Radar · Djurrätt

Pälsförbudet diskuteras i EU

Kampen mot uppfödningen av pälsdjur har pågått länge.

Förslaget om ett pälsfritt Europa har presenterats för parlamentet. Ett förbud måste införas omgående, menar forskare och djurskyddsorganisationer. Lidandet för pälsdjur och lantbruksdjur måste upphöra.

Innan årets slut ska EU-parlamentet svara på medborgarförslaget Fur free Europe, där 1,5 miljoner medborgare kräver att pälsfarmerna i Europa stängs ner. 20 medlemsstater har redan infört någon form av förbud. Omställningen har tagit fart efter Covidutbrottet, då minkar har identifierats som möjliga smittobärare. Massavlivningen av runt 15 miljoner minkar i Danmark 2020 ledde till nyval. I början av oktober beslutades också om avlivning av runt 270 000 pälsdjur i Finland, de flesta rävar, efter utbrott av fågelinfluensa. Svenska regeringen meddelade i september att det kan bli aktuellt med ett förbud mot pälsdjursuppfödning. 180 miljoner kronor avsätts för stöd till minkfarmare som lägger ner verksamheten.

– Den här typen av verksamheter har varit omgärdade av en del problem, fram och tillbaka. I tangentens riktning ligger också att EU mycket väl kan komma överens om att man går den här vägen, sade landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i ett pressmeddelande.

Stort engagemang

Vid utfrågningen i EU-parlametet 12 oktober gratulerades initiativtagarna till medborgarinitiativet Fur free Europe för framgången, rapporterar Djurens rätt. Kommissionärerna Věra Jourová och Stella Kyriakides inledde genom videolänk och konstaterade att sex av tio medborgarinitiativ som nått gränsen på en miljon namnunderskrifter handlar om djur. Alla Europaparlamentariker som uttalade sig under utfrågningen stöttade förslaget om pälsförbud.

– Jag är glad över det fortsatt stora engagemanget för Fur free Europe som visades idag, och hoppas att kommissionen lägger fram ett ambitiöst förslag för ett pälsfritt Europa, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt i ett uttalande.

På plats medverkade bland andra Bo Algers, professor emeritus vid SLU och Johan Lindsjö, veterinär och verksam vid Nationellt centrum för djurvälfärd och institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU. Bo Algers, aktiv debattör i frågan som Syre tidigare har intervjuat, påpekade att minkar som i det vilda lever ensamma, där de jagar och simmar i stora revir, inte är anpassade till att leva i små burar.

Läge att leva upp till löfte

Johan Lindsjö kommenterade att pälsfarmning bryter mot de mest fundamentala principerna för djurvälfärd. Han konstaterar att de artspecifika behoven som pälsdjur har inte kan tillgodoses på farmer.

– Det här borde allvarligt övervägas under den fortgående översynen av EU:s djurskyddslagstiftning, påpekade han.

Många Europaparlamentariker passade på att ta upp frågan om den nya djurskyddslagen. Att de utlovade förslagen måste presenteras var en allmän hållning. Syre har rapporterat om hur den utlovade nya djurskyddslagstiftningen har skjutits upp, med det senaste beskedet att bara ett av flera förslag ska presenteras och först i december. Eurogroup for animals vd Reinke Hameleers konstaterar att det inte kunde finnas ett bättre tillfälle att införa ett förbud mot pälsdjursuppfödning och införliva det i den nya djurvälfärdslagen.

– EU-kommissionen har nu möjligheten att uppfylla sitt löfte att publicera hela förslaget i slutet av året, säger hon i ett uttalande.

Protest i Bryssel

Dagen innan presentationen av Fur free Europe samlades flera EU-parlamentariker, advokater och djurskyddsorganisationer för att uppmana EU-parlamentets ordförande Ursula von der Leyen att presenterade den utlovade djurskyddslagstiftningen. De protesterade utanför Berlaymontbyggnaden i Bryssel där EU-kommissionen och stöttades av bland andra primatologen Jane Goodall, som bad om ett möte med Ursula von der Leyen för att diskutera frågan. Hon påpekade att de föråldrade bursystemen som används orsakar enormt lidande för djuren som har förmåga att uppleva frustration, rädsla och smärta.

– Tyvärr vekar det som att den mäktiga jordbrukslobbyn har motverkat de reformer som så desperat behövs, eftersom djurens välfärd inte är viktigt för dem. Det verkar som att ordförande von der Leyen har lyssnat till stora företag, snarare än de miljoner EU-medborgare som stöder det utlovade burförbudet, uttalade Jane Goodall.

Burförbudet som ingår i EU:s utlovade förslag om nytt djurskydd berör lantbruksdjur och initierades av medborgarinitiativet End cage age som uppnådde 1,4 miljoner namnunderskrifter.

Läs mer: 

Djurens rätt om minkbeskedet: ”Äntligen!”

Emma Wiesner (C) samlar stöd för djuren i EU-parlamentet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV