Glöd · Debatt

Skrota Tvärförbindelse Södertörn

Motorväg med många bilar

Det planerade motorvägsbygget mellan Kungens kurva och Jordbro sågas i en ny rapport. Vänsterpartiet håller med, projektet äventyrar Stockholms klimatmål och bör läggas i papperskorgen, skriver Anna Sehlin (V).

DEBATT. Innan ny infrastruktur, som bilväg eller järnväg, byggs görs en så kallad åtgärdsvalsstudie. Tanken är att alla möjliga lösningar på ett upplevt problem ska vändas och vridas på enligt en trappstegsmodell med fyra steg, för att komma fram till vilken åtgärd som är bäst för klimatet och samhället i stort. Om det finns en lösning som är bättre och billigare än en ny väg är det såklart bättre att välja den.

Företaget Trivector har, på uppdrag av Naturskyddsföreningen, granskat den åtgärdsstudie som Trafikverket gjorde inför planeringen av Tvärförbindelse Södertörn. Hela tolv olika åtgärder, varav tio på lägre trappsteg än motorvägen, bedöms som bättre lämpade för ett transporteffektivt samhälle. Det handlar om saker som bättre kollektivtrafik, reviderade parkeringsstrategier, nya trängselskatter och bättre cykelinfrastruktur.

Trafikverket har utgått från en fortsatt kraftigt ökning av både personbils- och lastbilstrafiken, och att det är problemet som måste lösas – med en ny motorväg. Detta trots att ökad biltrafik är raka motsatsen till den utveckling som samhället genom institutioner som klimatpolitiska rådet och FN:s klimatpanel slagit fast att vi behöver för att nå våra klimatmål. Kort sagt: om vi ska ha en chans att lösa klimatkrisen måste vi ta på oss andra glasögon, helst i går.

Vi har respekt för att de som tvingas bilpendla på grund av bristande alternativ är frustrerade över köerna på Glömstavägen. Men lösningen stavas inte mer asfalt, utan bättre kollektivtrafik och cykelstråk. Den förväntade ökningen av lastbilstrafik från hamnen i Norvik, som varit ett av argumenten för en ny motorvägsförbindelse, går att flytta till järnvägen om vi investerar i bättre spår från Nynäshamn. Alla inblandade vet att nya motorvägar leder till mer biltrafik, inte mindre. Det är dags att de som fattar besluten också börjar agera efter den insikten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV