Zoom

Viktigt EU-val för djuren

I höstas avslöjade djurrättsaktivister som arbetat undercover på Europas största äggfarm hur sjuka, skadade och döda hönor trängdes i burarna.

EU-valet 2024 kan bli viktigt för djuren. Flera frågor, som ett stopp för pälsdjursuppfödning och burhöns, ska beslutas av dem som får makt efter valet. ”Det är jätteviktigt att vi får ett parlament nu som tar de här frågorna på allvar, säger Roger Pettersson”, generalsekreterare på World animal protection.

Redan förra året skulle en ny djurskyddslag för hela EU ha presenterats. Förväntningarna var stora och löftena likaså. Det skulle införas ett förbud mot burar i lantbruket, vilket skulle innebära ett slut på lidandet för ihopträngda burhöns och isoleringen för nyfödda kalvar i separata boxar. Plågsamma slaktmetoder och stympning skulle också förbjudas, utrymmena för lantbruksdjuren öka och massavlivning av tuppkycklingar upphöra, bland annat. Men efter påtryckningar från jordbrukslobbyn började politiker och andra att vackla och till slut var det bara ett lagförslag som gick vidare, gällande djurtransporter. Ett förslag som kallas ”en bortslarvad möjlighet” av Djurens rätt. 

– Att det enda lagstiftningspaketet vi fick var ett svagt sådant är djupt beklagligt. Det här är en fråga som engagerar EU-medborgare som återkommande nås av skandaler om svältande djur på omkringdrivande fartyg och överhettade djur på Europas vägar. Sist transportlagstiftningen uppdaterades var för ungefär två decennier sedan, vem vet när vi får chansen igen? Det här är helt klart en bortslarvad möjlighet, säger Linda Björklund, sakkunnig etolog hos Djurens rätt, i ett pressmeddelande

Transportförslaget innehöll visserligen förbättringar i form av exempelvis begränsade transporttider och maxtemperaturer, men inget förbud mot export av levande djur till länder utanför EU, som hade kunnat sätta stopp för de riktigt långa och svåra transporterna. De övriga tre delarna i den nya djurskyddslags-tiftningen sköts fram. Det är de som handlar om djurhållning, slakt och märkning, där bland annat förbud mot burar och koldioxidbedövning ingår. 

Politiker kontaktas

Förutom den omfattande översynen av djurskyddslagen ska flera andra viktiga frågor behandlas efter valet. Däribland om det ska införas ett förbud mot uppfödning av pälsdjur och ifall skyddsstatusen för varg, björn och lo ska sänkas.

Många djurrättsorganisationer arbetar för fullt med att lyfta frågorna och göra både väljare och kandidater medvetna om vad som står på spel. Genom kampanjen Vote for animals uppmanas europeiska kandidater avge ett löfte att verka för djuren i tio övergripande frågor, med ett fyrtiotal mer specificerade punkter, allt från att driva på djurskyddslagstiftningen till att förbjuda bläckfiskuppfödning och inrätta en djurskyddskommissionär. I skrivande stund har 24 svenska kandidater skrivit under. 16 från Miljöpartiet, fem från Sverigedemokraterna, två från Vänsterpartiet och en från paneurpeiska Volt, som vill se ett enat Europa.

Roger Pettersson, generalsekreterare på World animal protection, fick under resan till Brasilien ”se den här extremt storskaliga köttproduktionen och sojafälten som breder ut sig”. Foto: Tom Svensson/WAP

Flera kandidater uppmanas stå upp för löftena och bland andra World animal protection arbetar med att uppmärksamma politikerna på djurrättsfrågor.

– Det är någonstans runt 400 kandidater och alla kommer att få kontakt med oss inför valet, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World animal protection. 

Organisationen kommer också att skicka frågor till varje parti för att göra en guide till deras djurpolitik. 

– Sedan ska vi samtala med dem inom partierna som har aktiva djurskyddsroller, så att det också blir en påverkan inifrån partierna.

Det planeras även för en paneldebatt tillsammans med Djurens rätt och Djurskydd Sverige. 

– Det här EU-valet är jätteviktigt. Därför att det här parlamentet och den kommande kommissionen måste ta itu med det som den nuvarande kommissionen inte har mäktat med. 

Minst en miljon underskrifter

Roger Pettersson nämner den nya djurskyddslagstiftningen och medborgarinitiativen End cage age – för ett burfritt lantbruk, och Fur free Europe – för ett pälsfritt Europa. Båda skrevs under av fler än en miljon EU-medborgare, vilket är gränsen för när EU-kommissionen måste ta hänsyn till förslagen. Frågan om ett förbud mot pälsdjursuppfödning behandlas nu av EU:s myndighet EFSA, som bland annat tar fram vetenskapliga underlag om djurhälsa och djurskydd. I mars besöktes pälsfarmer i Finland som en del i utredningen av förhållanden på pälsfarmer. Något som World animal protection kallar ”en fördröjning av ett pälsförbud” och ”ett svek mot både pälsdjuren och folkviljan i EU”. 

– För mig är forskningsläget solklart. Man kan inte hålla minkar, rävar och så vidare i bur om man vill att de ska ha en acceptabel välfärd, säger Roger Pettersson. 

Tror du att det kommer bli ett pälsförbud?

– Jag tror att det finns förutsättningar för det, absolut. Det vore en skam om det inte gick igenom.

I medborgarinitiativet för ett pälsfritt Europa ingår ett förbud mot handel med pälsprodukter. World animal protection driver frågan att de krav som ställs på djurproduktionen inom EU också ska gälla på importmarknaden.

– Vi är inte motståndare till handel, men vi vill att handeln ska användas för att stärka djurvälfärden runt om i världen och inte tvärtom, säger Roger Pettersson. 

Han påpekar att något som skulle kunna stoppa burförbudet är argumentet att det skulle leda till att den inhemska produktionen konkurrerades ut av billigare importvaror. 

Djurrätt och djurskydd är en viktig fråga för EU-medborgare. Förra året demonstrerade många i Spanien mot att landets nya djurskyddslag exkluderade vissa djur. Foto: Paul White/AP/TT

Något annat som World animal protection verkar för är att förbättra för vilda djur i fångenskap och minska eller helst stoppa exploateringen av djur i nöjesbranschen. 

– Vi skulle vilja få upp djurparksdirektivet, zoodirektivet, som också är föråldrat, på dagordningen. Det skulle vara väldigt bra om den frågan togs upp, säger Roger Pettersson.

Vilka är de tre absolut viktigaste frågorna i valet?

– Jag skulle säga den nya djurskyddslagstiftningen, både med tanke på att den nuvarande är så pass föråldrad och otidsenlig, och för att skulle man misslyckas nu, så skulle det vara en katastrof. Det andra är Fur free Europe. Sedan har vi en tredje fråga som vi driver, som vi tycker är väldigt viktig och det är översynen som ska ske nästa år av EU:s deforestation law (avskogningslag; red:s anm.).

Roger Pettersson förklarar att det finns en lista med varor som man inte får handla med om de har bidragit till avskogning. Nötkött står med, men inte kyckling och fläsk, som World animal protection försöker få in.

– Den affärsmodell som de storskaliga och högintensiva köttproducenterna använder sig av i världen är inte bara skadlig och fruktansvärd för djuren som hamnar i djurfabrikerna, utan bygger också på att de föder upp de här djuren med billig soja. Soja som i sin tur leder till avskogning, att vilda djur mister sitt livsutrymme och urbefolkningen hotas. 

Sojafälten breder ut sig

Roger Pettersson berättar om hur han i höstas reste till Brasilien för att dokumentera avskogningen.

– Jag träffade en representant från urbefolkningen och kunde med egna ögon se den här extremt storskaliga köttproduktionen och sojafälten som breder ut sig.

– Det som tog var att man ena dagen kunde stå på ett ställe och filma och ha en regnskog runt omkring sig. Och nästa dag, eller några dagar senare när man såg samma område, så var det nedbränt. 

Han berättar om när han följde med brandmän i Amazonas, som förutom att släcka bränder arbetar med att rädda djur. 

– Vi stod och pratade och helt plötsligt hör man bara världens skrik från apor. Och man förstår att de här aporna förmodligen har eldhärdar runt omkring sig och inte tar sig ut.

Efter en stund tystnade skriken och brandmännen antog att djuren hade klarat sig, eftersom de stora djuren ofta lyckas fly. 

– Men när man ser alla dessa skadeverkningar och känner lukten, den fruktansvärda stanken, och man förstår hur det här drabbar djur … Det är en av våra frågor där EU kan göra en insats, säger Roger Pettersson. 

Så hittar du de mest djurvänliga kandidaterna

Se deras presentationer av sig själva och vilka frågor de tycker är viktiga. 

Läs guider till valet med frågor som publiceras av djurrätts- och djurksyddsorganisationer.

Titta på paneldebatten som anordnas av Djurens rätt, Djurskydd Sverige och World animal protection.

Kolla vilka som har skrivit under kampanjen Vote for animals.

Titta på tidigare debatter i EU-parlamentet, riksdagen och andra plattformar.

Kolla upp hur partierna har röstat i olika frågor.

Kontakta kandidater själv och ställ frågor som du vill ha svar  på.

Det är tydligt att djurs välbefinnande är viktigt för EU-väljarna. I Eurobarometern från i höstas angav 84 procent av medborgarna att de vill ha bättre djurskyddsregler. Runt 90 procent vill också att djur i lantbruket ska få utöva sina naturliga beteenden, att det ska införas förbud mot stympning och att förhållandena på slakterier ska förbättras. Majoriteten vill betala mer för produkter om det innebär bättre djurvälfärd. 

En opinionsundersökning i februari från den europeiska konsumentorganisationen BEUC bekräftar siffrorna. Där angav också 78 procent att det borde ställas samma djurskyddskrav på importerade livsmedel. 70 procent vill se en märkning där det framgår hur animaliska livsmedel har producerats, något som ingår i den nya djurskyddslagstiftningen.

De flesta framgångsrika medborgarinitiativen, sex av tio som har klarat gränsen på en miljon namnunderskrifter sedan 2012, handlar dessutom om djur. End the cage age skrevs under av runt 1,4 miljoner personer och namninsamlingen för Fur free Europe avslutades i förväg efter 1,7 miljoner underskrifter.

Det nya parlamentet kan sätta stopp för pälsdjursuppfödningen. Foto: Mads Claus Rasmussen/AP/TT

Framstående forskare som Jane Goodall, globala miljöorganisationer, föreningar för lantbrukare och konsumenter, företagare och politiker har uppmanat EU-kommissionen att presentera den nya djurskyddslagen. Att det inte gjordes har många kallat för ett ”demokratiskt svek”

”Tas inte på allvar”

Roger Pettersson tror det finns en stor risk att politiker inte tar hänsyn till frågor som exempelvis rör djur och miljö. 

– De tas inte på allvar, utan andra frågor hamnar i första rummet. Det finns också en stor risk att vi får ett parlament som kanske blir mer konservativt om man tittar på hur svängningen är ute i Europa. Det vore hemskt.

Hur kan man som väljare påverka djurens situation?

– Gå och rösta på den mest djurvänliga kandidaten du tycker att du hittar på listorna. Men också genom att ställa frågor och lyfta de här frågorna. 

Han påpekar att det är medborgarinitiativ som ligger bakom förslagen om burfritt lantbruk och pälsfritt Europa. 

– Som medborgare har man sin rösträtt, det är viktigt att man gör den hörd. Och det kan påverka, helt klart. Vi tror att den starkaste motkraften till att djur behandlas illa är public mobilisation.

Han hoppas att det nya parlamentet återspeglar den starka opinionen för ett bättre djurskydd i Europa, att parlamentet ska ”gå i takt med folket i EU och inte ligga ett antal steg efter”.

Efter valet kommer World animal protection arbeta för att den nya djurskyddslagstiftningen står med i EU-kommissionens planering som presenteras runt slutet av sommaren. 

– Det enda vi får veta från kommissionen är att man arbetar på den. Men den finns inte med i någon plan, den blev bortplockad när den inte togs upp i december. Så det allra viktigaste, till att börja med, är att försöka få upp den, säger Roger Pettersson. 

– Det är jätteviktigt att vi får ett parlament nu som tar de här frågorna på allvar. Och att vi får en majoritet för en rejäl förändring av hur djur hålls och hur djur används inom EU, säger han. 

10 övergripande löften för djuren

I kampanjen Vote for animals samlas ett fyrtiotal punkter, som ett burfritt lantbruk och förbud mot bläckfiskuppfödning, under tio löften som kandidater i hela Europa uppmanas skriva under.

1. Driva på arbetet i djurfrågor.

2. Stoppa lidandet på djurtransporter. 

3. Skydda djurvälfärden för vattenlevande arter. 

4. Bättre livsmedelsproduktion för människor, djur och vår planet.

5. Striktare regler för importerade animaliska produkter. 

6. Påskynda övergången till vetenskap utan djurförsök.

7. Bättre förutsättningar för vilda djur.

8. Förbud mot pälsfarmer och produkter därifrån. 

9. Förbättringar för sällskapsdjur.

10. Inrätta en djurskyddskommissionär. 

Eurogroup for animals

Artikeln har uppdaterats efter att två centerpartister har tagits bort från listan över politiker som skrivit under kampanjen Vote for animals. I en tidigare version stod det att två från Centerpartiet hade skrivit under.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV