Zoom

Efter EU:s svar om djurförsök: ”Vi är såklart besvikna”

I djurfria försök kan mänsklig hudvävnad användas för att testa kosmetika.

EU-kommissionens svar att ingredienser i smink får fortsätta testats på djur gör många besvikna.
– Det är ett demokratiskt problem att vi kan samla så mycket intresse och engagemang för en fråga, som också röstats fram av EU-parlamentet tidigare, för att sedan bli avfärdade på vissa delar, säger Anna Harenius på Djurens rätt.

Många har arbetat hårt med att få igenom EU-medborgarinitiativet Save cruelty free cosmetics, som lyckades nå 1,2 miljoner validerade namnunderskrifter. Förhoppningarna om ett positivt gensvar var stora.

– Vi förväntade oss att EU-kommissionen skulle lyssna på samtliga krav från medborgarna, eftersom vi nådde alla kriterier som finns för att ett medborgarinitiativ ska anses vara lyckat, säger Anna Harenius, sakkunnig ekolog på Djurens rätt.

Kampanjen för initiativet drevs av fler än hundra organisationer i Europa, däribland Djurens rätt.

– Vi är såklart besvikna, även om det fortfarande finns hopp om förbättring, säger Anna Harenius.

Domstolsmål inväntas

Det var för tre år sedan som det så kallade kosmetikaförbudet luckrades upp, efter en rättsprocess som ledde fram till att ingredienser i solkrämer fick testas på djur, trots att det 2009 blev förbjudet med djurförsök på ingredienser som bara används i kosmetika. Nu hänvisar EU-kommissionen till två nya mål i EU-domstolen som kan påverka lagstiftningen.

– Det är inte en tillräckligt bra anledning att vänta på beslut. Oavsett utgång i de domstolsprocesserna kan det utifrån politisk vilja, och möjlighet att rädda djurliv, ges mer konkreta svar kring kosmetikatesterna, säger Anna Harenius.
De nya rättsprocesserna handlar liksom den tidigare om en konflikt mellan EU:s kosmetikaförordning och Reach-förordningen, som reglerar användningen av kemikalier. Enligt lag krävs nämligen djurtester på vissa ämnen som kan vara hälsofarliga eller skadliga för miljön.

"Arbetet är på inget sätt över", säger Anna Harenius, sakkunnig ekolog på Djurens rätt
"Arbetet är på inget sätt över", säger Anna Harenius, sakkunnig ekolog på Djurens rätt. Foto: Djurens rätt

Om domsluten kan leda till en lagändring och när de väntas komma är fortfarande oklart.

– Det är svårt att bedöma i nuläget, men vi hoppas att det går att hitta lösningar genom djurfri säkerhetstestning, säger Anna Harenius.

Samtidigt som hon är besviken över EU-kommissionens uteblivna respons på kravet om att skydda och skärpa kosmetikaförbudet ser hon positivt på lanseringen av nya satsningar för att reducera djurförsöken i Europa.

– Det är mycket glädjande och välkommet, och något Djurens Rätt arbetat för sedan organisationen grundades år 1882. Men det gäller att det omvandlas till konkreta åtgärder och tidsplaner, så att det inte bara är vackra ord.

Ny färdplan

Bland annat utlovades en färdplan med åtgärder som syftar till att ”i slutändan eliminera” djurförsök av kemiska ämnen.

– EU-medborgarna förväntar sig nu att det svar som gavs ger minst lika bra effekt som det förslag vi samlade ihop namn för. Det kommer att krävas både transparens och tydliga mål i arbetet framåt för att svaret från EU-kommissionen ska anses vara trovärdig.

Hur ska ni fortsätta arbeta med detta?

– Framför allt måste vi se till att de politiska löften som getts blir av, men också att det blir så bra som möjligt och att allt fler djurförsök ersätts med alternativa metoder. Arbetet sker både i EU och här i Sverige.

Inte bara djurrättsorganisationer och EU-medborgare vill se ett slut på djurförsöken. EU-parlamentet har tidigare överlämnat en resolution för att snabba på övergången till djurfri forskning, men EU-kommissionen svarade svalt att parlamentets ställning noterades och att rekommendationerna skulle övervägas vid reflektioner om lämpliga steg i framtiden.

Läs mer:

EU: Inget totalförbud mot djurtestad kosmetika men färre djurförsök

Stort missnöje med EU-kommissionens svar om djurförsök

Flera svar till tre uppmaningar

EU-medborgarinitiativet Save cruelty free cosmetics – commit to a Europe without animal testing lanserades hösten 2021 och lämnades in till EU-kommissionen förra året, efter att gränsen på en miljon underskrifter hade överskridits. I januari validerades 1 217 916 underskrifter från EU-medborgare.

Initiativet hade tre punkter: Att skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur, att ändra EU:s kemikalielagstiftning och att modernisera vetenskapen i EU.

Som svar på den första punkten betonar EU-kommissionen att kosmetikaförordningen redan förbjuder utsläppande av djurtestade kosmetikaprodukter på marknaden. Samtidigt konstateras att förbudet inte omfattar säkerhetstester som krävs för att bedöma risker med kemikalier. Det påpekas att samspelet mellan EU:s kosmetikaförordning och Reach-förordningen håller på att bedömas i två mål i EU-domstolen och att EU-kommissionen kommer ta hänsyn till utgången i målen vid eventuella framtida lagändringar.

En färdplan som syftar till att ”i slutändan eliminera djurförsök inom ramen för EU:s kemikalielagstiftning” ska tas fram i samarbete med berörda parter, som ett svar på den andra punkten.

Gällande den tredje punkten, att modernisera vetenskapen, lanseras flera åtgärder. Bland annat ytterligare finansiering till forskning om alternativa metoder och ”undersökande arbetsgrupper och nya utbildningsinitiativ”.

Källa: EU-kommissionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV