Radar · Djurrätt

EU står för 75 procent av världens djurtransporter

Att grisar föds i ett land, växer upp i ett annat och slaktas i ett tredje är inte ovanligt.

1,8 miljarder levande djur transporterades 2019 över olika landsgränser, och EU svarar för över tre fjärdedelar av den internationella handeln, enligt statistik från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Under de senaste 50 åren har den internationella handeln med levande djur fyrdubblats. Och EU svarar för upp emot 80 procent av djurtransporterna, enligt siffror som tidningen The Guardian begärt ut från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Transporter som för djurens del innebär stress, risk för skador, hunger, törst och utmattning. Dessutom riskerar djuren lägre standard på slakterierna vid ankomstorten än i uppväxtlandet, och stressen ökar risken för infektionssjukdomar, enligt en ny rapport från organisationen Eurogroup for animals.

95 procent av djuren i den internationella handeln är kycklingar, och mindre än 1 procent är kor, enligt FAO:s statistik.

En av orsakerna till att transporterna ökar är att olika länder specialiserat sig på olika typer av djur. Tyskland har satsat på kycklingar, medan Danmark är världens största exportör av gris.

– Under det senaste decenniet har vi sett hur grisproduktionen har specialiserats till den grad att kultingarna föds i ett land, uppfödda i ett annat och slaktat i ett tredje, säger veterinären Ditte Erichsen till The Guardian.

Bland de särskilda riskerna för grisar under tranport finns värmestress, eftersom grisar saknar förmågan att svettas.

Att djurtransporterna är problematiska har fått EU att i juni 2020 tillsätta en granskningskommitté för ändamålet. EU-parlamentariker Malin Björk (V) är en av initiativtagarna till utredningsutskottet, och hon sa så här till Syre när arbetet var i färd att inledas:

– Det pågår omfattade transporter av levande djur inte bara inom  Europa utan även till länder långt härifrån, i strid med gällande regelverk mot djurplågeri. Det har kommit in över 200 anmälningar till  EU-kommissionen sedan 2007, utan att något att hänt. Nu är det dags att sätta press på myndigheterna så att vi får ett stopp på detta enorma djurplågeri.

Läs även: Usla djurtransporter: Nu har EU fått nog (artikel från juni 2020).