Radar · Djurrätt

Regeringen öppnar för att stänga minkfarmar

Minknäringen fick sig en rejäl törn under coronapandemin.

Regeringen öppnar för att förbjuda minkfarmar i Sverige. Samtidigt ska minkföretagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet kunna få ekonomiskt stöd.

– Jag tycker det är viktigt att man på ett respektfullt sätt hanterar en bransch som har funnits i det här landet väldigt länge, så att man kan göra en kontrollerad avveckling, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och fortsätter:

– Nu får man den möjligheten och parallellt så utreder vi också ett förbud mot pälsdjursuppfödning.

Tjugotal företag

Det finns i dag cirka 20 aktiva företag i Sverige som föder upp mink för pälsproduktion.

Regeringen vill avsätta totalt 180 miljoner kronor år 2024 och 2025 för att stötta de företagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet med minkuppfödning för pälsproduktion.

Samtidigt kommer regeringen inleda en översyn av djurskyddslagstiftningen. Syftet är att utreda om djurskyddslagen ska ändras så att pälsdjursuppfödning inte längre blir tillåtet över huvud taget. Det kan även påverka en småskalig uppfödning av kaniner.

Omgärdade av problem

Peter Kullgren hänvisar till problemen som drabbade minknäringen under coronapandemin, då viruset muterade i djuren.

– Den här typen av verksamheter har varit omgärdade av en del problem, fram och tillbaka. I tangentens riktning ligger också att EU mycket väl kan komma överens om att man går den här vägen, säger han.

– Alla som följer debatten kan konstatera att det finns många etiska diskussioner kring djuruppfödning som enbart syftar till päls. Jag lägger ingen värdering i det, säger Kullgren.

Han hoppas nu att företagen tar del av ersättningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV