Radar · Miljö

XR i flera klimataktioner mot myndigheter och företag

Klimataktivister "startade" en egen myndighet utanför Folkhälsomyndigheten idag.

Extinction rebellion fortsätter sin fem dagar långa massaktion. Under måndagen ”startade” de en ny myndighet, lät Pippi och Emil besöka Skolverket samt ockuperade skogsbolaget Stora Ensos kontor i Stockholm.

”Folkhälsomyndigheten är idag symboliskt stängd på grund av bristande arbete i klimatfrågan. För mer information kontakta nystartade Folkhälsoverket”, stod det på en lappa som aktivisterna tagit med sig till sin aktion utanför Folkhälsomyndigheten idag. De hade också tagit med sig bord, stolar och annat tillbehör för att skapa ett litet kontor på gårdsplanen utanför. 

 Landets myndigheter är centrala i den gröna omställning som klimatkrisen kräver, men som samhället inte ens påbörjat. Vårt arbete med att granska och kritisera olika myndigheters arbete kopplat till klimatförändringarna visar på systematiska problem. Genom att starta en ny myndighet vill vi visa hur ett adekvat agerande i klimatkrisens tid kan se ut på en myndighet, säger läkaren Terese Nilsson i ett pressmeddelande.

Aktivisterna kom från flera olika grupperingar, såsom Hälso- och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion, XR, Scientist Rebellion och Rebellmammorna. 

En timma senare fick en annan myndighet, Skolverket, besök av sagofigurerna Pippi och Emil som bjöd på ett litet skådespel i receptionen.

– Vår undervisning ska ha ett övergripande miljöperspektiv, det står i läroplanen och den är vi ålagda att följa. Vi måste ge eleverna kunskaper om hur samhället, våra livsstilsval och vårt arbete kan anpassas för att planeten ska vara beboelig även för framtida generationer. Men i detta arbete saknar vi stöd. Skolverket klargör inte hur målet, att alla elever och studerande får värderingar, kunskaper och färdigheter som går i linje med hållbar utveckling, ska uppnås, säger läraren Annelie Ängdervik i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Det klimatpolitiska rådet har i sin rapport skrivit att Sverige behöver genomföra ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen och FN har rekommenderat Sverige att införa klimatförändringar som ett eget ämne. Skolverket behöver alltså ta ett kliv framåt i dessa frågor. WHO skriver att klimatkrisen är mänsklighetens största hot. Detta märks inte alls när du går in på Skolverkets hemsida.

Pippi Långstrump å sin sida, spelad av Smilla Elisabethsdotter Ubbe konstaterade att alla behöver höja sina röster och tala klarspråk.

– Om man är tyst för länge så vissnar tungan.

I en tredje aktion under dagen gick aktivister från Extinction Rebellion, Skogsupproret och Take Concrete Action in på Stora Ensos svenska huvudkontor i Stockholm, för att protestera mot företagets inblandning i våldsamt markrofferi (land grabbing) och naturförstörelse i Uruguay och Brasilien. 

Stora Enso är en av världens största privata skogsägare. Det innebär att de har ett ännu större ansvar att städa upp i sin leverantörskedja och fixa sin affärsmodell. Kränkningar av mänskliga rättigheter och massiv naturförstörelse har ingen plats i ett så kallat ”hållbart företag”. Vi är här idag för att visa att det svensk-finska bolaget inte kan gömma sina brott på andra sidan jorden. Vi ser dem, säger Annika Leers, talesperson för Skogsupproret, i ett pressmeddelande.

Aktionen är en del av en långsiktig kampanj och ett samarbete mellan aktivister i Sverige, Finland och Latinamerika som riktar sig mot Stora Enso. Bolagets brasilianska dotterbolag Veracel, som stora Enso äger till 50 procent, har bland annats ertappats med att förstöra värdefulla ekosystem i Atlantskogen, förfalska markrätter och förstöra bosättningar på allmän mark och sälja stulen mark vidare

– Samtidigt som de globala livsuppehållande systemen på vår planet börjar kollapsa fortsätter Stora Enso att förstöra värdefulla skogsekosystem i både Norden och Latinamerika. Genom Veracel är Stora Enso ansvariga för att med maffialiknande metoder och lokal korruption i Brasilien tysta kritiker genom att sätta dem i fängelse. Allt för att fylla fickorna på Stora Ensos ledning här i Stockholm, säger Jakob, aktivist i Skogsupproret, i pressmeddelandet.

Därför kräver aktivisterna att Stora Enso betalar skadestånd till urfolk och lokalbefolkning i Brasilien och Uruguay för begångna brott, våld och naturförstörelse, att företaget återlämnar urfolks och de lokala böndernas mark som tagits genom markrofferi, samt att mark som omvandlats till monokulturer av eukalyptus ska återställas genom naturrestaurerings-program som finansieras av Stora Enso men kontrolleras av urfolk och lokalbefolkningen på plats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV