Radar · Djurrätt

Vargens skyddsstatus hotad i EU

Förslaget från EU-kommissionen öppnar för ökad jakt, men bygger enligt WWF inte på vetenskaplig grund.

EU-kommissionen vill ändra vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till bara ”skyddad”. Det är första gången på 45 år en kommissionsordförande föreslår sänkt skydd för en hotad art, och skapar ett farligt prejudikat enligt WWF Världsnaturfonden.

Förslaget, som kräver godkännande från en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer, öppnar för ökad jakt på varg.

”Att vargen kommit tillbaka är goda nyheter för biodiversiteten i Europa. Men mängden vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara, särskilt för boskap”, skriver Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, i ett pressmeddelande.

Hon har tidigare kritiserats för att ha spridit vilseledande information i frågan, något Syre rapporterat om tidigare. Även hennes opartiskhet har ifrågasatts. Detta för ett uttalande om att vargstammen måste reduceras som kom efter att kommissionordförandens prisbelönta ponny Dolly blev tagen av en varg i Tyskland.

Det var i september EU-kommissionen bad om synpunkter gällande vargstammen från berörda parter runt om i Europa. Förändringen till enbart ”skyddad” skulle öppna dörren för ökad vargjakt.

”Att jaga en sådan art måste vara noggrant reglerat av medlemsstaterna då de fortfarande är skyldiga att säkerställa en gynnsam bevarandestatus”, står det i pressmeddelandet från EU-kommissionen.

Förslaget som lades fram på onsdagen är det första i sitt slag på 45 år, saknar tydlig vetenskaplig grund och kan skapa ett farligt prejudikat för alla arter och livsmiljöer inom och utanför EU, anser WWF. Dessutom riskerar det att sabotera EU:s roll att uppnå globala mål för biologisk mångfald.

– Det är oacceptabelt. Vargen används som symbol för att uppnå politiska mål där stad och landsbygd utpekas som motpoler. Vi accepterar inte beslut som saknar grund i forskning och vetenskap, säger WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind.