningen.

I undersökningen, som genomfördes under september, har 3 750 kontorsarbetare i nio länder tillfrågats om hur de ser på arbetstidsförkortning. 250 av de svarande är svenskar.

– Arbetsgivarna i de nordiska länderna erbjuder redan i dag några av de högsta nivåerna av flexibilitet för sina medarbetare. I slutändan handlar det inte om antalet timmar man arbetar, utan snarare att medarbetaren ges möjlighet att arbeta mer effektivt, smart och flexibelt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix som beställt undersökningen.