Zoom

Stopp för plågsamma djurförsök – efter nytt avslöjande: ”Fantastiska nyheter”

En kanin på laboratoriet i Madrid.

Djur ska inte utsättas för onödigt lidande, enligt rådande EU-lagstiftning. Men bilder och filmer från ett forskningslaboratorium i Spanien, som nyligen offentliggjordes , visar hur försöksdjur förnedras, töms på blod vid medvetande och utsätts för plågsamma ingrepp utan bedövning. Några dagar efter avslöjandet stoppades all aktivitet på laboratoriet.

På laboratoriet i Madrid användes bland annat apor, hundar, minigrisar, råttor, möss och kaniner i djurförsök för kemikalier, tobak, kosmetika och livsmedelsprodukter.

Bilder och filmer inifrån laboratoriet, som har tagits i hemlighet mellan åren 2018 och 2020 och offentliggjordes av organisationen Cruelty Free International, CFI, genom tidningen The Guardian, visar hur personal utsätter djuren för plågsamma ingrepp och förnedrande behandling.

En del ingrepp på djuren utförs helt eller delvis utan tillräckligt med bedövning. Det går också att se hur djuren blir slagna, våldsamt skakade och kastade i burar av personal.

Vid ett tillfälle kan man se hur en anställd ritar ett ansikte på könsorganet på en apa, samtidigt som apan fästs vid ett bord och försöker tappas på blod av en annan person. Vid ett annat tar personal tar blod från ögonen på råttor som fortfarande är vid medvetande.

Enligt personen som har tagit bilderna och uppges ha varit en tidigare anställd på laboratoriet, ska en del djur även ha dött när personal inte varit på plats. Enligt CFI ska personen ha rapporterat om förhållandena till högre uppsatta inom företaget, som inte gjort något åt saken.

Foto: Carlota Saorsa/Cruelty Free International. Foto:
Foto: Carlota Saorsa/Cruelty Free International. Foto:
Foto: Carlota Saorsa/Cruelty Free International. Foto:
Foto: Carlota Saorsa/Cruelty Free International. Foto:
Foto: Carlota Saorsa/Cruelty Free International. Foto:
Öppna i helskärm
1 / 5

Strider mot EU-lag

Enligt spansk lagstiftning måste alla experiment som involverar djur godkännas av en djurförsöketisk nämnd, som ofta inkluderar veterinärer och forskare. Rådande EU-lagstiftning slår också fast att djur som används i djurförsök inte får utsättas för onödigt lidande. Men det är precis vad som ser ut att ha skett på anläggningen, som uppges ha arbetat med projekt finansierade av EU och spanska myndigheter.

Bryter behandlingen av djuren på detta laboratorium mot lagen?

– Ja, den behandling av försöksdjuren som syns på bilderna bryter mot både reglerna i EU och i Spanien där företaget finns. Det innebär inte att företagets verksamhet är olagligt per se. Många av de ingrepp som syns, framförallt i filmen, är standardingrepp som används för att säkerhetstesta kemikalier, produkter och livsmedel i EU. Det är tillåtet och i många fall obligatoriskt att utsätta djur för ett oerhört lidande enligt EU:s försöksdjursregler. Det som avviker i det här avslöjandet är personalens hänsynslösa hantering av djuren samt att de burar som syns på bilderna är kala, säger Peter Hultgren, sakkunnig i djurförsöksfrågor på organisationen Djurens rätt.

Att sådan typ av behandling mot djur fortfarande kan förekomma inom EU i dag beror enligt Peter Hultgren främst på två anledningar. Det ena är att det inte har gjorts tillräckligt för att fasa ut djurförsöken, trots att det har gått tio år sedan det nya försöksdjursdirektivet antogs.

– Enligt försöksdjursdirektivet ska alla försök på levande djur ersättas så snart det är möjligt men det har aldrig satts någon tidsram för när det ska ske. I dagsläget är Nederländerna det enda landet i Europa som antagit en plan för utfasning av djurförsök, säger Peter Hultgren.

Den andra anledningen är att djurskyddskontrollerna inom EU inte fungerar som de ska. Minst tredjedel av försöksdjursanvändare ska enligt försöksdjursdirektivet kontrolleras varje år, och en del av dem ska ske utan föregående varning.

– I EU Kommissionens senaste rapport visade det sig att nio länder fortfarande inte lever upp till kraven på djurskyddskontroller. Prioriteringen av vilka anläggningar som ska kontrolleras sker enligt reglerna genom en riskbedömning som gör att vissa anläggningar kontrolleras oftare och därmed finns det anläggningar som i princip aldrig utsätts för kontroll, säger Peter Hultgren och fortsätter:

– På anläggningar med primater måste kontroll ske varje år och som det syns på bilderna från det spanska företaget finns det primater i anläggningen vilket innebär att spanska myndigheter ska utföra djurskyddskontroller där varje år och lämpligen borde kontroller ske oanmält på de anläggningar som redan vet att de blir kontrollerade årligen. En kan fråga sig hur det är möjligt att en verksamhet som omfattas av så hårda regler ändå kan vara så bristfällig.

"Måste satsas mer på djurfri forskning"

Men hårdare och fler kontroller skulle förmodligen inte vara en lösning på problemet, enligt Peter Hultgren. Delvis på grund av att hänsynslös behandling inte sker framför myndighetspersonal och under de årliga kontrollerna, men också på grund av att en del länder redan nu har svårt att leva upp till de krav som ställs angående djurskyddskontroller. En möjlig lösning skulle kunna vara kameraövervakning, vilken också har diskuterats i samband med avslöjanden om våldsam och hänsynslös behandling mot djur på slakterier. Men där finns vissa problem, som diskussionen om personalens integritet samt att en del företag som utför djurförsök skyddas av regler om företagshemligheter.

– Det är tillåtet att utsätta djur för svårt lidande i samband med forskning och säkerhetstester och det enda sättet att få bukt med det är att på allvar börja fasa ut djurförsöken genom att anta handlingsplaner, sätta deadlines och satsa mer pengar på djurfri forskning. I Sverige satsas till exempel bara 15 miljoner på så kallad 3R-forskning varje år. Det kan låta som mycket pengar med i de här sammanhangen är det väldigt lite. Djurens Rätt har vid flera tillfällen fört fram krav om att den siffran åtminstone måste tiodubblas, säger Peter Hultgren.

Efter avslöjandet: Labbet stoppas

Andres König, som är Vd för Vivotecnia som driver laboratoriet, hävdar att djurens välbefinnande är en grundläggande prioritering på Vivotecnia och att arbetet utförs utifrån rådande europeisk lagstiftning.

”Vi arbetar hela tiden för att garantera kvaliteten på vårt arbete, alltid med hänsyn till djurens välbefinnande”, sa han i en tidigare kommentar till tidningen The Guardian.

Kort efter att bilderna och filmerna offentliggjordes inledde Madrids region som ansvarar för kontroller på anläggningen en process för att inspektera Vivotecnias laboratorium där bilderna togs. Några dagar senare uppgav de lokala myndigheterna att Vivotecnias tillstånd att driva anläggningen hävts och att djuren kommer att omhändertas, enligt CFI.

”Det här är fantastiska nyheter, tack till berörda myndigheter. Vi vill uppmana till att dessa djur omhändertas av människor som har erfarenhet av att vårda djur som kommer från laboratoriemiljöer, eftersom de har speciella behov”, säger Michelle Thew, VD på CFI, i ett pressmeddelande.

Över 445 000 människor har hittills (onsdag kl. 21:51) skrivit under den namninsamlingskampanj som CFI startade i samband med avslöjandet, med kravet att Vivotecnia och dess anläggningar omedelbart bör stängas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV