Radar · Djurrätt

Tusentals kor fast på fartyg i månader

Enligt EU:s regler för djurtransporter ska det finnas en plan för hantering av nödsituationer som sjukdomsutbrott.

2671 kor och kalvar är sedan mitten av december fast ombord på två fartyg på Medelhavet. Flera hamnar har vägrat ta emot djuren, då de misstänks vara sjuka. Fartygen befinner sig nu i Spanien respektive Cypern. Hur många av djuren som lever och hur de mår är oklart.

18 december lämnade transportfartyget Elbeik den spanska staden Tarragona på väg mot Libyen, med 1776 kor ombord. Samma dag avgick fartyget Karim Allah från spanska Cartagena, Tunisien, med 895 kalvar. På båda fartygen fanns djur som misstänks ha drabbats av den allvarliga virussjukdomen blåtunga, något som gjorde att både de planerade slutdestinationerna och flera andra hamnar som fartygen ville angöra har vägrat ta emot djuren.

Det mindre fartyget Karim Allah är nu tillbaka i Cartagena, men djurens tillstånd är okänt, rapporterar djurskyddsgruppen Eurogroup for animals.

– Vi uppmanar spanska myndigheter att snabba på processen och omedelbart låta veterinärer undersöka djuren. Det krävs akuta åtgärder för deras hälsa och välfärd. Vi ber även spanska regeringen om full transparens gentemot civilsamhället angående tillståndet ombord, säger Eurogroup for animals chef Reineke Hameleers i ett uttalande.

Även organisationerna Animals international, Animal welfare foundation och Patav (Plataforma anti-transporte de animais vivos, ungefär: Plattformen mot transporter av levande djur) uppmanar de spanska myndigheter att utreda de två fartygen. Spanska regeringen har, liksom landets köttproducenters branschorganisation Asoprovac, hävdat att djuren kom från områden fria från sjukdomen blåtunga.

Fartyget Elbeik ligger enligt The Guardian för ankar utanför cypriotiska Farmagusta, men inte heller där finns rapporter om djurens tillstånd. Silvia Barquero, chef för djurskyddsorganisationen Animal equality Spain, säger till tidningen att hon förstått att många djur redan är döda, och att de överlevande ”lider ett rent helvete”.

Inte första gången

Båda fartygen har även tidigare varit inblandade i totalt 14 försenade transporter mellan år 2000 och 2020, framkommer av en fråga som den nederländska EU-parlamentarikern Anja Hazekamp (företräder Partij voor de Dieren, Djurens parti) ställt till EU-kommissionen den 19 februari. Hazekamp vill därför att fartygens certifikat för att transportera djur ska dras in.

EU har ett regelverk kring djurtransporter, enligt vilket det ska finnas en plan för hur nödsituationer som sjukdomsutbrott ska hanteras. ”Att inget har gjorts visar att reglerna inte efterlevs eller fungerar i praktiken”, skriver Djurens rätt på sin hemsida. Organisationen vill se ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

Inom EU pågår sedan juni 2020 ett arbete med att granska djurtransporterna, vilket Syre tidigare skrivit om.

Läs mer: 
EU står för 75 procent av världens djurtransporter (artikel från 2 februari 2021)
Ingen bättring för irländska kalvar – Pär Holmgren driver frågan i EU (artikel från 18 januari 2021)
Usla djurtransporter: Nu har EU fått nog (artikel från juni 2020).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV