Radar · Politik

KD under spärren inför EU-valet

Kristdemokraternas Alice Teodorescu Måwe

Kristdemokraterna får bara 2,3 procent i en opinionsundersökning som Indikator gjort för Sveriges radio Ekot. Även för Liberalerna och Centerpartiet ser det osäkert ut om de klarar 4-procentsspärren.

Att Kristdemokraterna nu ligger under spärren för att komma in i EU-parlamentet är statistiskt säkerställt. Däremot är Liberalernas och Centerpartiets väljarstöd mer osäkert. Liberalerna får 3,3 procent i undersökningen och Centerpartiet 4,6 procent. Undersökningen gjordes genom 2584 intervjuer, genomförda mellan 28 mars och 22 april. Resultaten har viktats mot kön, ålder och partival i 2022 års riksdagsval.

När man jämför med det senaste riksdagsvalet så sticker två partier ut. Miljöpartiet får betydligt fler röster i opinionen inför EU-valet: 9,7 procent jämfört med riksdagsvalet 2022, då partiet fick 5,08 procent. Detta kan bero på att många av miljöfrågorna behandlas på EU-nivå. 

Det andra partiet som sticker ut är Sverigedemokraterna. I opinionen inför EU-valet får partiet 18,6 procent, jämfört med riksdagsvalets resultat 20,54. 

Övriga partier ligger mer i linje med sitt riksdagsresultat. S får 32,3 procent, M får 19 procent och V får 8,1 procent. Samtidigt uppger 32 procent av de tillfrågade att de ännu inte vet vilket parti de ska rösta på i EU-valet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV