Radar · Miljö

Aurora slår tillbaka mot JK: ”Oseriöst”

Klimatruppen Aurora demonstrerar i samband med att en stämningsansökan lämnades in till nacka tingsrätt.

I ett yttrande från JK beskrivs klimatgruppen Auroras stämning och ungdomarnas påstående om kränkningar av de rättigheter som Europakonventionen slår fast, som vaga och abstrakta. Nu slår Aurora tillbaka.
– Svaret är ganska oseriöst och verklighetsfrånvänt, säger Anton Foley, talesperson för Aurora, som idag lämnar in sitt yttrande till Nacka tingsrätt.

Processen mellan den ungdomsledda klimatgruppen Aurora och staten är nu i full swing. Aurora har genom hundratals unga stämt staten för att bryta den rätt till bland annat hälsa och liv, som garanteras av Europakonventionen. Gruppen argumenterar för att statens klimatpolitik är ”långt ifrån ambitiösa nog för att Sverige ska göra sin rättvisa andel av de globala utsläppsminskningarna”.

Centralt i stämningen är just att unga som grupp är mer utsatta för klimatrisker än andra, då effekterna blir mer kännbara med tiden. Men det är inget som Justitiekanslern ger mycket för.

”Det handlande (eller icke-handlande) som läggs staten till last har inte någon större koppling till käranden än till vilken annan person som helst som vistas i Sverige”, skriver JK i ett yttrande som lämnades in i mitten av juni, där staten argumenterar för att Auroras yrkande avvisas.

Aurora svarar

I ett svar på JK:s yttrande som Aurora lämnar in idag, ger klimatgruppen svar.

– Ungdomar är mer utsatta än gemene man i Sverige, det är ett väldigt ovetenskapligt påstående att säga något annat, säger Anton Foley, som är talesperson för gruppen och kallar JK:s svar för oseriöst.

Varför är det så centralt i er stämning att ni är ungdomar?

– Vår stämning är uppbyggd kring risken för att våra mänskliga rättigheter kränks i framtiden, det vill säga inte de kränkningar som redan har skett – även om vi kunnat gjort det har vi lagt upp processen så att kränkningar mot Europakonventionen innebär att statens politik idag innebär stor sannolikhet för kränkningar imorgon. Vi lutar oss på IPCC:s prognoser som visar hur klimatkrisen kommer att se ut och de konsekvenser det kommer att medföra under perioden från idag fram till 2100, det är ett okontroversiellt påstående – trodde man.

JK skriver att det ni vill vad gäller att domstolen ska ålägga staten att utreda och vidta åtgärder kräver finansiering, vilket enligt regeringsformen ligger på riksdag och regering att besluta om, – hur ser ni på det? 

– Hur staten ska nå sina åtaganden och hur staten ska få ner utsläppen, det är ju en fråga för politik, inte en fråga för juridik eller för domstolarna. Men vilka ramar som finns för det här politiska arbetet är ju fastställt av lag, grundlag och internationella konventioner – annars finns det ingen poäng att ha en grundlag och internationella konventioner, om man ändå får driva en politik som går stick i stäv med det.

Att det leder till att staten skulle få ökade kostnader är inget hinder?

– Det gäller en massa frågor, staten måste acceptera mänskliga rättigheter. Det har vi förbundit oss till att göra. Vi måste följa vår grundlag. Det har vi förbundit oss till att göra. Då kan man inte komma och säga att det här innebär kostnader och därför är det inte en fråga som domstolen kan ha åsikter om.

JK bestrider att staten ska stå för rättegångskostnaderna oavsett utgång, vad skulle det betyda om rätten går på JK:s linje? 

– Att behöva samla in den mängd pengar som vi behöver, delvis för att finansiera våra egna kostnader men också för eventualiteten att betala motpartskostnaderna kan jag mena är ett demokratiproblem. Hur tillgängligt är det att pröva den här frågan om det behövs miljoner i insamlade medel för att det ska bli görbart? Då blir inte rättigheterna reella och effektiva, om det inte är tillgängligt att pröva dem.

Med bakgrund att staten vill att målet helt avvisas, vill Aurora i det yttrande som lämnas in under dagen att den frågan skickas direkt till Högsta Domstolen för ett snabbare avgörande.

”Hur staten ställer sig till detta säger mycket om huruvida de genuint välkomnar rättsprocesser som denna eller om de föredrar att fortsätta köpa tid med tekniska invändningar. Vi unga har inte råd att vänta,” skrev gruppen idag på Aftonbladet Debatt.

Men det är också något Nacka tingsrätt behöver ta ställning till.

– Jag måste fatta ett beslut om att blanda in HD, skulle jag tycka att det är onödigt då blir det inget, säger rådmannen Olof Roos.

Läs mer: 

Klimataktivister påbörjar historisk rättsprocess mot staten

Så segrade klimatet i Nederländerna

Aurora: Absurt påstå att unga inte är särskilt utsatta i klimatkrisen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV