Radar · Politik

Persson: Mer anslag till tekniska utbildningar – mindre till kurser

Utbildningsminister Mats Persson (L) vill se satsningar på tekniska utbildningar och inte fristående kurser.

De tekniska universiteten kommer att gynnas medan andra universitet kan få lägre anslag framöver. Det säger utbildningsminister Mats Persson (L) i Ekots lördagsintervju. Han menar att regeringen vill satsa mer på utbildningar som leder till jobb och mindre på fristående kurser som ibland kan vara ”hobbyartade”.

I en debattartikel i Svenska dagbladet nyligen skrev Mats Persson att han vill se färre fristående kurser och distanskurser på universiteten. Han menar att vissa kurser har ”hobbyartad” karaktär såsom exempelvis ölkunskap och hundetologi.

Detta har väckt kritik bland annat från akademiskt håll, som menar att en minister inte ska lägga sig i vilka kurser universitet väljer att erbjuda.

Mats Person säger till Ekot att det är viktigt att ha en akademisk frihet i Sverige. 

– Samtidigt är det här en verksamhet som du och jag och alla lyssnare är med och finansierar och då måste vi ha en diskussion kring hur vi använder våra pengar. Jag hör ingen som säger att vi inte behöver fler sjuksköterskor och ingenjörer. Så då ställer jag mig frågan, om nu fler ska bli sjuksköterskor och fler ingenjörer så måste väl utbudet på våra högskolor och universitet anpassas efter det. Annars förstår jag faktiskt inte hur det här ska gå ihop.

Exakt hur regeringens prioritering kommer att slå mot universitet som inte erbjuder tekniska utbildningar kan Persson inte svara på idag. 

Regeringen har också fått kritik för att man de närmaste tre åren kommer att minska de statliga anslagen till studieförbunden så att de är 500 miljoner kronor lägre år 2026, något som Syre tidigare rapporterat om.

Persson säger att det hela handlar om politiska prioriteringar och att regeringen prioriterar yrkesutbildningar. Han hänvisar också till de uppgifter om fusk som förekommit de senaste åren.

– Det är klart att den diskussionen som varit de senaste åren om mycket fusk och oegentligheter kring studieförbunden, det är klart att det inte har ökat drivkraften att skjuta till mer pengar till en verksamhet som uppenbarligen har haft mycket stora problem, säger han till Ekot. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV