Radar · Miljö

Aurora: Absurt påstå att unga inte är särskilt utsatta i klimatkrisen

I november förra året marscherade ett tusental unga i Stockholm för att visa sitt stöd för stämningsansökan som Aurora lämnat in.

I förra veckan uttalade sig Justitiekanslern, JK, om klimatgruppen Auroras stämning mot staten. Stämningen bör avvisas av en rad tekniska skäl, var budskapet. Men Auroragruppen är kritisk till svaret.
– Det är livsviktigt att staten inte bara kommer med formella invändningar för att förhala processen, säger Ida Edling i ett pressmeddelande.

I november förra året lämnade klimatgruppen Aurora in en stämningsansökan mot staten, där de menar att politikerna inte tar klimatkrisen på tillräckligt stort allvar och att de därmed bryter mot Europakonventionen och inte respekterar ungas mänskliga rättigheter.

I förra veckan gav Justitiekanslern, som företräder staten, sitt svar. Det gick bland annat ut på att  målet inte kan prövas i domstol på grund av ”det demokratiska statsskicket som begränsar domstolarnas makt att bestämma över riksdag och regering i enlighet med den maktdelningsprincip som gäller i Sverige”.

JK hade också en rad andra invändningar av teknisk och juridisk karaktär. Bland annat att det är tydligt att ”käranden inte är berörd av klimatförändringarna på ett så direkt och personligt sätt som rättsordningen kräver bör talan betraktas som en form av actio popularis (en talan av en enskild å folkets vägnar, reds anm.) där käranden saknar talerätt”.

"Ett planetärt nödläge"

Ungdomarna i Aurora vänder sig mot den beskrivningen.

– Det är absurt att staten, i ett planetärt nödläge, motsäger den vedertagna sanningen att unga är särskilt utsatta i klimatkrisen. De skriver rakt av att vi unga i grupptalan inte är mer utsatta än vem som helst som vistas i Sverige, säger Anton Foley, 20, i ett pressmeddelande.

JK:s svar riktar in sig på formella invändningar och detta tolkar Auroragruppen som att staten inte vill att domstolen ska pröva kärnfrågan – om huruvida statens klimathantering kränker de unga grupptalemedlemmarnas mänskliga rättigheter.

Gruppen oroar sig också för att processen på så vis kommer att ta längre tid, samt att det kan bli kostsamt, då staten också yrkar på att Aurora ska betala statens rättegångskostnader.

– Aurora välkomnar självklart att det utreds noga om domstolsprocessen förs på ett korrekt sätt. Men det är livsviktigt att staten inte bara kommer med formella invändningar för att förhala processen. Aurora kommer att agera för att kärnfrågorna om svenska statens ansvar i klimatkrisen prövas innan det är för sent att förhindra ännu allvarligare konsekvenser av klimatförändringarna, säger Ida Edling, 24, i pressmeddelandet.

Nacka tingsrätt har nu gett Auroragruppen fram till den 28 augusti att lämna ett svar på statens/JK:s yttrande.

Läs mer: 

Klimataktivister påbörjar historisk rättsprocess mot staten

JK: Klimatstämning kan inte prövas i domstol

Grönt ljus för Thunbergs stämning av staten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV