Zoom

Stort missnöje med EU-kommissionens svar om djurförsök

EU-parlamentet, tillsammans med en rad djurskyddsorganisationer är missnöjda med EU-kommissionens svar på kraven på en tidsplan för utfasning av djurförsök inom unionen.

Det är inte bara EU-parlamentet som pressar på för en tidsplan för utfasning av djurförsök. Djurskyddsorganisationer runt om i Europa kräver också en plan med milstolpar och tydliga mål för att få fram djurfria forskningsmetoder.

– Vi har räknat ut att det med nuvarande tempo kommer att ta minst 100 år att fasa ut djurförsöken och det är alldeles för lång tid, säger Samantha Saunders, veterinär och vetenskaplig programchef för Cruelty Free International i Storbritannien.

– Kommissionen måste ta fram en tidsplan för utfasningen, med klara och tydliga mål, på samma sätt som man har antagit en plan för utfasning av fossila bränslen och utsläpp av växthuseffektdrivande gaser.

Den svenska riksdagsledamoten Jytte Guteland (S), som nyligen belönades med Lush prize för sitt arbete mot djurförsök under sin tid som EU-parlamentariker, drev på för den resolution som överlämnades till EU-kommissionen för en tid sedan: ”Resolution on plans and actions to accelerate the transition to innovation without the use of animals in research, regulatory testing and education”.

Svalt gensvar

Gensvaret från EU-kommissionen var dock svalt. I stället för den övergripande plan och de ekonomiska muskler som EU-parlamentet efterlyste, kom ett urvattnat svar som räknar upp försök som hittills gjorts för att minska användningen av djur inom forskning och undervisning.

”Kommissionen noterar parlamentets ställning i frågan och dess rekommendationer och kommer att överväga dessa när man reflekterar vidare över vilka mått och steg som är lämpligast i framtiden.” står det i kommissionens svar på resolutionen.

Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker
Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker. Foto: Axel Hilleskog/SvD/TT 

– Detta är inte det budskap vi förväntade oss av kommissionen, som understryker målet att fasa ut användningen av djur i vetenskapliga försök. EU kommer inte att skynda på utvecklingen mot djurfri vetenskaplig forskning med en så låg ambitionsnivå, kommenterade Jytte Guteland själv EU-kommissionens svar.

För de djurskyddsorganisationer som i många år kämpat för att få utvecklingen på rätt köl var kommissionens svar en stor besvikelse:

– När det handlar om klimatförändringar till exempel finns tydliga mål om hur mycket koldioxidutsläppen ska minska och när olika typer av delmål ska vara uppnådda. Det saknas helt när det gäller djurförsöken, menar Samantha Saunders.

Veterinär och filosof

Cruelty Free International är en organisation som strävar efter en värld utan djurförsök. Samantha Saunders, som tidigare arbetat kliniskt som veterinär i Bristol och som även har doktorerat i filosofi, jobbar i dag heltid för organisationen i Storbritannien och besökte nyligen det danska 3R-centrets symposium i Köpenhamn.

Samantha Saunders är både doktor i filosofi och veterinär
Samantha Saunders är både doktor i filosofi och veterinär. Numera jobbar hon heltid för djurskyddsorganisationen Cruelty Free International som bland annat jobbar för att få EU-kommissionen att inse behovet av en tidsplan för att fasa ut djurförsöken i unionen. Foto: Jeanette Thelander

– Jag känner att jag kan göra mer nytta och större skillnad på det här sättet, säger hon. Det finns så otroligt mycket som behöver göras!

Hon pekar till exempel på det faktum att endast 30 procent av de djurförsök som utförs i Europa görs för att myndigheterna kräver det (till exempel i samband med läkemedelsutveckling). Miljontals djur dör också helt i onödan, allt från möss, råttor och kaniner till hundar, katter och fiskar.

Miljontals avlivas i onödan

– Man föder exempelvis upp betydligt fler försöksdjur än vad som används. Enligt de senaste siffrorna handlar det bara i Europa om 12,6 miljoner djur varje år som avlivas för att de ”inte behövs”. Den siffran skulle man med bättre lagstiftning kunna få ner till nära nog noll.

För att nå fram till EU:s mål om övergång till djurfria metoder inom en rimlig tidsram krävs det enligt Samantha Saunders ordentliga satsningar på djurfria metoder – och det är inte bara för djurens skull. De djurfria metoder som kommer fram sparar inte bara djurliv och lidande. Det visar sig också i majoriteten av fallen att de förutsäger till exempel hur ett läkemedel fungerar i människa, på ett betydligt säkrare och bättre sätt. De djurfria metoderna är oftast dessutom betydligt billigare i längden.

Djur är inte speciellt bra modeller för att förutsäga hur till exempel läkemedel påverkar människokroppen
Djur är inte speciellt bra modeller för att förutsäga hur till exempel läkemedel påverkar människokroppen. Vanliga värktabletter som fungerar mot människors smärta är till exempel livsfarliga för katter. Arkivbild. Foto Janerik Henriksson/TT

Olika djurarter skiljer sig åt när det handlar om exempelvis nedbrytning av olika substanser. Ett enkelt exempel är vanlig paracetamol, som finns i vanliga värktabletter som Alvedon och Panodil. De ger effektiv smärtlindring för många djur, till exempel människor och hundar, men för en katt är paracetamol livsfarligt. Katter saknar nämligen nästan helt ett enzym som gör att kroppen kan bryta ner läkemedlet. Det krävs inte särskilt höga doser av paracetamol för att en katt ska dö av det.

Ekonomisk satsning krävs

Det bästa sättet att testa en substans verkningar på människokroppen är alltså att testa substansen på människor. Eftersom de flesta tycker att det är etiskt oförsvarligt, har man därför sedan flera år tillbaka forskat intensivt för att få fram ”organ på chip”. Grundidén är att odla fram celler i tredimensionella modeller som uppför sig precis som cellerna gör i exempelvis lungorna eller levern. Olika typer av ”3D-organ” kan sedan kopplas ihop och efterlikna mer komplicerade processer i kroppen.

Att forska fram nya, djurfria metoder kostar dock pengar i ett inititalt skede och detsamma gäller omställning från en etablerad djurmodell till en djurfri metod. Därför krävs både en ekonomisk satsning från EU och en ambitiös tidsplan med tydliga mål.

– Det behövs ordentliga satsningar! Mindre än en halv procent av EU:s budget för djurförsök används för utveckling och användning av icke-djurmodeller och metoder, det är skrämmande lite, menar Samantha Saunders.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV