Zoom

Omröstning om djurtransporter i EU: ”Låter vinstintresset gå före djurens välbefinnande”

EU-parlamentets djurtransportutskott röstade under torsdagen om sina slutgiltiga rekommendationer.

EU:s djurtransporter är ohållbara och längre transporter av yngre djur bör förbjudas. Det konstaterar EU-parlamentets djurtransportutskott, ANIT, efter dagens omröstning, som parlamentet tar ställning till i januari. Förslaget om att skärpa transporttider gick däremot inte igenom – med en rösts marginal.

I april avlivades uppemot 3000 magra och uttorkade kor, kalvar och tjurar, efter tre mörka månaders väntan på transportfartyg till havs. Ungefär samtidigt ledde ett stopp i Suezkanalen till att hundratusentals djur fastnade på fartyg i veckor – i trånga utrymmen, utan tillräcklig tillgång till vatten eller foder. Skandalerna från djurtransporterna har avlöst varandra – vilket enligt många kritiker varit ett bevis på att rådande EU-regelverk inte är tillräckligt. Bara sedan 2007 har EU-kommissionen fått in mer än 200 rapporter om överträdelser på djurtransporter, varpå man lovat att återkomma med en ny förordning senast år 2023.

I juni 2020 tillsattes därför ett tillfälligt djurtransportutskott, ANIT, som fick i uppdrag att undersöka hur regelverket om djurtransporter i EU efterlevs och implementeras. Efter ett års arbete är utskottet nu klar med sin slutrapport. Under torsdagen röstade de 30 ledamöterna i utskottet för sina förslag – som utgör ett viktigt underlag när EU-parlamentet röstar om frågan i januari nästa år.

ANIT konstaterar att rådande lagstiftning inte är hållbar och uppmanar därför EU-kommissionen att bland annat presentera konkreta förslag för hur antalet transporter med levande djur kan minskas samt hur djurvälfärden för de djur som transporteras kan förbättras. De uppmanar också till ett förbud av transport för icke-avvanda djur, som kalvar och kultingar, som är yngre än fem veckor. Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker och ledamot i utskottet, ställer sig generellt positiv till resultatet.

– Det är välkommet att utskottet enats om att totalförbjuda transporter av de allra minsta djuren. Kultingar och kalvar är extra känsliga, och att utsätta dem för dygnslånga resor i trånga utrymmen, utan tillräckligt med vatten och mat, är ohållbart. Vi måste göra om och göra rätt, och sätta djurens mående i första rum, säger Pär Holmgren (MP).

Men han är inte helt nöjd. Den gröna gruppens förslag om skärpta transporttider gick nämligen inte igenom – med mycket liten marginal.

– Tyvärr föll det viktiga förslaget om att att 8 timmar ska vara huvudregel för långdistanstransporter inom EU med en enda rösts marginal. Det är tråkigt att se att Peter Lundgren (SD), som enda svensk, valde att rösta emot vårt förslag, säger Pär Holmgren och fortsätter:

– Den gröna gruppen är enig när det gäller dessa frågor. Flera av de övriga grupperna är däremot splittrade.

Han understryker också att det, enligt honom, under förhandlingarnas gång blivit påtagligt att en del ledamöter sätter ekonomiska aspekter över djurvälfärd.

– I förhandlingarna har det blivit tydligt att vissa av de andra gruppernas förhandlare låter vinstintresset inom djurindustrin gå före djurens välbefinnande, och står på industrins sida, och inte sätter djurens mående i första rum. Dagens omröstningsresultat är ett exempel på just det, säger Pär Holmgren.

EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) sitter i EU-parlamentets djurtransportutskott ANIT
EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) sitter i EU-parlamentets djurtransportutskott ANIT. Foto: Fredrik Persson/TT

Parlamentet röstar i januari

I januari 2022 ska EU-parlamentet rösta om ANIT:s förslag. Den gröna gruppen kommer då åter att lägga fram förslaget om skärpta transporttider, som inte gick igenom i dag. Med tanke på att det slutade så jämnt i dag, är Pär Holmgren hoppfull inför kommande omröstning.

– I januari kommer vi att lägga fram förslaget för hela parlamentet och hoppas då att fler ställer sig bakom det. För mig är det självklart att sätta en maxgräns för hur länge ett djur får fraktas på Europas vägar, och att sjötransporter också regleras av maxtider.

Hur ser du på framtiden? Blir det någon skillnad för de djur som transporteras, inom en snar framtid?

– Det här är en bra början och en viktig första markering från Europaparlamentet. Med ett starkt ställningstagande från EU-parlamentet har vi goda förutsättningarna för att påverka den lagstiftning som EU-kommissionen snart väntas presentera. För det vi vet är att det gällande regelverket är daterat, och att vissa medlemsländer tyvärr inte följer det. Så kan det inte få fortsätta, säger Pär Holmgren.

Läs mer:

Djur fast på fartyg i Suezkanalen –  hundratusentals riskerar svälta ihjäl

Kornas misär på Medelhavet ger eko i Bryssel

Sammanfattning djurtransportutskottets (ANIT:s) krav:

Utskottet uppmanar EU-kommissionen att revidera den gällande lagstiftningen, och inom ramen för denna presentera konkreta förslag för hur EU kan minska antalet transporter med levande djur och förbättra djurvälfärden för de djur som transporteras.
Utskottet uppmanar alla EU:s medlemsländer, särskilt de som påvisat stora brister, och EU-kommissionen att ta alla nödvändiga steg för att förbättra implementeringen och tillämpningen av de existerande regelverket. Detta genom att få på plats skarpare kontrollmekanismer vid rapporter om överträdelser av förordningen, och genom att sanktionera medlemsländer som inte tillämpar förordningen på ett effektivt sätt.
Utskottet understryker att EU måste arbeta föra att skapa nödvändiga förutsättningar för att ställa om till att transportera säd och embryon istället för avelsdjur, och kadaver, genetiskt material och kött istället för levande djur. Pekar på att existerande EU-medel, såsom EU:s jordbruksbudget, kan bidra i det här arbetet.
Utskottet betonar att ett ökat fokus på småjordbruk och småskaliga, lokala och mobila slakterier i de regioner med flest djur, kan leda till kortare transportsträckor för djur.
Uppmanar att den revidering av lagstiftning introducerar bättre standarder för längden på transporterna, utrymme och temperatur i fordonen, och krav gällande tillgång till foder och vatten.
Följande två ändringsförslag från den gröna gruppen i utskottet gick också igenom:
Totalförbud att transportera djur yngre än fem veckor – med undantag för kortare transporter á 2 timmar.
Förbud mot att transportera dräktiga djur efter sista tredjedelen av dräktigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV