Radar · Inrikes

Stor ökning av antisemitiska hatbrott

Antalet anmälda hatbrott med antisemitiska motiv har ökat kraftigt i Sverige efter Hamas terrorattack på Israel den 7 oktober, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har från den 7 oktober till den 31 december 2023 identifierat 110 hatbrott med antisemitiska motiv, vilket är närmare fem gånger så många som motsvarande period 2022. En femtedel av anmälningarna innehöll hänvisning till attacken eller det påföljande kriget i Gaza som följt.

– Det handlar bland annat antisemitiska plakat och uttalanden i samband med demonstrationer, men även hot och kränkningar mot enskilda individer som utifrån sin judiska bakgrund beskyllts för Israels ageranden i Gaza, säger Jon Lundgren, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Både i Sverige och internationellt har en förhöjd hotbild mot personer med judisk bakgrund och en ökning av hatbrott med antisemitiska motiv rapporterats, enligt Brå, som även skriver att tidigare studier visar att politiska händelser kan bidra till att förstärka och aktivera antisemitiska attityder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV