Radar · Miljö

HD ger prövningstillstånd i Auroramålet

Aurora i samband med att stämningsansökan lämnades in.

Hör klimatgruppen Auroras stämning av svenska staten hemma i en domstol eller ska den kastas ut. Det ska nu Högsta domstolen ta ställning till, efter att idag ha gett frågan prövningstillstånd. 
– Vi är såklart glada för det här, säger Ida Edling, talesperson för Aurora.

En grupp unga och unga vuxna anser att Sverige klimatpolitik innebär ett brott mot flera mänskliga rättigheter, garanterade av Europakonventionen. Tingsrätten i Nacka har utfärdat en stämning, men frågan är om fallet alls bör prövas av en svensk domstol. Det anser inte Justitiekanslern som hänvisar till att ”det demokratiska statsskicket begränsar domstolarnas makt att bestämma över riksdag och regering i enlighet med den maktdelningsprincip som gäller i Sverige”.

Tingsrätten i Nacka, där stämningen är utfärdad, hissade frågan om fallet ska prövas till Högsta domstolen för att skynda på processen. Fram till nu var det osäkert om Högsta domstolen skulle bevilja prövningstillstånd. Men dagens beslut innebär att HD kommer att ta upp frågan för ett avgörande. Ida Edling som är talesperson för Aurora säger att hon är lättad – men också stressad.

– Det här har tagit över ett halvår och IPCC är tydliga med att det krävs omfattande systemförändringar innan 2030, så alla samhällssektorer behöver agera.

Hur ser ni på JK:s argumentet att det enligt regeringsformen är riksdag och regering som ska ta beslut kring det ni anför? 

– Det vi ber domstolen att göra, det är ju att ta ställning till om staten har brutit mot lagen eller inte. Alltså om de har svikit sina juridiska skyldigheter att skydda våra mänskliga rättigheter från klimatkrisens faror, och det här att ta ställning till om någon har brutit mot lagen eller inte, det är ju precis det som domstolar ska göra och det de är bra på. Om staten sviker sina skyldigheter och bryter mot lagen, då kan man bli fälld i domstol, och det är en grundläggande del av vår grundlag och av vårt styrelseskydd.

– Självklart ska riksdag och regering ta beslut om politik. Det är också därför som vi inte yrkar på några specifika åtgärder som staten ska uppfylla. Vi vill bara att domstolen ska fastställa att staten måste göra tillräckliga klimatåtgärder, sedan är det ju upp till staten, riksdag och regering att bestämma hur man ska uppfylla de skyldigheterna.

Sent – men inte för sent

Som Syre tidigare berättat slog Europadomstolen nyligen fast att klimatförändringarna kan tillämpas på Europakonventionen, något som Aurora kan använda sig av i en framtida förhandling – om HD anser att gruppens fall kan avgöras i en svensk domstol. Blir det en fortsatt domstolsprocess efter HD:s kommande beslut, väntar sig inte Ida Edling någon slutgiltig dom förrän tidigast 2028. Det skulle i så fall vara sent – men inte för sent, anser hon. 

– Vi kommer ju fortfarande ha väldigt många människor, väldigt många djur och väldigt många växter i ekosystemet på den här planeten som fortfarande behöver skyddas från klimatrisens effekter, så det kommer fortfarande vara väldigt värdefullt att det då, förhoppningsvis, fastställs att Sverige måste vidta tillräckliga klimatåtgärder. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV