Radar · Djurrätt

Ingen bättring för irländska kalvar – Pär Holmgren driver frågan i EU

Pär Holmgren (MP) tycker att restider för kalvar ska begränsas till max 50 kilometer och 1,5 timmar, jämfört med dagens 19 timmar.

Kalvar som bara är två veckor gamla är utan vatten i upp till 29 timmar under långa transporter från Irland till fastlandet. Nu tar EU-parlamentarikern Pär Holmgren upp frågan i det nya utskottet som granskar djurtransporter. 

Svenska djurskyddsföreningen kämpar mot de plågsamma kalvtransporterna från Irland till övriga Europa, hittills i motvind. I december bjöds ordföranden Johan Beck-Friis in till ett möte om frågan med Irlands jordbruksdepartement. Det blev en besvikelse.

200 000 kalvar

Syre har tidigare berättat om de 200 000 irländska kalvar som varje år tvingas vara utan mat i upp till 29 timmar under långa transporter från Irland till fastlandet. Ett bruk som strider mot EU-reglerna.

Svenska Stena line står för majoriteten av transporterna över vattnet, vilket fått Svenska djurskyddsföreningen att engagera sig. Bland annat har de lyckats samla in 23 000 namnunderskrifter i ett upprop mot transporterna.

Egentligen borde så små kalvar inte få transporteras alls, anser Johan Beck-Friis, som är veterinär. Hans krav på Stena line är att rederiet inom max ett år ska sluta transportera kalvar yngre än två månader, och på längre sikt sluta helt.

Efter ett möte med Stena line i höstas bjöds Johan Beck-Friis in att träffa Irlands jordbruksdepartement.

– Detta är tydligen extremt ovanligt, enligt våra engelska kollegor, säger Johan Beck-Friis.

Vill inte minska transporterna

Även representanter från två andra europeiska djurskyddsorganisationer deltog. Men enligt ett protokoll från mötet som Syre fått läsa gick jordbruksdepartementets snack mest ut på att pusha för sin nya djurskyddsstrategi för export av levande djur.

– Jag upplevde inte att den irländska regeringen visade något intresse av att vilja minska exporten.

– När vi talade om det onödiga lidande som de hundratusentals kalvar som säljs utomlands utsätts för varje år, kontrade de med att påtala hur bra det är att miljontals kalvar får stanna på Irland. Helt irrelevant för exportdjuren, säger Johan Beck-Friis.

En kalv under en transport
En kalv under en transport. Foto: Eyes on Animals/ L214/Ethical Farming Ireland

Svenska djurskyddsföreningen fortsätter i stället att uppvakta Stena line om att ta sitt ansvar, men har inte fått något tydligt svar av dem ännu eftersom de menar att omställningen efter Brexit tar all tid.

Syre har tidigare haft kontakt med Fredrick Federley som skulle driva frågan i det nya utskottet som ska granska djurtransporter i EU. Efter att Federley avgått frågar vi Pär Holmgren vad som händer i frågan. Han är  Europaparlamentariker för Miljöpartiet och suppleant i utskottet.

Pär Holmgren: "Ska stoppas"

Pär Holmgren säger att frågan inte har tagits upp under utskottets utfrågningar. Nästa utfrågning, 1 februari, ska fokusera på kontroller, godkännanden av transporter och datainsamling. Då kommer han särskilt att lyfta transporter av icke avvanda djur.

– Transporter av kalvar som inte är äldre än några veckor är i sig olämpligt, men om det överhuvudtaget görs ska de åtminstone följa de striktare regler som finns för transport av unga djur. Tyvärr är det uppenbart att behandlingen av djuren mycket ofta brister och att myndigheterna verkar bortse från att transportföretagen inte följer reglerna, säger Pär Holmgren.

Pär Holmgren tycker att det är viktigt att se till att kontrollerna fungerar. Om regler bryts ska transporterna stoppas, anser han.

– De transporter som bryter mot reglerna ska stoppas om man inte kan åtgärda problemen på plats samtidigt som djuren tas om hand. Sedan bör framtida transporter med samma transportör inte godkännas utan att påpekade brister har åtgärdats. Grova regelbrott bör beläggas med böter.

– Nästa steg är att se över reglerna och garantera att restider och avstånd för unga djur, exempelvis kalvar, minskas till max 50 kilometer och 1,5 timmar, jämfört med dagens 19 timmar, säger Pär Holmgren.

Artikeln har uppdaterats, transporterna för de irländska kalvarna är upp till 29 timmar, ingenting annat.
19 januari: Artikeln har uppdaterats igen, kalvarna är bara två veckor gamla när de transporteras, inte två månader.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV