Zoom

EU: Inget totalförbud mot djurtestad kosmetika – men färre djurförsök

Möss hör till de vanligaste försöksdjuren.

1,2 miljoner namnunderskrifter räckte inte. Kravet om att inga ingredienser i kosmetika ska testas på djur fick avslag av EU-kommissionen. Däremot kickstartas ett arbete med att minska antalet djurförsök i EU.

EU lovar att, eventuellt, ”i slutändan eliminera” djurförsök av kemikalier och påbörjar ett arbete för att snabbare fasa ut djurförsöken inom forskning och utbildning. Detta till svar på medborgarinitiativet Save cruelty free cosmetics.

Men initiativets huvudkrav att skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur fick inget genomslag. Kommissionen påpekar att det redan finns ett förbud mot djurtestad kosmetika och hänvisar till pågående rättsmål i EU-domstolen, som kan ligga till grund för eventuella lagändringar.

Den Brysselbaserade organisationen Eurogroup for animals förkastar EU-kommissiones svar att vänta in nya domstolsbeslut och kräver att kommissionen i stället lyssnar på EU-medborgarnas krav. Eurogroup for animals påpekar att 7,9 miljoner djur utsattes för plågsamma djurförsök i EU och Norge under 2020, däribland kaniner, möss, katter och hundar.

Många är missnöjda med EU-kommissionens svar.

– Samtidigt som vi välkomnar positiv agerande för att ersätta användandet av djur i olika försök och kemiska tester fördömer vi kommissionens misslyckande med att stoppa lidandet för tusentals djur som används i kosmetikatester, kommenterar Sabrina Engel, ordförande för det europeiska medborgarinitiativets (ECI:s) organisationskommitté.

"Systemet är oärligt"

Det så kallade kosmetikaförbudet hotas då annan lagstiftning kräver djurtester av vissa kemikalier, som kan ingå i de färdiga produkterna.
Peter Stålborg, sakkunnig i djurförsksfrågor hos Djurens rätt har tidigare kommenterat till Syre:

– Det handlar inte om några få undantag utan en stor mängd kosmetiska produkter som ingår i djurförsök. Jag tycker att systemet är oärligt.

Ett förbud mot djurtester av färdigt smink infördes år 2004 och fem år senare kom förbudet att omfatta även ingredienser som bara användes i smink. År 2013 blev det förbjudet att inom EU sälja och marknadsföra kosmetika som hade testats på djur. Men Reach-förordningen, som bland annat reglerar användningen av kemikalier, kräver i vissa fall djurtester av ämnen som kan vara skadliga för miljön eller människor som hanterar dem i industrin. EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, har verkat för att även ingredienser som redan används i kosmetika som säljs på marknaden ska testats på nytt, enligt Reach-förordningen.

– De är ute efter att de ingredienserna som redan används och vi har empirisk data på, ska testas efter de moderna standarderna, har Peter Stålborg förklarat.

Djurfria metoder används för att testa hur mänsklig vävnad påverkas av olika kosmetikaprodukter
Djurfria metoder används för att testa hur mänsklig vävnad påverkas av olika kosmetikaprodukter. Foto: Steven Senne/AP/TT

För tre år sedan avgjordes ett mål i ECHA:s överklagandenämnd om djurtester av två ingredienser i nya solkrämer. Beslutet att djurförsök krävdes var principiellt och ledde i praktiken till att kosmetikaförbudet luckrades upp.

– Det är väldigt opassande att en myndighet agerar på det här sättet. Det finns ett tydligt politiskt beslut bakom den här lagstiftningen. Grunden till kosmetikaförbudet var att det fanns en konsensus kring att inget smink är värt ett djurs liv, kommenterade Peter Stålborg till Syre.

Enligt Eurogroup for animals leder uppdateringar i Reach-förordningen troligen till att djurförsöken ökar i antal under kommande år.

Flera krav

Medborgarinitiativet Save cruelty free cosmetics startades i ett försök att rädda och skärpa det så kallade kosmetikaförbudet. Det lanserades för två år sedan med fler än hundra europeiska djurrätts- och djurskyddsorganisationer i ryggen. Efter ett intensivt kampanjarbete validerades i januari i år 1 217 916 namnunderskrifter från hela Europa, vilket innebar att EU-kommissionen var tvungen att ta hänsyn till initiativet. Förutom att skydda och skärpa kosmetikaförbudet krävde medborgarförslaget att EU:s kemikalielagstiftning ska ändras och att vetenskapen ska moderniseras så att djurförsök kan fasas ut.

I slutet av juli kom EU-kommissionens svar. Det var positivt besked på punkterna om kemikalielagstiftningen och vetenskapen genom en lansering av flera åtgärder för att påskynda en utfasning. Bland annat ska det bildas nya arbetsgrupper och utbildningsinitiativ för forskare. Mer pengar till forskning om alternativa metoder utlovas också.

– Jag är övertygad om att mänskligheten kan ta sig ifrån den här praxisen på ganska kort tid, men det sitter i pengar, har Peter Stålborg tidigare kommenterat till Syre.

När det gäller kemikalielagstiftningen ska det utarbetas en plan med konkreta åtgärder på vägen mot ett helt djurfritt testsystem. Det omfattar bland annat Reach-förordningen, växtskyddsmedel, läkemedel och djurmedicin. Ett samarbete ska inledas med myndigheter, organisationer, näringsliv och forskare. Dessutom utreds möjligheten att starta en expertkommitté för djurfria metoder.

Socialdemokraten och numera riksdagsledamoten Jytte Guteland prisades för sitt arbete för försöksdjuren under tiden som EU-parlamentariker
Socialdemokraten och numera riksdagsledamoten Jytte Guteland prisades för sitt arbete för försöksdjuren under tiden som EU-parlamentariker. Foto: Fredrik Persson/TT

Eurogroup for animals kommenterare att medborgare nu förväntar sig att alla inblandade arbetar för att försäkra att åtgärderna har maximal och meningsfull verkan.

Diskussionen om utfasningen av djurförsök har pågått länge. I november förra året svarade EU-kommissionen på en resolution från EU-parlamentet med krav på en tidsplan för utfasningen. Svaret var urvattnat, med en kommentar om att parlamentets ställning noterades och skulle övervägas.

– Detta är inte det budskap vi förväntade oss av kommissionen, som understryker målet att fasa ut användningen av djur i vetenskapliga försök. EU kommer inte att skynda på utvecklingen mot djurfri vetenskaplig forskning med en så låg ambitionsnivå, kommenterade Jytte Guteland (S) EU-kommissionens svar.

Riksdagsledamoten Jytte Guteland drev på resolutionen under arbetet som EU-parlamentariker och prisades av kosmetikaföretaget Lush för sitt engagemang mot djurförsök.

Saknas tydliga mål

Samantha Saunders, vetenskaplig programchef för Cruelty free international i Storbritannien, kommenterade till Syre att det kommer att ta minst hundra år att fasa ut djurförsöken med nuvarande tempo.

– När det handlar om klimatförändringar till exempel finns tydliga mål om hur mycket koldioxidutsläppen ska minska och när olika typer av delmål ska vara uppnådda. Det saknas helt när det gäller djurförsöken, menar Samantha Saunders.

Det är många som kräver en tydligare handlingsplan från EU. I början av juli hade fler än 120 forskare från 18 europeiska länder skrivit under ett öppet brev med krav om en tydlig plan för övergången till djurfri forskning. Inte bara för djurens skull, utan också för folkhälsan och miljön.

Eurogroup for animals ordförande Reineke Hameleers kommenterar att det behövs ett mer ambitiöst agerade från EU-kommissionen för att den demokratiska processen ska respekteras.

– EU-kommissionen misslyckas med att leverera meningsfulla förändringar för djur i laboratorier. Trots de ihärdiga rösterna från EU-medborgare kommer djur att fortsätta utnyttjas för kosmetikatester och vi saknar ett åtagande för en övergripande plan som helt eliminerar användandet av djur inom forskning.

Läs mer:

Kampen mot djurförsök fortsätter – kosmetikaförbudet hotat

Stort missnöje med EU-kommissionenssvar om djurförsök

EU:s kemikaliemyndighet föreslår nya djurtester på kosmetika

Flera initiativ om djurrätt

Medborgarinitiativet Save cruelty free cosmetics – commit to a Europe without animal testing har tre mål:

Att skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur – inleda en ändring av lagstiftningen för att uppnå skydd av konsumenter, arbetstagare och miljön för alla kosmetiska beståndsdelar utan att tillgripa djurförsök, oberoende av syfte och tidpunkt.

Att ändra EU:s kemikalielagstiftning – se till att människors hälsa och miljön skyddas genom hantering av kemikalier utan att nya krav på djurförsök läggs till.

Att modernisera vetenskapen i EU – göra ett åtagande att lägga fram ett lagstiftningsförslag med en färdplan för utfasning av alla djurförsök i EU före utgången av innevarande mandatperiod.

Medborgarinitiativet är det nionde av tio som har lämnats till EU-kommissionen efter att ha klarat gränsen på en miljon underskrifter. Totalt har 102 medborgarinitiativ registrerats sedan 2012. I början av juli lämnades svar till Stoppa hajfensfisket – stoppa handeln och i december väntas svar till Ett pälsfritt Europa.

Källa: EU-kommissionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV