Zoom

Regeringen vill se ny djurskyddslag i EU

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) svarar på frågor på väg in till ett möte i Bryssel i slutet av september.

EU:s nya djurskyddslag presenterades inte i september som förväntat. Protester och påtryckningar ökar mot EU-kommissionen, som nu uttalar att djurskyddet fortfarande prioriteras de kommande månaderna.

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uteslöt arbetet med den utlovade djurskyddslagstiftningen i sitt tal den 13 september om unionens satsningar och framtid blev många oroliga.

– Jag hoppas verkligen att det här inte innebär att EU-kommissionen sviker sitt löfte. Det skulle vara en stor tragedi för miljontals djur i EU, kommenterade Roger Pettersson, generalsekreterare i World animal protection Sverige.

Syre har rapporterat att många nu höjer sina röster för djuren, bland andra världsberömda Jane Godall och Peter Singer som är två av 637 forskare, företagare och andra som har uppmanat EU att skyndsamt leverera en ny djurskyddslag, eftersom nuvarande är föråldrad och inte uppfyller sitt syfte. EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) har också startat ett upprop över partigränserna för att påvisa att det finns ett starkt politiskt stöd. I en debattartikel i ATL lyfter hon sina farhågor för att svenska Moderaterna och Kristdemokraterna skulle följa linjen från europeiska partigruppen EPP, med kristdemokrater och moderater, som har bromsat arbetet med det nya lagförslaget. Detta eftersom de är rädda för att förlora väljare och för att skärpta djurskyddskrav skulle slå ut lantbruket och öka matpriserna.

I en svarsreplik till Emma Wiesner skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) att ”regeringen stolt försvarar svensk djurvälfärd”.

”Vi vill att EU ska anpassa sig efter oss. Svanskupering, näbbtrimning eller långa plågsamma djurtransporter hör inte hemma i en civiliserad livsmedelskedja”, skriver han i en debattartikel i ATL.

Peter Kullgren påpekar att regeringen anordnade en påverkanskonferens om djurskyddet under ordförandeskapet i EU och berättar att han själv har skickat ett brev till EU-kommissionen, om att översynen måste ske omgående och vara genomgripande.

”Svenskt lantbruk behöver ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Annars blir det tunt med kvalitativ mat på våra bord”, skriver landsbygdsministern i ATL.

Viktig fråga för Sverige

Peter Kullgren har också meddelat EU-kommissionen att Sverige gärna spelar en aktiv roll i förhandlingarna om djurvälfärd, som är en högt prioriterad fråga, rapporterar World animal protection.

Landsbygdsministern har själv fått ett brev från flera djurskyddsorganisationer om att göra vad han kan för att se till att EU uppfyller löftet om en ny lagstiftning. Eurogroup for animals, som representerar ett 90-tal europeiska organisationer, har tillsammans med World animal protection Sverige, Djurens rätt, Svenska djurskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige skickat en uppmaning till regeringen.

– Den 6 oktober träffas EU:s stats- och regeringschefer och EU-kommissionens ordförande i Granada i Spanien för ett toppmöte. Vi hoppas att Ulf Kristersson då tar sig tid att prata med Ursula von der Leyen om vikten av att lagstiftningsprocessen fortsätter som utlovat. Om lagändringen inte blir av skulle det vara en stor tragedi för miljontals djur och en hållbar framtid – och inte minst ett allvarligt demokratiskt problem för EU, säger Roger Pettersson, generalsekreterare i World animal protection i ett pressmeddelande.

Skadade och sjuka hönor trängs med döda djur och ägg hos EU:s största äggproducent Fermy Drobiu Woźniak i Polen
Skadade och sjuka hönor trängs med döda djur och ägg hos EU:s största äggproducent Fermy Drobiu Woźniak i Polen. Foto: Anima international

Han konstaterar att Peter Kullgren lyfter fram en avgörande helhetssyn på djurskydd och hållbarhet.

– EU:s djurskyddslagstiftning är en del av ett nödvändigt systemskifte för att skapa en hållbar framtid för människor, djur och miljö. Dagens storskaliga djurfabrikssystem i livsmedelsindustrin leder till en katastrofal situation, med allvarliga hot mot klimatet, folkhälsan och djurens välfärd. Nu måste vi skapa en stark opinion, som får EU-kommissionen att ta tag i de här ödesfrågorna för hela planeten, säger Roger Petterson.

World animal protection har också, liksom Eurogroup for animals, Svenska djurskyddsföreningen och senast Djurskyddet Sverige, uppmanat alla medborgare till att skicka ett förskrivet, eller personligt brev till ordförande Ursula von der Leyen om att uppfylla löftet med en ny djurskyddslag.

Håller inte tidsplanen

Den 3 oktober kom slutligen ett svar från EU-kommissionen. Vicepresident Maroš Šefčovič, som ansvarar för arbetet med den gröna given, European green deal, uttalade att djurskyddsförslagen forfarande är ett prioriterat arbete för de kommande månaderna. Det är en upprepning av vad som har sagts tidigare och innebär att kommissionen inte håller sin egen deadline, konstaterar Eurogroup for animals. Emma Wiesner (C) är en av flera politiker som har påpekat vikten av att leverera lagförslaget i slutet av året, vilket varit ett uttalat löfte från kommissionen till miljontals EU-medborgare.

1,4 miljoner skrev under medborgarförslaget End cage age som ledde fram till arbetet med att fasa ut burar inom lantbruket, vilket är en del av den nya lagstiftningen. Nyligen avslöjade bilder tagna av djurrättsaktivister undercover en omfattande vanvård av burhöns på EU:s största äggfarm, som skulle bli förbjuden genom det nya lagförslaget.

Skärpta regler för djurtransporter ingår också, efter mycket kritik mot att levande djur kan transporteras i dagar och har fastnat till sjöss i veckor eller månader. Vicepresident Maroš Šefčovič nämner specifikt att transportförslaget snart är färdigt. Det lovas presenteras i december. De andra förslagen om djurhållning, slakt och märkning sägs behöva ännu mer bearbetning.

Men det räcker inte att bara ett förslag levereras, det skulle lämna miljontals djur utan lagligt skydd, menar Eurogroup for animals.

– Att skjuta upp presentationen av förslagen till nästa mandatperiod skulle vara ett demokratiskt misslyckande, uttalar Reineke Hameleers, vd för Eurogroup for animals.

Läs mer:

Emma Wiesner (C) samlar stöd för djuren i EU-parlamentet

EU:s utlovade djurskyddlag kan skrotas – ”Demokratiskt svek” mot miljarder djur

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV