Radar · Miljö

Banbrytande karta visar sannolikhet för naturskogar

Dubbelbild med norra Sverige karta och skogslandskap

På beställning av Naturvårdsverket har forskare gjort en heltäckande skattning av sannolikheten för skog med höga naturvärden i Sverige.
– Vi har haft som ambition att leverera en produkt som leder till en bättre allmänförståelse, säger Johan Svensson, en av forskarna bakom den interaktiva kartan.

En bild säger mer än tusen ord, sägs det. På en interaktiv karta skattas nu var skogar med höga naturvärden finns i Sverige, utifrån en sannolikhetsgrad från 0 till 1. Röd står för väldigt hög sannolikhet (0,7 och uppåt) och blå och lila för väldigt låg (0,3-0,4 och mindre än 0,3), orange, gul och grön däremellan. Likt en röd flod syns de fjällnära skogarna ringla fram från Riksgränsen i norr till Dalarna i söder. I inlandet och kusten syns enstaka röda, gula och oranga partier insprängda i ett hav av blått och lila. Var och en av pixlarna i kartan representerar en hektar skog, skattad med hjälp av AI, utifrån en mängd variabler, så som trädhöjd, täthet av vägar och höjd över havet. På ett övergripande plan bekräftar kartan vad som redan är känt, enligt Johan Svensson.

– Att vi har en oerhörd koncentration av höga naturvärden i skog i fjällnära områden i Sverige. Men den plockar också ut de skyddade områden och andra fläckar som redan är kända i inland, kustland och södra Sverige.

Kartans detaljnivå gör att den kan komma till användning för alltifrån den enskilda skogsbrukaren till myndigheter – och kunna användas i debatten om skogen. Kvalitén är hög, enligt Johan Svensson.

– Vi har gjort interna tester med oberoende data som visar på en väldigt hög noggrannhet.

Men då det enbart är en skattning, är det data som skulle behöva kontrolleras.

– För att säkerställa det här måste man ut i fält och kontrollera eller jämföra med sin specifika data.

Ett område Johan Svensson och hans forskarkollegor använt modellen till är att hitta stråk med skog som om de restaureras, kan binda ihop områden med existerande höga naturvärden och förbättra det som ekologer kallar konnektivitet, att skogsområden sitter ihop geografiskt så pass att arter kan röra sig emellan.

– Eftersom det är en skattning på mellan 0 och 1 går det att använda för att hitta stråk värda att restaurera.

Datan som använts är från 2019/2020. Skog med höga naturvärden har avverkats i snabb takt sedan dess, enligt Johan Svensson. Om områden med höga naturvärden gått förlorade kan det enkelt kontrolleras med exempelvis Skogsstyrelsens kartor. Hur mycket som kan uppskattas förloras varje år är något forskarna tittar på men den analysen är inte färdig ännu, berättar Johan Svensson.

– De gamla skogar som finns kvar, de är avverkningsmogna i skogsbrukets terminologi, så det är inte förvånande att de avverkas. Däremot är takten väldigt hög.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV