Radar · Inrikes

Invandrade finska vargar ska kunna flyttas runt i Sverige

Vargar

Naturvårdsverket har kommit med nya riktlinjer för hur invandrad varg ska kunna flyttas inom Sverige. Först ska de avmaskas och förses med sändare. Detta för att skydda rennäringen.

Varg som invandrar från Finland och Ryssland är viktig för den en genetiska variationen och för att motverka inavel den skandinaviska vargpopulationen Men de kan också utgöra ett problem i renskötselområden och orsaka stora kostnader, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Syftet med riktlinjerna är att när behov uppstår av att flytta invandrad varg så ska det kunna genomföras så snart det är praktiskt möjligt, säger Baharan Kazemi, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Enligt de nya riktlinjerna ska en invandrad varg av östligt ursprung kunna flyttas om den först förses med sändare och avmaskas så den inte bär på dvärgbandmask. Sedan ska vargen följas i minst sex månader. Dör den innan dess ska den undersökas för rabies.

Bakgrunden till riktlinjerna har varit ett regeringsuppdrag som har samordnats mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Däremot säger inte riktlinjerna något om utsättningsområde, nödvändiga tillstånd och ekonomiskt utrymme, skriver Naturvårdsverket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV