Radar · Djurrätt

Lodjursjakten avslutad i södra och mellersta Sverige

I de flesta län har det tilldelade antalet lodjur skjutits i årets licensjakt.

Nu är lodjursjakten avslutad i södra och mellersta Sverige. Bara i Jämtland och Västernorrland finns tre lodjur kvar i respektive län som får skjutas enligt länsstyrelserna. 

I de norra delarna av Sverige får jakten pågå som längst fram till den 15 april. I skrivande stund är det nu i Jämtland och Västernorrland som jakt fortfarande pågår, skriver tidningen Svensk jakt

I mellersta förvaltningsområdet, där Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro ingår, hade det beslutats om 83 lodjur som fick dödas. Endast fyra stycken klarade sig undan, enligt Svensk jakt.

I det södra förvaltningsområdet, som består av Jönköping, Kalmar, Östergötland och Kronoberg, gick det ännu sämre för lodjuren. Där har samtliga 27 lodjur dödats.

På många håll avklarades jakten också snabbt. I Uppsala dödades samtliga tio lodjur innan en vecka gått, och i Västra Götaland samtliga sex, skriver Svenska Rovdjursföreningen.

Under årets licensjakt har flera incidenter där jakten inte anses ha gått rätt till anmälts till polisen och länsstyrelserna. Det har bland annat handlat om att man rapporterat in ett skjutet lodjur för sent, att motorfordon använts på felaktigt sätt och vid ett tillfälle sköts ett lodjur i ett naturreservat i Kronobergs län, något som inte är tillåtet.