Radar · Miljö

Grönt ljus för Thunbergs stämning av staten

Greta Thunberg under den klimatdemonstration i Stockholm som den ungdomsledda organisationen Aurora gjorde inför inlämning av sin stämningsansökan.

Miljöaktivisten Greta Thunbergs och hundratals andra ungdomars stämning mot staten kommer att prövas i domstol.
Det står klart sedan Nacka tingsrätt på tisdagen utfärdat stämningen mot staten.

Stämningen lämnades in av ungdomsorganisationen Aurora i november förra året. Tingsrätten har nu kommit fram till att gruppens yrkanden är tillräckligt tydliga för att kunna prövas i domstol.

– Det är tillräckligt precist för att man ska kunna processa om det helt enkelt, säger rådmannen Olof Roos.

Många fler stod bakom ansökan, men i domstolen är det totalt 300 personer i Aurora som kommer att stå bakom stämningen.

Skyldighet att agera

Ungdomarna vill att en domstol ska fastställa att staten har en skyldighet att vidta vissa angivna åtgärder för att begränsa klimatförändringen.

Förberedelserna har pågått under två år och i sin ansökan skriver organisationen att den svenska klimatpolitiken är olaglig.

Enligt Aurora brister staten på flera punkter, bland annat saknas undersökningar gällande hur stor andel av det globala klimatarbetet som Sverige ska stå för.

– Svenska staten har en juridisk skyldighet att skydda mänskliga rättigheter som bland annat liv, hälsa, värdighet, välmående, hem och egendom. Samtidigt som man har den juridiska skyldigheten bedriver man en klimatpolitik som forskningen är väldigt tydlig med kommer att bidra till en klimatkatastrof i framtiden, har Ida Edling, talesperson för Aurora, tidigare sagt till SVT Nyheter.

Stämningen som nu utfärdats innebär att staten, som företräds av justitiekanslern, har tre månader på sig att redovisa sin inställning till gruppens yrkanden.

"Delar oron"

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) säger i en skriftlig kommentar till TT att hon ”delar Aurora-medlemmarnas oro för klimatet”.

”Därför arbetar regeringen med en effektiv och ambitiös klimat- och miljöpolitik som kan möta utmaningen vi står inför. Sveriges klimatmål ligger fast och vi ska ha nettonollutsläpp 2045. Jag har inga kommentarer till rättsprocessen, den ansvarar justitiekanslern för”, säger Pourmokhtari.

Det är ännu inte klart om det blir en huvudförhandling i målet eller om saken kommer att avgöras genom en skriftlig handläggning. Enligt rådmannen Olof Roos är det dock troligt att det blir en huvudförhandling, eftersom hans uppfattning är att det finns önskemål om det.

Liknande stämningar har lämnats in i andra europeiska länder. I både Tyskland och Nederländerna vann aktivisterna i rätten mot regeringen i respektive stat, vilket tvingade de båda ländernas företrädare att skärpa klimatmålen.

Läs mer:

Klimataktivister påbörjar historisk rättsprocess mot staten 

Hundratals unga stämmer staten för olaglig klimatpolitik

Fakta: Auroras stämning

• Nätverket Aurora drivs av ungdomar som samarbetar med jurister, forskare och psykologer. Organisationen är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden.
• Organisationens syfte är att få den svenska staten att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna.
• De krav Aurora ställer på de svenska klimatåtgärderna är bland annat:
• Att staten fullföljer skyldigheten att göra sin rättvisa del för att stabilisera växthusgaskoncentrationen i atmosfären på en nivå som förhindrar ytterligare farlig antropogen störning i klimatsystemet. Detta för att begränsa den globala ökningen av medeltemperaturen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.
• Att staten sätter klimatmål om årliga utsläppsminskningar som är tillräckliga för att Sverige ska fullfölja ovan nämnda skyldighet.
• Att staten omedelbart vidtar åtgärder för att uppfylla sådana mål och omedelbart upphör med aktiviteter som motverkar uppfyllandet av dem.
• Utöver territoriella fossila utsläpp ska samtliga utsläpp som svenska fysiska och juridiska personer orsakar inkluderas i klimatmålen.
Källa: Auroramålet.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV