Zoom

Emma Wiesner (C) samlar stöd för djuren i EU-parlamentet

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) kämpar för att den nya djurskyddslagen ska röstas fram i EU.

Djurskyddsorganisationer och politiker larmar för att EU:s utlovade djurskyddslagstiftning kanske inte blir av. Miljarder djur som skulle få ett bättre liv sviks och Sverige får en sämre konkurrenskraft. Åratals arbete går förlorat och demokratin urholkas. Men än är kampen inte över.

I september skulle EU:s nya djurskyddslag presenteras. Men EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens utelämnande av djuren i sitt årliga tal State of the union den 13 september gjorde många bekymrade.

– Att ett så omfattande och aktuellt arbete inte ens nämns är oroande, kommenterade Matilda Antti, politisk sakkunnig på Djurens rätt i ett pressmeddelande.

Syre har rapporterat att utländsk media har börjat spekulera i att lagen bordläggs och röster höjs både i Europa och resten av världen för att slutföra arbetet med en ny lagstiftning. Den nuvarande är föråldrad och lever varken upp till vetenskaplig data eller sociala förväntningar. Bland andra världsberömda Jane Godall och filosofen Peter Singer påpekar detta i ett öppet brev från 637 forskare, företagare och lantbrukare med flera till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Många politiker tycker också att det nya lagförslaget måste presenteras som utlovat. EU-parlamentariker Emma Wiesner (C), berättar för Syre att det finns ett starkt stöd för en djurvälfärdslagstiftning i Europaparlamentet.

– Det gör mig orolig att kommissionen än inte har presenterat sin lagstiftning. Jag satt i parlamentets granskningsutskott för djurtransport för något år sedan, och de utfrågningar med experter som vi höll visade med all önskvärd tydlighet att EU-länderna inte gör tillräckligt och nuvarande regler inte räcker, säger hon.

Upprop för djuren

Emma Wiesner har startat ett upprop över partigränserna för att öka trycket på EU-kommissionen. I en debattartikel i ATL klargör hon att det är Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupp EPP som ligger bakom kommissionens backning, eftersom de ”agerar populister och gnäller högljutt” om att lagstiftningen bland annat skulle leda till en kollaps av det europeiska lantbruket. Syre har rapporterat om att jordbrukslobbyn som kommer med felaktiga så kallade vetenskapliga och ekonomiska analyser har stor påverkan på politiker.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), som ligger bakom förslagen i den nya lagstiftningen, menar i stället att det skulle bli en jämnare konkurrens inom EU och lantbruk som inte lever upp till kraven skulle gynnas genom att få stöd till en omställning.

Förbud mot avhorning och större utrymme är några av åtgärderna i den nya djurskyddslagstiftningen
Förbud mot avhorning och större utrymme är några av åtgärderna i den nya djurskyddslagstiftningen. Foto: AP/TT

Emma Wiesner (C) är också rädd för att svenska bönder, med högre priser, på grund av en bättre djurhållning, skulle få sämre konkurrenskraft.

– Min största farhåga är att det inte kommer något förslag alls, men jag är också orolig för att EU-kommissionen nu kommer med ett helt urvattnat bud och vi blir kvar med för lågt ställda krav, som flera länder ändå inte når upp till, och alltför lång övergångsperiod där de lantbrukare som redan gjort jobbet, till exempel de svenska, drabbas för att resterande EU-länder inte följer med, säger hon och fortsätter:

– Jag kommer göra allt för att så inte är fallet, därför har jag samlat stöd från alla partigrupper i Europaparlamentet för att försöka se till att vi får en ambitiös lagstiftning som höjer välfärden för djuren och skapar konkurrensfördelar för de lantbrukare som tar hand om sina djur.

Hon vet inte när det kan väntas besked om hur det kommer att gå med den nya djurskyddslagen.

– Jag har inte fått något svar på mitt brev till kommissionen ännu, men det förväntade jag mig inte heller. Det är i alla fall tydligt att det finns väldigt stort stöd i parlamentet för en djurvälfärdslagstiftning innan denna mandatperioden är slut – och jag hoppas att mitt brev får kommissionen att lägga på ett kol.

Flera nya förbud

Den nya djurskyddslagen innehåller 18 åtgärder, enligt utkastet till en konsekvensanalysrapport som läckte ut i somras och presenterades av organisationen Eurogroup for animals. Där listas bland annat ett förbud mot burar i lantbruksindustrin, ökat utrymme för alla djurarter och förbud mot stympning som svanskupering och näbbklippning. De långa djurtransporterna som Syre har rapporterat om ska också stoppas enligt förslaget.

Förbudet mot burar i lantbruket drevs fram genom medborgarförslaget End cage age som nådde upp i 1,4 miljoner namnunderskrifter 2019, vilket ledde till att EU-kommissionen behövde se över kravet. Att kommissionen nu verkar backa ses av många som ett demokratiproblem.

Tyra Lundberg, kommunikationsansvarig för Emma Wiesner, kommenterar att det är väldigt osäkert om EU-kommissionen kommer att lägga fram det ”sedan länge utlovade förslaget”.

– Dessutom har det varit väldigt tyst från kommissionens håll sedan media började rapportera om ryktet att de vill backa från sitt löfte om att förbättra reglerna för djurvälfärd. Det är anmärkningsvärt och dessvärre inte särskilt lovande. Vi går så sakta mot ett EU-val och de konservativa hotar ständigt att skjuta ner eller bromsa all möjlig lagstiftning på det gröna området, skriver hon till Syre.

Läs mer:

EU:s utlovade djurskyddslag kan skrotas: ”Demokratiskt svek” mot miljarder djur

Levande djurtransporter splittrar EU-länder

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV