Radar · Inrikes

Gymnasieelever ska plugga Nato i skolan

Sveriges totalförsvar och Natos roll ska vara något som elever studerar för att höja kunskaperna.
Ämnet kommer att införas för gymnasieelever inom ramen för samhällskunskap från och med höstterminen 2025.

Eleverna ska bland annat få kunskap om Sveriges totalförsvar, folkrätten samt utrikes- och säkerhetspolitikens roll för mellanstatliga förbindelser, där också Nato kommer in, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Vi har nu ett förändrat säkerhetsläge, och med anledning av detta och Sveriges inträde i Nato är det viktigt att svenska elever har kunskaper om totalförsvarsfrågor och Nato, säger skolminister Lotta Edholm i pressmeddelandet.

Regeringen meddelar att utbildningsdepartementet just nu utreder hur skolväsendet kan moderniseras och hur reglerna vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig kan kompletteras.