Radar · Politik

V satsar på byggbranschen och vården i skuggbudget

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och ekonomiskpolitiska talesperson Ida Gabrielsson under en pressträff på måndagen.

Vänsterpartiet vill satsa 10 miljarder i byggbranschen, bland annat genom statliga stöd till anställningar. Partiet vill också satsa 15 miljarder extra på vården.

Med 10 miljarder vill vänsterpartiet satsa på att dels skapa det de kallar ”Sverigejobb”, där jobb som ges till personer som blivit arbetslösa inom bygg- och anläggningsbranschen finansieras till 80 procent med statliga medel.

– Det här är politik som även skulle få ner den växande arbetslösheten och förstärka ekonomin i sin helhet, säger Ida Gabrielsson, partiets ekonomiskpolitiska talesperson, i ett pressmeddelande.

En andra del av förslaget är att staten ska ta 50 procent av kommunernas investeringskostnader för planerade bygg- och anläggningsprojekt under åren 2024 till 2026. Detta då investeringsbehoven är stora i kommunerna, enligt partiet. De ger exemplen vatten/anläggning, klimatanpassning och underhåll av gator.

– Det här är nödvändiga investeringar som kommer behöva göras förr eller senare. Vi vill flytta fram de så att de tidigareläggs, säger partiledare Nooshi Dadgostar. 

”Regeringens satsning är en nedskärning”

Hon menar att risken annars är att investeringarna skjuts på framtiden och att olika avgifter därmed ökar. 

Även vården får ett rejält tillskott i partiets skuggbudget: 15 miljarder. Ida Gabrielsson passade under presskonferensen på måndagen på att kritisera regeringens satsning på 6 miljarder till vården, som man menar inte alls är en satsning.

– Man påstår att man satsar när man lägger 6 miljarder, fast det behövs 15 miljarder. Det gör medborgarna otroligt förvirrade, man tror inte längre på vad politikerna säger och därför vill vi se till att man indexerar det här så att man inte kan påstå att man gör en satsning när det egentligen är en nedskärning, sa hon under pressträffen.

Vänsterpartiet vill också lägga en miljard på gratis kollektivtrafik för unga på fritiden, och säger samtidigt nej till regeringens miljardsatsning till flygplatserna.

Slopa överskottsmålet

Partiets skuggbudget kostar 14 miljarder mer än regeringens. Detta vill partiet finansiera genom att slopa det överskottsmål som finns för det finansiella sparandet.

– Lånefinansiering med en procent av BNP är Vänsterpartiets position, det är en modest position, men det är viktigt att man tar ansvar. Vi behöver det just för att kunna göra klimatinvesteringar så att vi kan få en fossilfri tillväxt framåt, men också för att Sverige ska kunna fungera. Godsen kommer inte fram. Vi har en situation där underhåll på järnvägen är helt eftersatt, där bostäder läcker energi och behöver rustas upp och många andra saker, säger Ida Gabrielsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV