Glöd · Debatt

Klimatkrisen kräver en ny jordbrukspolitik i EU

Klimatalliansen vill omfördela EU:s jordbruksstöd så att mer går till produktion av vegetariska livsmedel.

För klimatets skull måste vi förändra livsmedelsproduktionen, skriver tre debattörer från Klimatalliansen. Därför har Klimatalliansen ett förslag som ska revolutionera EU:s jordbrukspolitik och gynna produktionen av vegetariska födoämnen.

DEBATT. I den akuta klimatkrisen står vi inför avgörande val som kommer att forma vår planets framtid. En av de mest brännande frågorna är behovet av en radikal omvandling av vår livsmedelsproduktion och konsumtion. Klimatalliansen, som ställer upp i EU-valet, har presenterat ett ambitiöst förslag som syftar till att revolutionera EU:s sätt att producera och konsumera livsmedel för att nå Parisavtalets mål.

Klimatalliansens vision inkluderar att sätta tydliga mål för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi fokuserar specifikt på att öka tillgången och produktionen av växtbaserade livsmedel som grönsaker, baljväxter, frukt, sädesslag, nötter och frön för humankonsumtion.

För att nå dessa mål föreslår Klimatalliansen en kraftig ökning av resurserna till produktion av växtbaserade livsmedel genom en omfördelning av jordbruksstödet. Vi ser en EU-gemensam klimatskatt på kött och mjölkprodukter som en nödvändighet för att minska konsumtionen och nå klimatmålen.

Även om köttproduktionens negativa effekter på klimatet är välkända, förblir mjölkindustrins betydande bidrag till miljöförstöringen ofta bortglömd. Denna industri, som länge åtnjutit en oförtjänt positiv bild, släpper ut stora mängder metangas, överanvänder vatten och bidrar till övergödning av vatten och hav. Dessutom skadar mjölkindustrins praxis den biologiska mångfalden genom monokulturer och insektsbekämpning som leder till en dramatisk minskning av pollinerande insekter som bin.

Den vetenskapliga forskningen stöder entydigt behovet av förändring. En omfattande studie i Science 2018 visade att kött- och mejeriproduktionen upptar en oproportionerlig andel av jordens jordbruksmark, står för en majoritet av jordbrukets växthusgasutsläpp och samtidigt endast producerar en mindre del av världens kalorier och protein (J Poore och T Nemecek, 2018).

Mjölkindustrins framväxt i Sverige och EU:s skolmjölksprogram illustrerar hur djupt rotad denna praxis är i vårt samhälle. Men medvetenheten om de negativa konsekvenserna av mjölkindustrin växer, inklusive de etiska problemen med separationen av ko och kalv.

Klimatalliansens budskap är tydligt: det är dags för en omfattande förändring. Genom att stödja vetenskapen och agera beslutsamt kan vi göra en positiv inverkan på klimatet. Vi står inför en planetär nödsituation som kräver modiga beslut och konkreta handlingar. Att ifrågasätta status quo och göra hållbara val är inte bara möjligt, det är nödvändigt för vår gemensamma framtid.

Genom att aktivt reformera vår livsmedelsproduktion och konsumtion kan vi ta ansvar för vår planets framtid. Klimatalliansens förslag på EU-politik ger en tydlig vision och konkreta steg för att nå en mer hållbar och klimatvänlig matkultur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV