Radar · Inrikes

Osäkerhet kring eldningsreglerna under valborg

Människor och Majbrasa

Efter att nya regler kring eldning av trädgårdsavfall infördes vid årsskiftet har det uppstått både en politisk debatt och en osäkerhet kring hur det hela ska tolkas. Många av landets kommuner har ännu inte tagit ställning till hur man ska tolka Naturvårdsverkets regler, rapporterar DN.

Vid årsskiftet infördes nya regler kring bioavfall i Sverige, en anpassning till nya EU-direktiv. Här ingår bland annat trädgårdsavfall, och det var när Naturvårdsverket presenterade sin tolkning av de nya reglerna tidigare i april som det skapade en intensiv debatt om det hela. Bland annat gick KD-ledaren Ebba Bush ut på X och skrev att reglerna kommer förtydligas och påpekade att kommuner kan ge undantag från reglerna. 

Och Naturvårdsverket förklarar i sitt pressmeddelande om förordningen att det är just kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag. 

−Det kan till exempel handla om att det är väldigt långt till närmsta återvinningscentral, säger Milla Sundström, handläggare på avfalls- och kemikalieenheten.

Dispens eller inte?

Och de nya bestämmelserna innebär också att det inte är tillåtet att elda en majbrasa hemma utan tillstånd från kommunen, men: 

−För majbrasor går det att söka dispens, säger Milla Sundström. Dispensen söks hos kommunen och gäller för en särskild tid och plats. Kommunen kan också ha andra bestämmelser om vad som krävs för att anordna en majbrasa, därför ska privatpersoner och verksamheter alltid vända sig till sin kommun.

Men kommunerna runtom i landet verkar osäkra kring hur de ska tolka reglerna. DN har skickat frågan till alla landets kommuner om de delar Naturvårdsverkets tolkning och att det därmed är otillåtet att elda trädgårdsavfall. Av de 140 som svarade uppgav 34 kommuner att de inte delar Naturvårdsverkets tolkning. Ännu fler, 43 stycken, har inte tagit ställning än.

72 av kommunerna som svarade meddelade också att det kommer vara tillåtet att anordna en majbrasa om man ansöker om sådan dispens. 14 säger att vem som helst får ordna en majbrasa på sin tomt. Ingen av kommunerna svarar att det inte kommer vara tillåtet med majbrasor i kommunen.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari skriver till DN att ”Man får elda sitt avfall i samband med offentliga tillställningar såsom vid majbrasor. Regeringen arbetar för att få klart förtydligandet så snabbt vi kan och kommer att återkomma med besked så snart som möjligt”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV