Zoom

EU sviker djuren – burhönsen blir kvar

Nyligen avslöjade bilder ett omfattande lidande bland burhöns hos EU:s största äggproducent i Polen.

Hönorna släpps inte ut från burarna. Det står nu klart att den nya djurskyddslagen i EU inte kommer att presenteras som utlovat, avslöjar ett läckt arbetsdokument. Bara transportförslaget kommer i december.

Ett burfritt lantbruk, förbud mot stympning och slut med plågsamma avlivningsmetoder som koldioxidbad… Löftena var många och omfattande. Livet skulle förbättras för miljarder djur i EU. 300 miljoner djur skulle släppas ut från sina burar. Den föråldrade djurskyddslagstiftningen som inte längre fyller sin funktion skulle bli uppdaterad och anpassad till det moderna samhället med klimatmål och framtidsvisioner. Lantbrukare, företag, konsumenter och inte minst djuren skulle gynnas av den nya lagstiftningen. Men nu är det bara säkert att ett nytt transportförslag presenteras.

Planerna för nya lagstiftningen utgjordes av fyra områden: transport, djurhållning, slakt och märkning. De skulle ha presenterats i september, men när djuren utelämnades i EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal om framtiden väcktes farhågorna att lagen sköts upp.

EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) berättade för Syre att det finns ett stort stöd för en ny lagstiftning i parlamentet och hon startade ett upprop. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) skickade också en uppmaning till EU-kommissionen om att leverera som utlovat och statsminster Ulf Kristersson (M) har tagit upp frågan i riksdagens EU-nämnd.

Djurskyddsorganisationer, forskare, lantbrukare och många andra har startat upprop, demonstrerat och mejlat direkt till Ursula von der Leyen för att driva på att lagen presenteras. I förra veckan anslöt EU-parlamentariker till protesterna utanför Berlaymontbyggnaden i Bryssel, där Ursula von der Leyen anropades med hennes eget uttalande, att det som är viktigt för europeer är viktigt för Europa. Primatologen Jane Godall bad också om ett möte för att diskutera frågan.

Styrs av lobbyn

Jane Godall påpekar, liksom många andra, att EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen har fallit offer för den mäktiga jordbrukslobbyn. Fast ett mångårigt arbete med att ta fram nya förslag redan är klart backar kommissionen av rädsla för att ekonomin och lantbruket i Europa ska haverera, trots att bland annat vetenskapliga rapporter redovisar motsatsen.

EU:s egen myndighet EFSA slår fast att den nya lagstiftningen snarare skulle leda till jämnare konkurrens och att lantbruk som inte lever upp till kraven skulle gynnas genom omställningsstöd. EU-kommissionen har dessutom genom egna analyser konstaterat att nuvarande lagstiftning inte uppfyller sitt syfte och måste uppdateras.

Trots detta finns djurskyddet inte med i arbetsdokumentet för 2024 som har läckt ut, rapporterar Eurogroup for animals. Det enda som återstår är transportförslaget, som bland annat reglerar hur länge djur får transporteras till slakt. Djurtransporterna till andra länder där tusentals djur har fastnat till sjöss och svultit ihjäl under veckor eller månader har länge kritiserats.

– Även om vi välkomnar publiceringen av förslaget om att revidera transportreglerna, att bara leverera en del av den förväntade lagstiftningen lever inte upp till medborgarnas önskan och vetenskapliga åsikter som har lyft det brådskande behovet att uppdatera regelverket som påverkar välfärden i djurhållningen, säger Eurogroup for animals vd Reineke Hameleers i ett uttalande.

Hon framhåller också att det nya regelverket måste sikta högre än vad som framgick av konsekvensanalysen från i somras.

Skyddslösa djur

Det slutgiltiga transportförslaget ska presenteras i december. De andra delarna av djurskyddslagstiftningen lämnas förmodligen kvar till nästa mandatperiod, menar Eurogroup for animals, som påpekar att miljoner djur därmed lämnas utan skydd.

Att EU sviker både djuren och medborgarna är en återkommande ståndpunkt i kritiken mot EU-kommissionen. Arbetet med att fasa ut burarna initierades av medborgarförslaget End cage age som nådde upp i 1,4 miljoner namnunderskrifter. Nyligen presenterades också medborgarförslaget Fur free Europe för Europaparlamentet. Där kräver 1,5 miljoner europeer ett förbud mot pälsdjursuppfödning.

I arbetsdokumentet för 2024 saknas också revideringen av REACH-förordningen som i dagsläget bland annat motverkar en utfasning av djurförsök, eftersom den kräver djurtester av vissa kemikalier. Även här har här har ett medborgarinitiativ, Save cruelty free cosmetics, som nådde 1,2 miljoner namnunderskrifter, fått ett urvattnat svar från EU-kommissionen. En lagstiftning om hållbara livsmedelssystem som kunde påverka utformningen av stora djurindustrier saknas också. Det var en del av strategin Farm to fork och innebär ett misslyckande med att anpassa livsmedels- och jordbrukspolitiken till EU:s klimatmål. 

Demokratin kallas nu återkommande för urholkad. Ordförande Ursula von der Leyens citat från hennes tal state of the union den 13 september, där djuren utelämnades, används mot henne själv: ”If it matters to Europeans, it matters to Europe”. Fritt översatt: ”Om det är viktigt för europeer är det viktigt för Europa”.

Läs mer: 

Nytt avslöjande: Bilder från ”helvetet” på EU:s största äggfarm

Emma Wiesner (C) samlar stöd för djuren i EU-parlamentet

EU:s djurskyddslag kan skrotas: ”Demokratiskt svek”