Zoom

Regeringens försök att öka rovdjursjakten KU-anmält – vargens skydd kan sänkas i vår

Sverige står bakom förslag om sänkt skydd för björn och lodjur.

Regeringen står bakom en skrivelse om att sänka skyddet för björn och lodjur i EU, för att möjliggöra ökad jakt. En KU-anmälan för att beslutet inte är förankrat har lämnats in av Miljöpartiet genom Rebecka Le Moine. Samtidigt håller tiden för att rädda vargens skyddsstatus på att rinna ut.

Trots stark kritik föreslog EU-kommissionen att vargens skyddsstatus skulle sänkas i slutet av förra året. Bland andra Världsnaturfonden (WWF) och Europeiska miljöbyrån (EBB) har protesterat mot förslaget med hänvisning till att det strider mot vetenskaplig fakta om att vargen är en fortsatt hotad art, som inte har uppnått gynnsam bevarandestatus. 

Vargen har visserligen ökat i antal, vilket har lett till fler tamdjursangrepp och större konflikt med jordbrukare och jägare. Men lagstiftningen tillåter redan skyddsjakt och det finns andra åtgärder, exempelvis stängsling och vakthundar, som är mer effektiva, konstaterar organisationerna. Dessutom är andelen angrepp är fortfarande förhållandevis liten, 0,05 procent av övervintrande fårbesättningar kompenserades för vargattacker mellan 2012 och 2016, framhåller organisationen Eurogroup for animals. 

Många kritiserar att förslaget är politiskt motiverat. Sergiy Moroz, policychef för vatten och biologisk mångfald på EBB har uttalat att det är ”en tidig julklapp till von der Leyens politiska familj som försöker positionera sig som en försvarare av jordbruk och landsbygdssamhällen inför valet till Europaparlamentet”, rapporterar Svenska Rovdjursföreningen.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har anklagats för att driva en personlig vendetta efter att hennes prisbelönta ponny Dolly blev attackerad av en varg på familjens gods.

WWF har påpekat att det är första gången på 45 år som en kommissionsordförande föreslår sänkt skydd för en hotad art. Det har varnats för ett farligt prejudikat för alla arter både inom och utanför EU och en risk att hela lagstiftade skyddet för hotade arter fallerar, då en sänkning av vargens skyddsstatus skulle öppna upp för en liknande åtgärd för andra arter.

”Förödande för vargen”

Nu har det visat sig att Sverige stöder en skrivelse från den finska delegationen daterad den 17 januari, där det föreslås att också lodjur och björn borde få nedgraderat skydd. Det föreslås även att de stora rovdjuren ska samförvaltas över landsgränserna, vilket skulle vara förödande för den isolerade svenska vargpopulationen, menar Svenska Rovdjursföreningen.

Rebecka Le Moine (MP) driver många frågor om djurrätt. Foto: Christine Olsson/TT

Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen fick information om skrivelsen genom att den togs upp under punkten ”Övrigt” inför mötet med EU:s miljöministrar i jordbruks- och fiskerådet den 23 januari. Miljöpartiets Rebecka Le Moine, talesperson för biologisk mångfald och djurrätt, blev förvånad.

”Har KU-anmält landsbygdsministern Peter Kullgren för att driva oförankrad politik när regeringen å Sveriges vägnar skriver brev som uppmanar EU-kommissionen och EU-länderna att ta bort skyddet för lo och björn”, skriver hon i ett inlägg på Facebook den 30 januari, efter att hon mött landsbygdsministern i en debatt i Aktuellt.

– Eftersom Sverige inte följer EU:s art- och habitatdirektiv verkar man mer benägen att ändra direktiven än att rätta sig efter de direktiven, säger hon i direktsändningen.

Internationella löften

Rebecka Le Moine (MP) menar att regeringen och Peter Kullgren (KD) borde ha förankrat Sveriges ståndpunkt om sänkt skyddsklass för lodjur och björn hos riksdagen, skriver Altinget som var först med att rapportera om KU-anmälan. Till Dagens nyheter säger Rebecka Le Moine (MP) att skrivelsen går tvärs emot internationella löften som Sveriges regering har gett om att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

– Man kan undra varför de gör detta, det har jag inte fått svar på. Menar regeringen att vi har för många björnar och lodjur? Vi har ju redan i dag möjlighet att bedriva skyddsjakt och bedriver till och med licensjakt, säger hon till tidningen.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) svarar till Dagens nyheter att regeringen inte har tagit ställning till om antalet lodjur behöver reduceras. 

– Sverige ska uppfylla sina internationella och EU-rättsliga åtaganden, men inom ramen för dessa behöver vargstammen minska. Detsamma gäller för björnstammen. Det här handlar bland annat om att förebygga skador på tamdjur och värna om människors trygghet, kommenterar han till tidningen. 

Starkt stöd

Peter Kullgren (KD) författade själv ett förslag tillsammans med Österrikes jordbruksminister Norbert Totschnig i augusti förra året om att nedgradera vargens skydd. Där framgår att skyddsstatusen för stora köttätare borde omprövas, rapporterade Jakt och jägare.

Rebecka Le Moine (MP) skriver på Facebook att det går emot opinionen. Ett argument mot opinionsundersökningar som visar på ett starkt rovdjursstöd är att det är många stadsbor som har svarat. Men en undersökning fastslog nyligen att 68 procent av de som bor på landsbygden anser att rovdjuren bör skyddas strikt. Syre har också rapporterat om hur det finns en stark opinion inte bara mot vargjakten utan också björn- och lodjursjakten.

För att rovdjurens skyddsstatus ska sänkas i EU:s art- och habitatdirektiv måste  det ske en nedklassning även i Bernkonventionen. Ordinarie möte hålls i början av december, men nu har Belgien som nytt ordförandeland i EU fattat beslut om att snabbehandla frågan, rapporterar  Svenska Rovdjursföreningen. Redan i mars kan det därför fattas beslut om att ta förslaget vidare till Bernkonventionen. Om det där finns en kvalificerad majoritet för nedklassning kan ett extrainsatt möte för beslut hållas innan sommaren. 

Minst fyra länder som representerar minst 35 procent av EU:s befolkning måste säga nej till förslaget för att stoppa det. Europeiska miljöbyrån (EBB) bedömer att det krävs stora insatser för att påverka länderna som inte tagit tydlig ställning: Danmark, Irland, Kroatien, Nederländerna, Tyskland och Polen. Trots det menar EBB att det ändå finns en chans till bevarad skyddsstatus för vargen, rapporterar Svenska Rovdjursföreningen.