Radar · Djurrätt

Djurrättsorganisationer vill stoppa köerna för djurtransporter

Djur som transporteras riskerar att bli stående i 20 timmar i långa bilköer.

Situationen med coronaviruset, leder till att djurtransporter tillåts bli stående upp till 20 timmar vid gränserna inom och utom EU. Detta måste få ett slut, skriver djurrätts- och djurskyddsföreningar från hela Europa.

Djurens rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med en rad andra organisationer i ett brev uppmanat EU-kommissionen och EU:s jordbruks- och fiskeråd att stoppa export av djur i coronatider.

– Djuren är instängda i transportfordonen. De kommer inte därifrån och väntetiderna har rapporterats vara uppemot 20 timmar långa. Det innebär köer på flera mil. Det är helt oacceptabelt. De här djurtransporterna innebär redan, utan den situation som nu råder, stora risker för allvarligt djurlidande. Djuren utsätts för svår stress, törst, hunger, trängsel, för höga eller för låga temperaturer. Det kan också finnas skadade djur på transporterna, säger Linda Björklund, etolog på Djurens rätt.

Uppmaning till svenska ministrar

Med tanke på den akuta situationen som råder just nu har organisationerna också uppmärksammat bland andra landsbygdsminister Jennie Nilsson och EU-kommissionär Ylva Johansson på brevet. EU-kommissionen har varit tydliga med att djurtransporterna mellan medlemsstaterna måste fortsätta, trots det som Djurens rätt menar är mycket allvarliga risker för djurvälfärden.

De krav som organisationerna ställer är bland annat att exporten av levande djur både på vägarna och till havs ställs in till länder utanför EU, och att alla transporter som är längre än åtta timmar ställs in mellan medlemsländer.

– Vi kräver att export av djur i livsmedelsindustrin, mellan EU-länder och till länder utanför EU stoppas snarast, under den så kallade coronakrisen. I ett längre perspektiv arbetar vi för att all export av djur för slakt eller uppfödning i livsmedelsindustrin ska få ett slut. Så länge djur föds upp i livsmedelsindustrin behöver transporterna av levande djur ersättas av transport av kött och av transport av sperma och embryon då syftet är avel, säger Linda Björklund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV