Radar · Djurrätt

Levande djurtransporter splittrar EU-länder

Ett fartyg som transporterar levande djur i Australien.

Åsikterna om långa transporter av levande djur går isär i EU. Levande djurtransporter till länder utanför EU bör inte förbjudas, menar flera medlemsländer i ett positionsbrev som presenterades under måndagens ministermöte. Något som Nederländerna med flera motsätter sig.

Under andra halvan av 2023 väntas EU-kommissionen presentera ett förslag om EU:s nya djurskyddslagstiftning. En av de områden som ses över, är de långa transporterna av levande djur till länder utanför EU. Transporterna har varit föremål från skarp kritik från många håll, inte minst efter de uppmärksammade skandalerna på Medelhavet samt i Suezkanalen, då tusentals djur fastnade till sjöss i veckor och månader och svalt ihjäl eller fick avlivas.

Men inför EU-kommissionens förslag som väntas inom de kommande månaderna, är rösterna inom EU splittrade. Vissa kräver ett totalt förbud mot transport av levande djur till länder utanför EU, medan andra vill se hårdare krav på att EU:s bestämmelser följs under transporterna och att transportförhållandena förbättras. Nu motsätter sig Portugal, Spanien, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen och Rumänien ett EU-förbud mot transport av levande djur till länder utanför EU.

Under dagens ministermöte i jordbruks- och fiskerådet, presenterade länderna ett så kallat positionspapper, där de argumenterar för att transporterna är nödvändiga för att djurindustrin i EU ska fungera ”smidigt”. Något som under diskussionerna också fick stöd från flera andra länder. Organisationen Djurens rätt, som länge har krävt ett förbud mot transporterna, ser oroande på att flera EU-länder diskuterar frågan utifrån en främst ekonomisk vinkel, utan hänsyn till djuren.

– De ser det som en handel som måste underlättas och få fortgå, en handel med levande varelser. Samtidigt ser vi hur transporterna har lett till stora katastrofer om och om igen, vilket har fått oerhörda konsekvenser för djuren, säger Linda Björklund, sakkunnig etolog på Djurens rätt.

Hon fortsätter;

– Vi vet att det finns länder som ställer sig emot ett förbud eller begränsningar av exporten, så det är inte förvånande. Men det är samtidigt sorgligt att se.

”Finns en chans”

Flera länder motsatte sig dock förslaget som presenterades under dagens möte. Några av medlemsländerna, bland dem Tyskland, Österrike, Danmark och Luxemburg, argumenterade istället för en ambitiös översyn av djurvälfärden på transporterna. Nederländerna å sina sida, krävde ett direkt förbud.

Sverige, som sedan den första januari är ordförandeland, yttrade sig inte i frågan under detta ministerrådsmöte. Men den svenska ställningen har hittills ställt krav på bättre djurvälfärd. Något som så sent som i somras, under ministerrådsmötet i juli, argumenterades för tillsammans med Belgien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Att Sverige skulle ändra fot i frågan, är inte troligt, enligt Linda Björklund. Däremot understryker hon vikten av att frågan fortsätter att lyftas. Särskilt när det börjar höras allt starkare röster som motsätter sig en skärpt lagstiftning.

– Det är viktigt att Sverige tar alla möjligheter som finns att vara pådrivande i frågan. Vi vet att det finns ett engagemang och hoppas att Sverige gör allt för att det blir en ambitiös lagstiftning av detta, säger Linda Björklund.

Samtidigt hoppas hon att Sverige går från att enbart kräva en bättre lagstiftning, till att, likt Nederländerna, kräva ett totalt förbud mot att levande djur transporteras till länder utanför EU.

– Det är så långa transporttider det handlar om och det är jättesvårt att se till att EU:s lagstiftning följs. Det handlar om veckor och ibland månader ute på ett fartyg där miljön är allt annat än anpassad för djurens behov. De utsätts för stor stress, skaderisk och riskerar att bli utan mat och vatten, där konsekvenserna blir ett enormt lidande och till och med risk för att de dör eller måste avlivas.

Tror du att det finns en chans att EU faktiskt förbjuder levande djurtransporter?

– Jag tror att det fortfarande finns en öppning för det och vi hoppas att det kommer att bli så. Det är en jätteviktig fråga att få slut på de här långa, hemska sjötransporterna.

– Men skulle det inte bli ett förbud så måste lagstiftningen oavsett skärpas, säger Linda Björklund.

Omröstning om djurtransporter i EU: ”Låter vinstintresset gå före djurens välbefinnande”

Djur fast på fartyg i Suezkanalen –  hundratusentals riskerar svälta ihjäl

Kornas misär på Medelhavet ger eko i Bryssel