Zoom

EU:s kemikaliemyndighet föreslår nya djurtester på kosmetika: ”Oärligt system”

I EU är det sedan flera år tillbaka förbjudet att sälja kosmetika som testats på djur, men EU:s kemikaliemyndighet föreslår att ingredienser i kosmetika som redan används ska genomgå nya säkerhetstester.

Sedan 2013 är det inom EU förbjudet att sälja kosmetika som är testat på djur. Men nu föreslår Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) nya djurförsök på ingredienser som redan har använts av människor i flera år. Går det igenom skulle det kunna innebära att tiotusentals djur i EU används i försök för kosmetiska ingredienser.

Striden om djurförsökens vara eller icke vara har pågått i EU i flera år. Efter decennier av krav och uppror från djurrättsorganisationer och konsumenter förbjöd EU år 2004 tester av färdiga sminkprodukter på djur. Fem år senare omfattade förbudet även ingredienser som enbart användes i smink.

2013 blev det slutligen förbjudet att inom EU sälja och marknadsföra kosmetika som testats på djur, något som enligt många var ett viktigt steg i rätt riktning för djuren.

Förbudet gäller inte retroaktivt och omfattar inte de ingredienser eller färdiga produkter som testats på djur innan förbudet trädde i kraft 2013.

Efterfrågar djurförsök på kosmetika – på nytt

Men nu föreslår EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, att ingredienser i kosmetika, som testats på djur innan förbudet trädde i kraft och alltså redan har varit i mänskligt bruk i flera år, ska testas på nytt, enligt REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation, and restricting of Chemicals), som bedömer kemikalier ur hälso- och miljösynpunkt.

Detta efter ett mål som avgjordes i ECHA:s överklagandenämnd i augusti 2020. Målet handlade om två ingredienser som används i solskyddskrämer, men var av principiell betydelse då nämnden ansåg att produkter som enbart används i kosmetika också kan behöva testas på djur enligt REACH.

Något som i praktiken skulle kunna innebära att tiotusentals djur används i nya försök med ingredienser i smink- och hygienprodukter, som redan används av människor.

– De är ute efter att de ingredienserna som redan används och vi har empirisk data på, ska testas efter de moderna standarderna, säger Peter Hultgren, sakkunnig i djurförsöksfrågor på organisationen Djurens rätt.

Enligt Peter Hultgren är problematiken kring kosmetikalagstiftningen och REACH-förordningen inget nytt. Gränsen mellan det som faller under kosmetikalagstiftningen, där det råder förbud mot djurförsök, och kemikalier som omfattas av REACH-förordningen, där det för det mesta finns ett krav på djurförsök, är vag.

– Min personliga uppfattning är att Europas medborgare tror att kosmetiska produkter inte är testade på djur, just för att de här förbuden finns. Samtidigt har vi en kemikalielagstiftning som kräver säkerhetstester, det gäller även ingredienser i kosmetikaprodukter. Den konflikten har vi levt med länge, säger Peter Hultgren.

Om en produkt enbart används i smink, så får den inte testas på djur. Används dock samma ingrediens i en annan produkt som inte räknas som kosmetika och faller inom kemikalielagstiftningen, som exempelvis tvätt- eller diskmedel, så måste den i de allra flesta fall ingå i djurförsök enligt REACH-förordningen. Ingrediensen, som då testats på djur, får även användas och säljas i kosmetiska produkter.

Men det finns också en mängd ingredienser som enbart finns i kosmetika, men ändå testas på djur, förklarar Peter Hultgren. Något som långt ifrån alla EU-medborgare känner till.

– Det finns undantag för förbudet, som omfattar miljö- och arbetares säkerhet. Ta exempelvis en ansiktskräm, som räknas som kosmetika. Om det är tänkt att man ska tvätta ansiktet med den och den alltså rinner ut i handfatet tillsammans med vattnet, så kan det finnas en risk för att den utgör en fara för miljön. Då måste den testas enligt REACH. Detsamma gäller en ingrediens som kan utgöra en hälsorisk för de människor som arbetar i fabriken där produkten tillverkas, säger Peter Hultgren.

Han tycker att förbudet, med alla dess undantag, är ”ihåligt” och otillräckligt. Många människor köper kosmetika i tron om att produkterna inte är testade på djur.

– Det handlar inte om några få undantag utan en stor mängd kosmetiska produkter som ingår i djurförsök. Jag tycker att systemet är oärligt, säger Peter Hultgren.

Samtidigt utvecklas EU:s kemikalielagstiftning ständigt och kraven på säkerhetstester, som oftast innefattar djurförsök, blir fler och fler.

– Det investeras heller inte tillräckligt i alternativa metoder till djurförsök och inga nya förbud tillkommer. När det väl uppkommer alternativ tar det ofta väldigt lång tid innan de börjar användas i full skala, vilket innebär fler djurförsök.

Enligt Peter Hultgren utgörs många djurförsök i dag enbart som en formalitet, för att uppfylla kraven i REACH-förordningen.

– Tittar man på covid-vaccinen, finns det exempel där man började med att testa mikrodoser på människor och utförde djurförsök senare, bara för att uppfylla lagstiftningen. Det är ett fyrkantigt och stelbent system, säger han.

Peter Hultgren är jurist och sakkunnig i djurförsöksfrågor på organisationen Djurens rätt
Peter Hultgren är jurist och sakkunnig i djurförsöksfrågor på organisationen Djurens rätt. Foto: Privat

Medborgarinitiativ för att försvara förbud

Tidigare medborgarundersökningar som gjorts visar att 70 procent av EU-medborgarna vill att djurförsök ska ersättas med alternativa metoder om möjligt. Något som också ingår i EU:s försöksdjursdirektiv som antogs 2010 och går ut på att unionens länder ska arbeta för att ersätta djurförsök och reducera antalet djur som används i försök, så långt det är vetenskapligt möjligt.

Djurens rätt, tillsammans med flera andra organisationer, aktörer och medborgare har nu gått ut med ett nytt medborgarinitiativ som kräver att EU bland annat försvarar förbudet mot djurtestad kosmetika, omvandlar kemikalielagstiftningen och antar en tidsram för att fasa ut djurförsöken. För att kommissionen ska utreda frågan krävs minst en miljon underskrifter från sju EU-länder.

– Vi behöver skärpta regler. I försöksdjursdirektivet står det tydligt att målet är att djurförsök ska ersättas, men det saknas tidsramar och framgår inte vem som ska investera i alternativa metoder.

– Vi kan inte ha det så att kemikaliemyndigheten ska fortsätta pressa fram nya försök när vi kommit överens om att ersätta och fasa ut djurförsöken, säger Peter Hultgren.

Han tror att medborgarinitiativet, likt End the cage age som lyckades samla över 1,4 miljoner underskrifter från 18 EU-länder för att fasa ut burhållningen av levande djur inom livsmedelsproduktionen i EU, kommer att få gehör från medborgarna.

– Vi vet att en majoritet av EU-medborgarna är emot djurförsök så jag är hoppfull, säger Peter Hultgren.

Här kan du läsa mer om medborgarinitiativet: Save cruelty free cosmetics

Läs mer om djurförsök: 

Historisk seger för miljontals djur i EU

Stopp för plågsamma djurförsök – efter nytt avslöjande: ”Fantastiska nyheter”

Regeringen vill ta fram plan för att begränsa djurförsök

Syre förklarar: Forskning utan djurförsök