Radar · Miljö

Klimatfall i Europadomstolen avgjorda: ”Historiskt prejudikat”

En grupp schweiziska pensionärskvinnor vann idag i Europadomstolen i ett klimatfall med bäring även på den process som svenska Aurora inlett.

Europadomstolen har för första gången bedömt om klimatförändringarna kan appliceras på Europakonventionen – och utfallet är ja.
– Domen är en historisk seger för hela den europeiska befolkningens möjligheter att få sina mänskliga rättigheter skyddade från klimatkrisens effekter, säger Ida Edling, talesperson för klimatgruppen Aurora.

Idag var det så dags för Europadomstolen att lämna besked i tre historiska fall, med potential att stjälpa eller stärka alla de klimatprocesser som hänvisar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, då domstolen har högsta tolkningsrätt av konventionen. I ett av fallen gick också målsägandena segrande ur den juridiska dusten. Det gäller en grupp av schweiziska pensionärskvinnor som nu fått rätt i att staten kränker deras rättigheter på grund av otillräcklig klimatpolicy. Bland annat fann domstolen att staten hade underlåtit att kvantifiera hur mycket växthusgaser landet kan släppa ut, så som genom en koldioxidbudget. Men också att landet missat tidigare klimatmål.

”De schweiziska myndigheterna har inte agerat i tid och på ett lämpligt sätt för att utarbeta och genomföra relevant lagstiftning och relevanta åtgärder i enlighet med sina positiva skyldigheter enligt artikel 8 (rätt till skydd för privat- och familjeliv reds. anm.) i konventionen, vilka är relevanta i samband med klimatförändringar,” skriver domstolen i en pressrelease.

Ida Edling som är talesperson för Aurora, den klimatgrupp som stämt den svenska staten, beskriver utfallet som historiskt, med stor betydelse också för den svenska processen.

– Europadomstolen konstaterar att Europakonventionen innebär en skyldighet för stater att se över och om nödvändigt drastiskt förbättra sin klimatpolitik. Det är ju inte bara för Schweiz som de har dömt mot som det gäller, utan det är för alla stater som påverkas av Europakonventionen, inklusive Sverige.

Flera av domstolens uttalanden kan komma till användning, tror hon.

– Europadomstolen konstaterar vikten av rättvisa mellan generationer. Att en viss generation, till exempel den unga, inte ska tvingas bära en mycket större börda än andra generationer för klimatkrisens effekter, det är en väldigt relevant aspekt som vi driver i vårt mål också.

”Deras seger är vår seger”

Men två andra fall avvisas. Ett av fallen rör sex portugiser, barn och unga vuxna, som 2020 stämde Sverige och 32 stater. Men domstolen gick på staternas linje, som under förhandlingarna argumenterade för att ungdomarna först skulle ha uttömt de nationella rättsmedlen innan de tog fallet till Europadomstolen. Något som ungdomarnas advokater sa skulle ha varit för orimligt – och tidsödande, i relation till klimathotets brådska. 

I en presskommentar beklagar 19-åriga portugisiskan Sofia Oliveira utfallet – samtidigt som hon gläds åt att de schweiziska kvinnorna gick vinnande ur sin juridiska dust. 

– Jag hoppades verkligen att vi skulle vinna mot alla länder, så jag är naturligtvis besviken över att det inte blev så. Men det viktigaste är att domstolen i de schweiziska kvinnornas fall har sagt att regeringarna måste minska sina utsläpp mer för att skydda de mänskliga rättigheterna. Så deras seger är en seger för oss också och en seger för alla.

”Historiskt prejudikat”

Garry Liston, ungdomarnas advokat beskriver utfallet i det schweiziska fallet som av ”massiv betydelse”.

– Dagens utfall mot Schweiz utgör ett historiskt prejudikat som gäller för alla europeiska länder. Det innebär att alla europeiska länder snarast måste revidera sina mål så att de är vetenskapligt baserade och anpassade till 1,5 grader. Det här är en massiv vinst för alla generationer.

Ett annat fall som rör en tidigare fransk borgmästare, vars tidigare hem och stad hotas av havshöjningen avvisas också. Det då mannen inte längre bor kvar i sin hemkommun.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV