Zoom

Kampen mot djurförsök fortsätter – kosmetikaförbudet hotat

Försöksdjur kan börja användas vid tillverkning av kosmetika i EU igen.

I dag, den 24 april, är det försöksdjurens dag. Samtidigt som kampen mot djurförsök uppmärksammas över hela världen så är EU:s förbud mot djurtest av smink på väg att luckras upp. Fler än en halv miljon människor har agerat för att i stället stärka förbudet.

Försöksdjurens dag grundades i slutet på 1970-talet. Datumet 24 april har kopplingar till Beauty without cruelty, som lanserades som världens första sminkmärke som inte var djurtestat. Men trots många kampanjer och en stark opinion mot att kosmetika till exempel droppades i kaniners ögon dröjde det mer än 40 år, till 2013, innan det kom ett EU-förbud mot djurtest av smink. Nu, innan det har gått mer än tio år, är förbudet redan hotat. Peter Stålborg, sakkunnig i djurförsöksfrågor på Djurens rätt, förklarar att det kommer ökade krav på djurtester från Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA.

– De har varit ganska progressiva i den här frågan och har velat skärpa kemikaliereglerna länge. Men det har blivit på allvar nu, säger han.

Peter Stålborg förklarar att myndigheten år 2020 lyckades vinna ett mål om nya solkrämer med innehåll som enligt utsaga behövde testas på djur. Företaget som tillverkade krämerna ville inte utföra djurtester men kemikaliemyndighetens överklagandenämnd beslutade att testerna måste genomföras ändå. Peter Stålborg menar att det handlar om en felaktig tolkning av regelverket, att kemikalielagstiftningen och kosmetikaförordningen är i konflikt med varandra. Den ena kräver djurtester och den andra förbjuder det.

– Jag är jurist i grunden och normalt sett löser man regelkonflikter med en princip som kallas lex specialis. Och då ställer man sig frågan vilket av de här två regelverken är mest precist.

Eftersom kosmetikalagstiftningen handlar om en mindre grupp varor borde den därför väga tyngre. Men kemikaliemyndigheten gör en annan tolkning.

– Det är väldigt opassande att en myndighet agerar på det här sättet. Det finns ett tydligt politiskt beslut bakom den här lagstiftningen. Grunden till kosmetikaförbudet var att det fanns en konsensus kring att inget smink är värt ett djurs liv.

 "Det här är väldigt olyckligt för det innebär att kosmetikaförbudet mot djurtester har urvattnats", säger Peter Stålborg
 "Det här är väldigt olyckligt för det innebär att kosmetikaförbudet mot djurtester har urvattnats", säger Peter Stålborg. Foto: Djurens rätt

I ett försök att stärka EU:s lagstiftning att kosmetika inte får testas på djur har ett medborgarinitiativ tagits fram. Fler än 100 djurrättsorganisationer i hela Europa står bakom initiativet, som sedan det lanserades under hösten 2021 har samlat ihop drygt 520 000 namnunderskrifter. För att EU ska ta hänsyn till förslaget måste siffran uppgå till minst en miljon och namninsamlingen pågår till 31 augusti 2022.

– Det har gått bra. Det var lite trögstartat i Sverige men nu har vi kommit över vårt gränsvärde, säger Peter Stålborg.

Minst sju länder måste uppnå ett visst antal underskrifter från en procentandel av befolkningen. För Sverige låg siffran på 14 805 individer. I skrivande stund har tröskelvärdet nåtts och överskridits i 11 europeiska länder. Sverige ligger nära 18 000 underskrifter på nätet. Tyskland har samlat flest, runt 116 000. Om målet på en miljon uppnås måste EU-kommissionen titta närmare på förslaget och eventuellt föreslå en ny lagstiftning.

– Det är absolut nödvändigt att vi gör det här. Det är akut att rädda det här förbudet så inte marknaden börjar använda djurförsök igen, säger Peter Stålborg.

I medborgarförslaget ingår en uppmaning till att ändra EU:s kemikalielagstiftning och utfasa alla djurförsök.

– Jag är övertygad om att mänskligheten kan ta sig ifrån den här praxisen på ganska kort tid, men det sitter i pengar, säger Peter Stålborg.

Han tar förbudet mot kosmetikatester på djur och diskussionen när det skulle införas som exempel.

– Industrin sade nej, att det inte skulle gå att genomföra och det var som att man inte trodde att det var sant att det kunde bli förbjudet.

Men när EU fattade beslutet och satsade pengar på forskning tog det bara några år innan kosmetikaindustrin hade anpassat sig.

– Jag är övertygad om att det skulle gå även inom andra områden, även om det är mer komplicerat med läkemedel, säger Peter Stålborg.

"Otroligt grymt"

Nu dör runt 110 miljoner djur per år i djurförsök världen över, enligt organisationen Forska utan djurförsök. I framtagandet av kosmetikaprodukter är det nya ingredienser som behöver djurtestas, enligt Europeiska kemikaliemymdigheten. Det kan till exempel handla om att injicera ämnet i råttor för att registrera när dosen blir tillräckligt hög för att döda hälften av djuren.

– Det här är otroligt grymt. Djuren lider i flera dagar och plågas ihjäl, säger Peter Stålborg.

Han förklarar att testerna görs för att få fram ett gränsvärde så att olika kemikalier kan jämföras.

– Europeiska kemikaliemyndigheten har föreslagit nya djurtester på ingredienser som har varit säkra att använda för människor i många år.

Enligt Peter Stålborg handlar det om konsumentskydd, att kontrollera att produkterna inte är farliga för människor. Men även om miljöskydd – ifall exempelvis en hudkräm som spolas ut i avloppet kan skada naturen och djurlivet.

Vad har svenska myndigheter och företag för inställning?

– Vi har flera företag som jobbar bra med att undvika djurförsök och våra myndigheter är extremt duktiga, säger Peter Stålborg.

Han nämner Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket och kommenterar att sex olika myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att ta fram så kallade 3R-strategier.

– Idén är att all forskning ska arbeta utifrån tre R, refine, reduce, replace. Alltså förfina, minska och ersätta djurförsöken. Det krävs ett strategiskt arbete och de som är ansvariga jobbar bra med det, säger Peter Stålborg.

Läs mer:

EU:s kemikaliemyndighet föreslår nya djurtester på kosmetika: ”Oärligt system”

Viktigt att uppmärksamma försöksdjuren