Radar · Inrikes

Högsta antalet viltolyckor på tio år

Älg som korsar väg

64 792 viltolyckor inrapporterades förra året, vilket är det högsta antalet viltolyckor på de svenska vägarna på tio år, skriver Riksförbundet M Sverige i ett pressmeddelande.

– Antalet viltolyckor har ökat stadigt över lång tid utan egentlig politisk reaktion. Viltolyckor är omskakande upplevelser med risk för invalidiserande skador, medför lidande för djuren och kostar samhället runt tio miljarder kronor årligen, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige, i en kommentar.

Nio personer omkom i viltolyckor förra året, vilket är det högsta antalet sedan 2015, skriver organisationen.

Viltstängsel räcker inte, enligt M Sverige, som nu vill se satsningar på viltvarningssystem och viltpassager i den nationella infrastrukturplanen för 2026–2037, som ska beslutas i riksdagen i höst.

I tidigare planer har ytterst lite pengar avsatts till exempelvis viltpassager. Med tanke på de senaste årens ökning av viltolyckorna ser vi att dessa åtgärder nu måste prioriteras upp. Det kommer att krävas om Sverige ska nå transportpolitikens hänsynsmål, säger Tony Gunnarsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV