Zoom

Öppet brev till EU om vargen – Ursula von der Leyen kritiseras

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anklagas för att driva en personlig vendetta mot vargen.

EU:s försök att sänka vargens skyddsstatus ifrågasätts av flera miljö- och djurorganisationer. De ser risker i att ekonomiska intressen styr och beslut fattas på ovetenskapliga grunder. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anklagas för missledande information.

EU-kommissionen meddelade att vargens skydd kan ändras måndagen den 4 september. Målsättningen är att öka jakten, för att minska konflikten mellan jordbrukare och rovdjuret.

– Koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit ett reellt hot för boskap och potentiellt också för människor, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.

Nu påpekar flera internationella organisationer, däribland WWF och Humane society international (HSI), att uttalandet är missledande och bygger på ovetenskapliga grunder. I ett öppet brev, riktat till Ursula von der Leyen, uttrycks oro för att viltvården drivs av ett fåtals åsikter och ekonomiska intressen, snarare än forskning och vetenskaplig data. Det poängteras med emfas att vargen inte är farlig för människor.

”Det är vetenskapligt bevisat att vargar inte ser människor som byte, och dödliga sammanträffanden är exeptionella, i motsats till många verkliga och påtagliga hot mot människor (som extrema vädersituationer eller bilolyckor och föroreningar)”, står det i brevet.

Vargen som har börjat återetablera sig i Europa står nu inför hot om ökad jakt
Vargen som har börjat återetablera sig i Europa står nu inför hot om ökad jakt. Foto: AP/TT

Skadorna som vargen orsakar på boskap konstateras ofta vara sammankopplade med ett otillräckligt skydd i form av stängsling eller övervakning. Det påtalas att det finns ett omfattande stöd för lantbrukare som behöver skydda sin egendom och att det delas ut full ersättning för skador som orsakas av vargar och andra djur, som skyddas genom art- och habitatdirektivet. Undantagen för skyddsjakt tillåter dessutom redan att hundratals vargar dödas varje år. Att döda ännu fler kommer inte att lösa lantbrukares alla problem, i stället uppmanas till satsningar för samexistens.

”Det är beklagligt att även om vargar kan orsaka verkliga problem för vissa lantbrukare och andra djur så används arten allt mer som politisk syndabock för att avleda uppmärksamheten från större socioekonomiska problem för jordbruk och landsbygdssamhällen”, står det i brevet.

Regelvidrig insamling

EU:s sätt att begära in mer underlag, genom att rikta sig till allmänheten och skapa en särskild mejladress, ifrågasätts också. Alla beslut kring vargens skyddstatus måste baseras på trovärdig vetenskaplig data och inte ”anekdotisk bevisföring” som samlas in genom en process som inte är regelbunden och transparent, menar brevskrivarna. Dessutom tar EU-kommissionen bara emot ny information under 18 dagar. Det anses strida mot reglerna att alla intressenter ska få möjlighet att yttra sig inom en rimlig tidsperiod. ”18 dagar är inte en rimlig tidsperiod”, står det uttryckligen i brevet.

Att efterfråga ny information ses också som onödigt, då kommissionen redan borde ha tillräckligt underlag. Det har nyligen genomförts en så kallad fitness check där det kontrolleras att skyddsstatusen stämmer. EU:s medlemsstater rapporterar också in relevant data och senast förra året slog EU-kommissionen fast att det inte skulle ske någon förändring av vargens skyddsstatus.

Hundar som lever med fåren har lyfts som ett effektivt sätt att skydda djuren mot vargangrepp
Hundar som lever med fåren har lyfts som ett effektivt sätt att skydda djuren mot vargangrepp. Foto: AP/TT

”Vargar är en väsentlig del av Europas naturarv, spelar en avgörande roll i att upprätthålla en balans och mångfald i ekosystemet, och återkomsten av vargen till Europa är en betydande framgång för bevarande som inte får äventyras”, står det i brevet.

Dessutom är skyddet av vargar av vikt även inom andra områden. Det reflekterar vårt åtagande att bevara den biologiska mångfalden, liksom vår förmåga till samexistens och tolerans, menar organisationerna.

Personlig vendetta

Ordförande Ursula von der Leyen anklagas bland annat av europeiska politiker och i sociala medier för att driva en vendetta mot vargen.

– Ska vi låta kommissionens ordförande Ursula von der Leyen missbruka sin makt för en personlig hämnd därför att en av hennes ponnyer blev offer för vargen? undrar den nederländska politikern Leonie Vestering i en parlamentarisk debatt, rapporterar medienätverket Euractiv.

– Om vargen inte längre är skyddad finns det en stor risk att den blir utrotad av jakt, som i mitten av 1900-talet, säger Leonie Vestering.

Det var efter att Ursula von der Leyens prisbelönta ponny Dolly blev tagen av en varg i Tyskland förra året som hon uttalade att vargstammen måste reduceras. Utländsk media rapporterar om EU-komissionens nya åtagande med rubriker som Poilticos ”Von der Leyen förklarar krig mot vargen…igen” och Brussels signals ”EC:s ordförande trappar upp EU:s krig mot vargen”.

Miljö- och djurorganisationerna kritiserar Ursula von der Leyen direkt i brevet:

”Som ordförande för EU-kommissionen har du en unik och auktoritär position, och vi är djupt oroade över de missledande kommentarerna i sociala medier om vargar som lades ut i ditt namn.”

Brevet avslutas med en önskan om ett klargörande av kommissionens opartiska ställning i frågan.

Läs mer:

Skarp kritik mot EU:s försök att öka vargjakten

EU: Vargen kan bli lovligt byte

Undertecknat av åtta organisationer

Ester Asin, director, WWF European policy office.

Gabriel Schwaderer, executive director, Euronatur.

Dr Joanna Swabe, senior director of public affairs, Humane society international/Europe (HSI).

Staci McLennan, director of policy-Europe, International fund for animal welfare (IFAW).

Dr Mark Jones, head of policy, Born free foundation.

Faustine Bas-Defossez, director for Nature health and environment, European environmental bureau (EEB).

Ariel Brunner, regional director, Birdlife Europe and Central Asia.

Anaïs Berthier, head of Clientearth Brussels office.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV