Radar · Djurrätt

Djur fast på fartyg i Suezkanalen –  hundratusentals riskerar svälta ihjäl

Djur som ligger i avföring och smuts under en tidigare djurtransport.

Hundratusentals djur befinner sig på de 20-tal djurtransporter som har stått stilla till sjöss i drygt en vecka efter stoppet i Suezkanalen. Det är oklart när fartygen börjar rulla igen och en del av djuren, om än inte alla, kan redan ha svultit ihjäl. ”Situationen är riktigt illa”, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Containerfartyget Ever Given som gick på grund i Suezkanalen har blockerat all trafik genom kanalen i en vecka. Enligt uppgifter lyckades man dra loss fartyget under måndagen, men trafiken är ännu inte igång. Uppemot 400 fartyg som fastnat i kanalen står nu i kö för att få åka vidare en efter en, vilket beräknas kunna ta ytterligare några dagar.

Bland de fartyg som väntar finns drygt 20 djurtransporter, enligt tidningen The Guardian. Det rör sig om uppemot 200 000 djur, bland annat får och kor, som transporteras långa sträckor, ofta i trånga utrymmen, för att sedan slaktas i ankomstlandet. Nu riskerar de istället att svälta ihjäl på fartygen, efter minst en vecka till sjöss. Risken för att foder och vatten är slut på några av fartygen är stor och en del djur kan redan ha avlidit, enligt organisationen Djurens Rätt. De individer som än är vid liv, löper stor risk att dö.

– Det är verkligen illa att det har blivit såhär, situationen är väldigt kritisk för de här djuren nu, eftersom transporterna är åtminstone är en vecka försenade, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Enligt uppgifter som Djurens Rätt tagit del av startade en del av djurtransporterna sin resa minst två veckor innan det blev stopp i Suezkanalen. Det innebär att en del djur ombord kan ha transporterats i flera veckor.

– Det finns en stor risk att djur redan har dött på fartygen. Om det är så så blir det nog inte det första som informeras ut, men man kan utgå ifrån att det är väldigt kritiskt nu för dessa djur, säger Linda Björklund.

Att djurtransporterna får företräde när fartygen börjar släppas fram igen är ytterst nödvändigt för att minska djurens lidande.

– Även att se till att de får vatten och foder, säger Linda Björklund.

"Inför exportförbud för levande transporter"

Så sent som i veckan dödades tusentals djur, efter att ha varit fast på två transportfartyg i Medelhavet i flera månader. Detta efter att de nekades landstigning på grund av misstankar om att virussjukdomen blåtunga drabbat djur ombord. Hundratals djur dog av svält och smuts under väntan.

Situationen i Suezkanalen är ytterligare ett tydligt bevis på hur utsatta djuren är vid transporter, menar Linda Björklund.

– Skandalerna kommer en efter en. Transportsituationen i sig är riskabel och när det handlar om djur så blir konsekvenserna allvarliga. Djuren befinner sig i en undermålig miljö och i en situation som är skrämmande för dem. Det är trångt och det blir smutsigt från djurens egen avföring. De riskerar till och med att svälta ihjäl. 

Att utöka kontrollerna för att se till att rådande regler vid djurtransporter efterlevs, är inte tillräckligt vid situationer som denna, där ett annat fartyg blockerar transportvägen. Exportförbud för levande djur är det enda rimliga, menar Djurens Rätt.

– Vi menar att det får vara nog nu. EU och medlemsländerna måste omedelbart ta ett beslut om att man inte ska få exportera djur längre. De här händelserna visar bara på hur nödvändigt det är. Inte ett enda djur ska behöva riskera att hamna i den här situationen.

Även utan stopp, förseningar och andra oförutsedda händelser innebär långa transporter ofta ett stort lidande för djuren, vilket Syre har rapporterar om vid flera tidigare tillfällen.

– Det handlar i grund i botten om pengar och att djur inte ses som de kännande och levande individer de är. De är inte varor som man kan handla med på det här sättet, säger Linda Björklund som hoppas att det lidande som vi i dag bevittnar vid djurtransporter resulterar i snabba politiska beslut.

Läs mer: 

EU står för 75 procent av världens djurtransporter

Kornas misär på Medelhavet ger eko i Bryssel

Tusentals kor fast på fartyg i månader

Djurrättsorganisationer vill stoppa köerna för djurtransporter

Djurvänner vädjar till Stena Line: Sluta transportera kalvar!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV